Savaitės tema

Data: 2021 01 18 – 01 29

Savaitės tema: „Mano drabužėliai“

Tikslas: Susidomės, įsitrauks į pasiūlytą veiklą.

Uždaviniai:  Klausosi skaitomų ir pasakojamų kūrinėlių, naujų žodžių, kalbės kelių žodžių sakiniais. Domėsis ne tik įvairiomis rašymo priemonėmis, bet ir galimybe rašyti. Pieš įvairias linijas, jas jungs į formas vis labiau  koordinuodamas rankų judesius.

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Žaismingai pasisveikins.
 • Rytinės ir popietinės mankštelės.
 • Klausytis skaitomo K. Kašausko kūrinėlio „Batukai pyksta“( rinkinys „Jums mažieji)
 • Atrinkti tuos paveikslėlius su drabužiais, kurie dėvimi kai šalta, sninga, lyja.
 • Apžiūrėti, kaip apsirengę, kuo apsiavę berniukai ir mergaitės, kuo jie skiriasi.
 • Paminėti Vilniaus miesto gimtadienį. Žiūrėti legendą apie Vilniaus atsiradimą.
 • „Kepti gimtadienio tortus“ panaudojant meninės raiškos priemones.
 • Puošti įvairiomis meninės raiškos priemonėmis „drabužėlius“.
 • Pasivaikščiojimai lauke.

 

Data: 2021 01 04 – 01 15

Savaitės tema: „Nykštukai ir besmegeniai“

Tikslas: Supažindinti vaikus su žiemos personažais.

Uždaviniai: Skaityti bei pasakoti apie nykštukus ir besmegenius. Klausytis naujų  kūrinių, įsiminti naujus žodžius.

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Ryto ratas, žaidimai, sportinė mankšta.
 • Klausytis skaitomų ir pasakojamų kūrinėlių, naujų žodžių.
 • Kurti iš skirtingų priemonių besmegenius ir nykštukus.
 • Pirštukų žaidimai: ,,Viru, viru košę“……
 • Projektas: ,,Aš dizaineris‘‘.

 

Data: 2020 12 14 – 12 31

Savaitės tema: „Žiemos linksmybės“

Tikslas: Eksperimentuos dailės medžiagomis ir priemonėmis, tyrinės įvairius veikimo jomis būdus.

Uždaviniai:  Pieš įvairias linijas, jas jungs į formas vis labiau koordinuodamas rankų judesius. Pradės skaičiuoti daiktus, lygins daiktų grupes, padalins daiktus į grupes po lygiai (po du, po tris). Pasakys, kas jis yra – berniukas ar mergaitė, pavadins 5 – 6 kūno dalis.

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Žaismingai pasisveikins.
 • Rytinės ir popietinės mankštelės.
 • Klausytis V. Palčinskaitės eilėraščio „Sniego boba“
 • Knygelių su žiemos vaizdais vartymas – kalbinių įgūdžių tobulinimui.
 • Didaktiniai žaidimai.
 • Dainelių apie žiemą klausymas, imitavimas.
 • Judrūs žaidimai.
 • Piešti „pusnis“, „sniego kamuoliukus“, išbandant įvairias medžiagas.
 • Mokytis iškirpti rutuliukus besmegeniui.
 • Pasivaikščiojimai lauke.

 

DATA: 2020 11 30 – 12 11

SAVAITĖS TEMA: ,,Kalėdų belaukiant“

TIKSLAS: Supažindinti vaikus su Kalėdinėmis tradicijomis, sukurti kalėdinę nuotaiką, pasiruošti šventei.

UŽDAVINIAI:  Skaityti ir pasakoti apie Kalėdas, Kalėdų senelį. Klausyti naujus  kūrinius, naujus žodžius, kartoti patikusius eilėraštukus.

VEIKLOS SU VAIKAIS:

Veikla visai grupei:

 • Ryto ratas: žaidimas ,,Lapė ir zuikiai”, sportinė mankšta.
 • Klausyti skaitomų ir pasakojamų kūrinėlių, naujų žodžių.
 • Knygos skaitymas etnografinėje seklyčioje ,,Vakaro pasaka prie žibinto“.
 • Išmokti eilėraštuką: ,,Eglutė skarota“.
 • Kurti Kalėdines kompozicijas.
 • Dainuoti daineles apie Kalėdas.

Veikla grupelėmis: Su Jokūbu ir Laura individualiai mokytis eilėraštuką.

 

DATA: 2020 11 23 – 11 27

SAVAITĖS TEMA: „Būk mano draugas“

Tikslas: Kartu žais su bendraamžiais bendrus žaidimus, mėgdžios kitus vaikus, bandys suprasti jų norus.

