“Žaismas džiaugsmą teikia, žaismas skausmą nuveikia” Liaudies išmintis

 

Kovo 9 d., 10 val. Salininkų lopšelyje darželyje atidaromas

festivalis „Žaidžiame senovę“. 

Švelni lopšinė, skambi dainos melodija, pilnas gudrybių gyvas pasakos žodis, vaizdingi, taiklūs priežodžiai, gilios minties patarlės, įdomios mįslės, judrūs žaidimai, lietuviui buvo vienintelis būdas išreikšti skausmui, džiugesiui, širdgėlai. Lietuvių tautodailė ne tik turtina liaudies kultūrą, bet ir išaukština geruosius žmogaus būdo bruožus – sąžiningumą, darbštumą, jautrumą, gailestingumą, drąsą, pasitikėjimą savimi, optimizmą, atsidavimą Tėvynei. Jie moko mus suprasti, vertinti ir mylėti grožį, gėrį, ugdo pagarbą žmonėms ir gamtai.

Žaidimas – ne gyvenimo maniera, bet struktūrinis žmogiškosios veiklos pagrindas, pozityvus kūrybinis pradas, kultūros universalija, svarbiausias istorijos veiksnys. “Jeigu vaikas mėgsta žaisti, – jis bus geras ir nepiktas žmogus”. Koks skurdus būtų dvasinis žmogaus pasaulis, jei vaikystėje nebūtų girdėjęs švelnios motinos lopšinės, nežaidęs liaudies žaidimų, ratelių su draugais, nemuzikavęs šeimoje.

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių kūrybinių darbų paroda – konkursas „Aš – dizaineris“

Nuo 2017 m. kovo 2 d. iki kovo 16 d.

Kviečiame apsilankyti Ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių kūrybinių darbų parodoje – konkurse „Aš – dizaineris“.  Skirtoje Tautinio kostiumo metams paminėti.

Konkurso tikslas – populiarinti lietuvių liaudies tautinį kostiumą, kaip vieną tautos simbolių bei skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenės narių bendradarbiavimą ir kūrybiškumą.

 

Dalyvavimas renginyje „Mes – Lietuvos vaikai!“

 

Išvyką į edukacinį spektaklį „Gintaro šalies paslaptis“

Vasario 15 d. „Paukščiukų“ ir „Drugelių“ grupės vaikai

apsilankė „LABAITEATRE“

„Kiekviena tauta,  kiekvienu žmogumi žmonija kyla“
Vydūnas

                   SVEIKINAME VISUS,

                      KURIE ŠVENČIA VALSTYBĖS GIMTADIENĮ!

                       2017 VASARIO 15 D. 16 VAL.
                         KVIEČIAME  Į VAIKŲ KONCERTĄ
                         “AŠ MYLIU LIETUVĄ”
                          Gyvenkim ir mylėkime pasaulį!
                          Didžiuokimės Tėvyne Lietuva!
                             Iškelkim laisvės Vėliavą į saulę
                            Ir būkime viena
                            Stipri šeima.