Žirniukai

3 Grupės auklėtojos Gema ir Nijolė, padėjėja – Tatjana

Mes linksmi maži vaikiukai

Mes vadinamės „Žirniukai“.

       Žaidžiam, šokam ir sportuojam

     Ir smagiai, gražiai dainuojam.

          „Žirniukų“ grupę lanko 21 vaikas: 9 mergaitės ir 12 berniukų. Vaikų  amžius 3 – 5 metai. Mūsų grupės tikslas: laimingas, savimi pasitikintys, savarankiškas, bendraujantis vaikas.

Ugdymo prioritetai:

–  dirbame pagal kiekvieno vaiko individualius poreikius;

– skatiname kasdienį bendravimą ir bendradarbiavimą, raiškiai ir

nuosekliai išreikšti mintis, kalbėti gražia lietuvių kalba

pasitelkiant lietuvių tautosaką ir pasakas.

Grupėje vykdomas projektas „Seku seku pasaką“. Pagal galimybes su ugdytiniais dalyvaujame įstaigos ir miesto organizuojamuose renginiuose. Mūsų grupėje vaikams sudarytos galimybės:

– galimybė būti kitokiu;

– galimybė rinktis ir veikti, rodyti iniciatyvą;

–  laisvė kurti, tyrinėti, eksperimentuoti;

–  galimybė patiems spręsti problemas ir protingai rizikuoti.

Žaisdami vaikai pažįsta aplinką, tyrinėja, patiria atradimo džiaugsmą. Aktyviai veikdami žaidybinėse situacijose  išreiškia save, kuria, lavina protinius gebėjimus, kalbą, dėmesį lavėja mąstymo procesai. Vyksta glaudus bendradarbiavimas su tėvais. Tėvai dalyvauja įstaigos parodose ir kituose renginiuose.  Vaikų tarpusavio santykiai geranoriški, draugiški, laikosi grupės taisyklių ir susitarimų.