APIE MUS

VIZIJA 

Sveikatą stiprinanti, kokybišką ugdymą teikianti bei tautos kultūrą puoselėjanti ikimokyklinio ugdymo įstaiga.

MISIJA 

 Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, teikti kokybišką, vaiko poreikius atitinkantį ikimokyklinį ugdymą, į ugdymo procesą integruojant pagrindinius sveikatos stiprinimo, sveikos gyvensenos, ekologinės savimonės formavimo principus, bendromis pedagogų ir bendruomenės pastangomis kurti sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką. Ugdyti savimi ir savo gebėjimais pasitikintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam, sėkmingam mokymuisi mokykloje.

FILOSOFIJA 

Ikimokyklinio ugdymo šerdis yra vaiko gerovė, visuminis ugdymas, aktyvus, autentiškas, patirtinis jo dalyvavimas ugdymo procese. Artimiausia Lietuvos filosofo Juozo Girniaus filosofija, kurios esmė yra atrasti pažinimo ištakas. Žmogus daugiau nei gamtinė būtybė, nes žmogui yra suteikti kiti išlikimo ginklai – laisvė ir gebėjimas kurti.