Žirniukai

3 Grupės auklėtojos Gema ir Nijolė, padėjėja – Tatjana

Mes linksmi maži vaikiukai

Mes vadinamės „Žirniukai“.

       Žaidžiam, šokam ir sportuojam

     Ir smagiai, gražiai dainuojam.

„Žirniukų“ grupę lanko 20 vaikų: 9 mergaitės ir 11 berniukų. Vaikų  amžius 4 – 6 metai. Mūsų grupės tikslas: laimingas, savimi pasitikintys, savarankiškas, bendraujantis vaikas.
IMG_0625

IMG_0626

Grupėje vykdomas projektas „Lietuvių liaudies šokiai ir žaidimai“. Pagal galimybes su ugdytiniais dalyvaujame įstaigos ir miesto organizuojamuose renginiuose. Mūsų grupėje vaikams sudarytos galimybės: IMG_0628

–  galimybė būti kitokiu;

– galimybė rinktis ir veikti, rodyti iniciatyvą;

– laisvė kurti, tyrinėti, eksperimentuoti;

– galimybė patiems spręsti problemas ir protingai rizikuoti.

Vaikai savarankiškai renkasi patinkančias veiklas, grupėje palaiko tvarką. Žaisdami vaikai pažįsta aplinką, tyrinėja, patiria atradimo džiaugsmą. Aktyviai veikdami žaidybinėse situacijose  išreiškia save, kuria, lavina protinius gebėjimus, kalbą, dėmesį lavėja mąstymo procesai. Vyksta glaudus bendradarbiavimas su tėvais. Vaikų tarpusavio santykiai geranoriški, draugiški, visi laikosi grupės taisyklių ir susitarimų.