Papildomas ugdymas

Atsižvelgiant į ugdytinių tėvelių pageidavimus šiais mokslo metais įstaigoje yra organizuojama tik viena  papildomo vaikų ugdymo veikla, tai –

Keramikos studija, kurioje vaikai išbando  įvairius  lipdymo  būdus, analizuoja spalvas, faktūras, ornamentus, realizuoja savo idėjas  kurdami keramikos gaminius.