Vaikų maitinimas

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Peržiūrėti dokumentą

Vilniaus Salininkų lopšelio-darželio maisto išdavimo grafikas 2020-2021 mokslo metai   Skaityti čia

 Vaikus maitiname darželio virtuvėje pagamintu šviežiu maistu. Sudarome vaiko amžių atitinkantį valgiaraštį, maitiname sveiku maistu. Maisto produktus į įstaigą teikia UAB „Handelskus“, UAB „Idėja“ , UAB „Avanta“ ir UAB „Sanitex“.

Kiekvieną dieną vaikai skanauja šviežias daržoves ir vaisius.

Dalyvaujame Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių suvartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“. Šiuos produktus darželiui teikia UAB „Pontem“ , AB „Žemaitijos pienas“ .

Siekdami įdiegti vaikams supratimą apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį sveikatai bei padidinti vaisių ir daržovių dalį vaikų mityboje, dalyvaujame Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje, finansuojamoje Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Vilniaus Salininkų lopšelio – darželio valgiaraštis (spauskite ir atidarysite). Tai naujas žiemos sezono valgiaraštis pakeistas nuo gruodžio 2 dienos.

Darželyje draudžiami maisto produktai (spauskite ir atidarysite).

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO