Mokėjimo tvarka

Gerb. tėveliai/globėjai, informuojame, kad pereiname prie el. sąskaitų už ugdymą ir maitinimą gavimą elektroniniu būdu. Vilniaus miesto darželių informacinės sistemos skiltyje „Sąskaitos“ reikia pažymėti varnelę, kuria tėvai/globėjai išreikš savo sutikimą gauti sąskaitas už ugdymą elektroniniu paštu. Atkreipiame dėmesį, kad el. sąskaitos bus gaunamos tik tuo atveju, jei tėvai skiltyje pažymės varnelę. Elektroninės sąskaitos bus siunčiamos sistemoje nurodytais kontaktais, todėl prašome būtinai patikrinti nurodytus kontaktinius adresus, ar jie nepasikeitę. Jei duomenys pasikeitė, būtina juos atnaujinti.

Už įstaigos lankymą mokama pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą Mokesčio už vaiko maitinimą Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašą.  Skaityti čia

!!! Nauja mokėjimo tvarka, kuri įsigaliojo nuo 2022 m. liepos 1 d.

Informacija tėveliams mokantiems per internetinę bankininkystę, dėmesiui!

  1. Kaip mokėti per internetinę bankininkystę
  2. Prašymo forma dėl permokų grąžinimo