Bendra informacija

  • Lopšelio-darželio teisinė forma – biudžetinė įstaiga
  • Lopšelio-darželio priklausomybė – savivaldybės įstaiga
  • Lopšelio-darželio savininkė – Vilniaus miesto savivaldybė, kodas 111109233, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
  • Lopšelio-darželio buveinė – Kalviškių g. 1, LT-02206 Vilnius
  • Įstaigos kodas – 191326124
  • Lopšelio-darželio pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis
  • Ugdymo kalba – lietuvių
  • Ugdymo forma – dieninė
  • Įstaigos darbo laikas: 7.00 – 17.30 val., budinti grupė 6.30-18.30 val.