Drugeliai

butterfly-clipart-21

Grupės auklėtojos Alvyra ir Lina, padėjėja – Lionė

Drugeliai 6 mergaitės 13 bernriukų, lanko 19 vaikų.. Visi mes augame mylimi tėvelių, senelių, auklėtojų. Rytais sustoję rateliu pakartojame žodelius apie save:

„Augu aš, augi tu,

Augame visi kartu.

Auga nosis ir akytės

Ir plaukučiai ir burnytė.

Auga rankos ir kojytės

Ar matai, Tėveli,

Ar matai, Mamyte?“

     Čia mums gera ir jauku, čia mes žaidžiame, juokiamės, atliekame daug užduočių, čia sužinome daug paslapčių. Mes neabejojame, kad esame dideli. Nuliūdusiam draugui ištiesiame pagalbos ranką, apsikabiname kartu.

Taigi, mes kuriame, augame ir norime būti MYLIMI!

Grupės vaikai dalyvauja ilgalaikėje sveikos gyvensenos ugdymo programoje „Sveikatiada“, masinio futbolo programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projekte „FUTBOLIUKAS“, tęstiniame aplinkosaugos projekte „Mes rūšiuojame“. Visą darželį įtraukėme į VšĮ „Draugiški šeimai“ organizacijos socialinės iniciatyvos „Ekodaiktai.lt  konkursą „Kamštelių vajus“ ir visi draugiškai renkame kamštelius.