Mūsų ugdytiniai aktyviai sportuoja su visą šeima, sveikinam KAROLĮ su garbinga

III vietą, kalnų dviračių čempionato varžybose.

 

Skelbimas

INFORMACIJA APIE DOKUMENTŲ PRIĖMIMĄ

IR SUTARČIŲ PASIRAŠYMĄ

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1-57 „Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (2015m. lapkričio 11 d.  sprendimo Nr. 1-235 redakcija):

29. Gavę pranešimą apie skirtą vietą įstaigoje kreiptis į darželį iki 2017 m. birželio 30 d. raštu patvirtinti vaiko atvykimą ir pateikti šiuos dokumentus:

  • Vaiko gimimo liudijimo kopiją;

  • Vaiko sveikatos pažymėjimą forma Nr. 027-1/A,

  • Dirbančių tėvų pažymą patvirtinančią, kad įstaigos (įmonės) teikiamoje metinėje A klasės išmokų deklaracijoje gyvenamoji vieta nurodyta Vilniaus miesto savivaldybė.

  • Pasirašyti dvišalę sutartį.

33. Tėvai negalintys atvykti į įstaigą iki birželio 30 d. dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę ir k. t.) apie tai turi pranešti iki birželio 30 d. įstaigos vadovui raštu (elektroniniu pranešimu, registruotu laišku) ir informuoti apie lankymo pradžią įstaigoje ir dokumentų pateikimo data.

34. Iki birželio 30 d. nepatvirtinus vaiko atvykimo ar nepranešus apie neatvykimą pateisinančias priežastis ir nepateikus reikiamų dokumentų, sutartis nesudaroma ir vaikas netenka vietos įstaigoje, o prašymai į įstaigą nėra atnaujinami ir esant poreikiui būtina registruotis iš naujo.

KVIETIMAS

2017 m. birželio mėn. 20 d.  17 val.

Kviečiame būsimų ugdytinių tėvelius į paskaitą

  • „1,5 – 3 metų pasirengimas lankyti darželį, adaptacija“ skaito: edukologė – psichologė, šeimų konsultantė  Jurgita Račė.
  • „Ankstyvojo amžiaus vaikų poreikiai ir jų tenkinimas“ skaito: direktorė Natalija Peganova.
  • „Sėkmingas tėvų ir darželio bendradarbiavimas“ skaito: direktorės pavaduotoja ugdymui  Anželika Povilaitytė.

Išleistuvės

Palauk,sustok maža Vaikyste.
Neišsinešk Meškiuku, pasakų gražių
Mes dar nespėjome Lėlėm kasų supinti,
Ir pastatyti smėlio rūmu nuostabiu!

Tu neišeik! dar leisk pabūti nerūpestingais…
Dar norime basi lakstyt gėlių takais…
Palauk,sustok brangi Vaikystė!
Dar leisk pabūti nors kiek mažais!

Išleistuvių akimirkos

Vaikystė yra gražiausias ir dažnai geriausias žmogaus gyvenimo laikotarpis. Ji kupina emocijų, ieškojimų ir atradimų, neužmirštamų minučių ir įspūdžių. Tikimės, kad mūsų ugdytiniai užaugę pasakys: „mano vaikystė buvo turininga, pilna meilės bei supratimo ir, be abejo, nerūpestinga…“.

Vaikystė prabėga kaip trumpa akimirka, bet palieka ryškų pėdsaką žmogaus gyvenime. Vaikystė pats įsimintiniausias gyvenimo tarpsnis.

IŠLEISTUVĖS

„Jei skubi padėti, padėk gražiai. Jei skubi užjausti, užjausk gražiai. Jei myli, mylėk gražiai. Jei dovanoji, dovanok gražiai. Ir jeigu tai susiję su vaiku, viską daryk dar gražiau. Auklėk gražiai. Ugdyk gražiai. Patark gražiai.“ 

Šiais gražiais žodžiais norisi visus pakviesti į linksmą ir tuo pačiu liūdną šventę – MŪSŲ VAIKŲ, „PAUKŠTELIŲ“ IR „DRUGELIŲ“ GRUPIŲ,  IŠLEISTUVES. 

Kurios įvyks Salininkų lopšelyje darželyje

25 d. 16 val. – „Paukštelių“ grupės.

26 d. 16 val. – „Drugelių“ grupės.

Mano gražusis raidžių pasaulis

Kokio nuostabios rankų gamybos raidės puošia „Gėlyčių“ grupę. Dėkojame vaikams ir tėvams už aktyvų dalyvavimą grupės gyvenime.