Įstaigos savitumas

Sukurta įstaigos sveikos gyvensenos bei sveikatos stiprinimo programa „Tiltelis į sveikatos šalį“, 2019 m. gruodžio 10 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo Komisijos sprendimu, Salininkų lopšelį-darželį pripažino sveikatą stiprinančia mokykla. Šia programa siekiama ugdyti visapusiškai sveiką vaiką į ugdymo procesą integruojant pagrindinius sveikatos stiprinimo, sveikos gyvensenos, ekologinės savimonės formavimo principus, bendromis pedagogų ir bendruomenės pastangomis kurti visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką. Programa bus vykdoma ankstyvojo ir ikimokyklinio ugdymo grupėse. Ji parengta atsižvelgiant į Vilniaus Salininkų lopšelio–darželio sveikatingumo grupės atlikto vidaus audito rezultatus, bendruomenės poreikius, pasiūlymus, rekomendacijas, įstaigos dalyvavimą sveikatos ugdymo ir stiprinimo programose bei projektuose. Programą įgyvendins Vilniaus Salininkų lopšelio-darželio  bendruomenė kartu su socialiniais partneriais.

PAŽYMĖJIMAS SVEIKA MOKYKLA