Uždaviniai:  Orientuosis grupės, darželio aplinkoje, pasakys savo ir savo šeimos vardus. Pradės skaičiuoti daiktus, lygins daiktų grupes, padalins daiktus į grupes po lygiai (po du, po tris). Tarsis dėl vaidmenų, siužeto, žaislų.

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Žaismingai pasisveikins.
 • Rytinės ir popietinės mankštelės.
 • Pasaka “Boružė Liputė ieško namų ir draugų“, autorės I. Bakšė, I. Zalepugaitė.
 • Didaktiniai žaidimai.
 • Eilėraštukų, dainelių mokymasis.
 • Piešimas, aplikacija, karpymas.
 • Pasivaikščiojimai, judrūs žaidimai.

Projektas: „Vakaro pasaka prie žibinto“ – šią savaitę grupėje ir ketvirtadienį etnografinėje seklyčioje bus skaitoma lietuvių liaudies pasaka „Dangus griūva“.

 

DATA: 2020 11 16 – 11 20

SAVAITĖS TEMA: ,,Mano nuotaikėlė”

TIKSLAS: suprasti vaikų ir suaugusių emocijas, nuotaiką;

UŽDAVINIAI:

 • Domėtis kitais ir mokytis įvardinti savo ir draugo emocinę būseną
 • Atpažinti kito vaiko ar suaugusiojo džiaugsmo, liūdesio, pykčio emocijų išraiškas.

VEIKLOS SU VAIKAIS:

Veikla visai grupei:

 • Ryto ratas: žaidimas ,,Lapė ir zuikiai” ir sportinė mankšta.
 • Pasaka ,, Varna, lapė ir sūris”. Ketvirtadienį knygos skaitymas etnografinėje seklyčioje, dalyvaujant projekte ,,Vakaro pasaka prie žibinto“.
 • Piešinys ,,Mano nuotaika“ – spalvinimas akvarele, bandyti nupiešti savo nuotaiką.
 • Pokalbis apie džiaugsmo, liūdesio, pykčio emocijų išraiškas.
 • Eksperimentai su veidrodžiu.

Veikla grupelėmis: Kalėdinių žaisliukų kūrimas.

 

Data: 2020 11 09 – 11 13

SAVAITĖS TEMA: „Mano knygelė“

Tikslas:  Vartys, žiūrinės paveikslėlių knygeles, palankiai reaguos į knygelių „skaitymą“ kartu su suaugusiais.

Uždaviniai:  Domėsis skaitymu, vaizduos, kad „skaito“ knygą, įvardys įvairių objektų ir veikėjų veiksmus ir bruožus. Pradės skaičiuoti daiktus, lygins dvi daiktų grupes pagal daiktų kiekį grupėje.

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Žaismingai pasisveikins.
 • Rytinės ir popietinės mankštelės.
 • Knygelių vartymas, „skaitymas“
 • Pirštukų pasakaitės.
 • Didaktiniai žaidimai.
 • Piešimas, aplikacija, karpymas.

Projektas: „Vakaro pasaka prie žibinto“ – šią savaitę grupėje bus skaitoma lietuvių liaudies pasaka „Katinėlis ir gaidelis“.

 

Data: 2020 11 03 – 11 06

SAVAITĖS TEMA: ,,Žiba žvakelės”          

UŽDAVINIAI: Suprasti vaikų ir suaugusiųjų kalbą apie artimiausios aplinkos objektus, reiškinius, santykius.

TIKSLAS: Gausinti vaikų žodyną. Sužinoti apie Visų Šventųjų dieną, apie Mirusiųjų atminimo dieną.

VEIKLOS SU VAIKAIS:

Veikla visai grupei:

 • Ryto ratas: žaidimas ,,Katinas ir pelytė”. Sportinė mankšta. Žaidimai su mėgstamais žaislais.
 • Pasaka: ,, Moliūgėlis”.
 • Piešimas: ,,Žibintas “ – spalvinimas akvarele.
 • Lipdymas: ,,Moliūgas” – plastilinas.
 • Dekoracija: ,,Žibintas”- stiklainis, spalvotas popierius, viela.
 • Pokalbis: Apie Visų Šventųjų dieną, apie Mirusiųjų atminimo dieną.

Veikla grupelėmis: Knygoms skirtukų darymas, naudojant skirtingas technikas.

 

Data: 2020 10 19 – 10 30

SAVAITĖS TEMA: „VAISIŲ KRAITELĖ“

Tikslas:  Atpažins  ir pavadins vaisius.

