Vaikų priėmimo tvarka

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-12-04 SPRENDIMAS NR. 1-303 „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“   Vaikų priėmimo į ugdymo įstaiga tvarka 2020 m. sausio 1 d. 

  • Tėvai  (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą įstaigoje, privalo kreiptis į nurodytą įstaigą iki einamųjų metų gegužės 31 d., raštu patvirtinti vaiko atvykimą ir pateikti šiuos dokumentus: vaiko gimimo liudijimo kopiją, reikiamas gydytojų pažymas (galimos ir elektroniniu būdu pateiktos pažymos) bei pasirašyti dvišalę sutartį.
  • Priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais turi būti pateiktas Vaiko sveikatos pažymėjimas.