Paukščiukai

images „Paukščiukai“ 5-6 metų amžiaus vaikų grupė.

Grupės auklėtojos Alina ir Vilma, padėjėja – Ieva

Čia paukštelis, čia paukštelis –

Mūsų didelis ratelis.

Draugui rankele pamosiu,

Mamai, tėčiui padainuosiu.

Mes užaugsim dideli,

Būsime visi linksmi!

„Paukščiukų“ grupę lanko 21 vaikas: 11 mergaičių ir 10 berniukų. Visi vaikai yra smalsūs, žingeidūs, domisi grupės veikla.

Ugdymo prioritetai:

  • Pastebėsime stipriąsias ir silpnąsias ugdytinių savybes bei jas tobulinsime;
  • Ugdant vaikus žadinsime domėjimąsi aplinkos reiškiniais, daiktais;
  • Skatinsime vaikus domėtis literatūra;
  • Ugdysime savireguliaciją, ramiai klausydami skaitomą tekstą;
  • Integruosime „Kimochis“ emocinio intelekto ugdymo programą. Metų projektas: „Mano augintinis“Mes darbštūs p1 (2) p1 (1)      Mes draugiški  p3 p4                                                       Mes sportiški  p5 p6