Uždaviniai:  Susipažins, atpažins vaisius (obuolį, kriaušę, citriną, bananą). Kartu su suaugusiu deklamuos eilėraštukus, rodys susidomėjimą, bandys aiškintis kas tai yra, atpažins gamtoje ir paveiksluose dažniausiai matomus vaisius.

 VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Žaismingai pasisveikins.
 • Rytinės ir popietinės mankštelės.
 • Pokalbiai su vaikais „Padėk sau ir draugui“.
 • Piešti, aplikuoti, kirpti, lipdyti.
 • Žaisti stalo didaktinius žaidimus.
 • Knygelių vartymas

 

Data: 2020 10 05 – 10 16

SAVAITĖS TEMA: ,,Daržovių kraitelė”

TIKSLAS: Turtinti vaikų žodyną. Tyrinėti daržoves.

UŽDAVINIAI: Ragauti, liesti, uostyti daržoves. Kalbėtis apie jų naudą sveikatai. 

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Ryto ratas: žaidimas ,,Mano batai buvo du”.  Sportinė mankšta. 
 • Pokalbiai apie daržoves, jas uostant, ragaujant, liečiant.  
 • Įminti mįsles apie daržoves.                              
 • Eilėraštukas: ,,Pomidoras”.
 • Spalvinimas akvarele: pomidoras, morka, agurkas.
 • Lipdymas: ,,Daržovės” (plastilinas).
 • Pokalbis: vaisių, daržovių nauda sveikatai.
 • Lavinti smulkiąja motoriką, karpant daržoves iš reklaminių žurnalų.

 

Data: 2020 09 21 – 10 05

SAVAITĖS TEMA: „RUDENĖLIS ATKELIAVO“

Tikslas: Gebėti tapatinti daiktus pagal formą, dydį.

Uždaviniai:

 • Gebėti pastebėti ir smalsiai, gyvai reaguoti į naujus daiktus, aplinkos pasikeitimus;
 • Supras vis daugiau žodžių, kuriais nusakoma daikto forma, dydis, spalva;
 • Lyginti daiktus (didelis – mažas, ilgas – trumpas).

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Žaismingai pasisveikins su grupės draugais;
 • Rytinės ir popietinės mankštelės;
 • Pokalbis apie klimato kaitos svarbą mūsų sveikatai; 
 • Pieš, aplikuos, lipdys, karpys panaudojant gamtinę medžiagą;
 • Žais stalo didaktinius žaidimus;

 

Data: 2020 09 14 – 09 18

Savaitės tema: ,,Mano žaisliukas”

Tikslas: Turtinti vaikų žodyną, išsiaiškinti kas saugo dantukus, o kas jiems kenkia. Kaip taisyklingai plauti rankas. Lavinti smulkiąją motoriką.

Uždaviniai: Supažindinti vaikus su nauja grupe, suprasti savo naujos lauko aikštelės ribas; laisvai naudotis žaislais ir lauko įrenginiais; susipažindinti su asmens ir burnos higienos svarba kasdieniame gyvenime.

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Ryto ratas: žaidimas ,,balionas”.
 • Sportinė mankšta. Žaidimai su mėgstamais žaislais.
 • Pratintis dalintis žaisliukais, tvarkyti juos, prisiminti kokioje dėžutėje arba lentynoje guli žaisliukai.
 • Pokalbis apie žaisliukų plovimą, priežiūrą.
 • Pasaka: ,, Žaislai”.
 • Piešimas: ,,Mano žaisliukas “ – spalvinimas akvarele.
 • Lipdymas iš plastelino: ,,Balionas”
 • Pokalbis: ASMENS IR BURNOS HIGIENOS SVARBA:
 • kaip taisyklingai ir kiek laiko reikia valytis dantis;
 • kaip taisyklingai plauti rankas;
 • kaip teisingai išsirinkti dantų pastą.

 

Data: 2020 09 01 – 09 11

SAVAITĖS TEMA: „SVEIKAS DARŽELI“

Tikslas: Susipažinti su nauja grupės aplinka,  grupės pedagogais, naujais žaislais.

Uždaviniai: Ugdyti savikontrolę,  siekti būti greta suaugusiųjų ir bendraamžių. Išbandyti įvairius konfliktų sprendimo ar savo interesų gynimo būdus.

VEIKLOS SU VAIKAIS:

Ryto ratas: Žaismingi pasisveikinimai, rytinės ir popietinės mankštelės, pirštelių žaidimėliai.

Grožinės literatūros kūrinėliai, jų  aptarimas, inscenizacija.

Pokalbiai apie naują grupę, naujus draugus, draugystę.

Laisvas piešimas su spalvotais pieštukais, kreidelėmis, akvarelę  ant popieriaus.

Lipdymas „ gėlytes“ , „saulytes“.

Bandyti karpyti popierių.