APIE MUS

VIZIJA 

Moderni, saugi, atvira naujovėms ir kaitai, kokybišką ugdymą teikianti bei tautos kultūrą puoselėjanti ikimokyklinio ugdymo įstaiga.

MISIJA 

Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti kokybišką, vaiko poreikius atitinkanti ikimokyklinį ugdymą. Ugdyti aktyvų, kūrybingą, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam, sėkmingam mokymuisi mokykloje.

FILOSOFIJA 

Ikimokyklinio ugdymo šerdis yra vaiko gerovė, visuminis ugdymas, aktyvus, autentiškas, patirtinis jo dalyvavimas ugdymo procese. Artimiausia Lietuvos filosofo Juozo Girniaus filosofija, kurios esmė yra atrasti pažinimo ištakas. Žmogus daugiau nei gamtinė būtybė, nes žmogui yra suteikti kiti išlikimo ginklai – laisvė ir gebėjimas kurti.