Vaikų maitinimas

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Peržiūrėti dokumentą

Vilniaus Salininkų lopšelio-darželio maisto išdavimo grafikas 2020-2021 mokslo metai   Skaityti čia

 Vaikus maitiname darželio virtuvėje pagamintu šviežiu maistu. Sudarome vaiko amžių atitinkantį valgiaraštį, maitiname sveiku maistu. Maisto produktus į įstaigą teikia UAB „Handelshus“, UAB „Sotėja“ , UAB „Avanta“ ir UAB „Sanitex“.

Kiekvieną dieną vaikai skanauja šviežias daržoves ir vaisius.

Dalyvaujame Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių suvartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“. Šiuos produktus darželiui teikia UAB „Pontem“ , AB „Žemaitijos pienas“ .

Siekdami įdiegti vaikams supratimą apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį sveikatai bei padidinti vaisių ir daržovių dalį vaikų mityboje, dalyvaujame Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje, finansuojamoje Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Vilniaus Salininkų lopšelio – darželio rudens ir žiemos sezono valgiaraštis (spauskite ir atidarysite). 

Mėnesio savaitė Valgiaraščio savaitė
Lapkričio  30 – gruodžio 4 dienomis II savaitės meniu
Gruodžio 7-11 dienomis III savaitės meniu
Gruodžio 14-18 dienomis I savaitės meniu
Gruodžio 21-23 dienomis II savaitės meniu
Gruodžio 28 – sausio 1 dienomis III savaitės meniu

Darželyje draudžiami maisto produktai (spauskite ir atidarysite).

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO