1,2 procentų parama

GERBIAMI TĖVELIAI  IR KITI BENDRUOMENĖS NARIAI,

     Labdaros ir paramos įstatymas numato galimybę praeitų metų sumokėtų pajamų mokesčio dalį (1,2 %) skirti švietimo įstaigoms. Nuoširdžiai dėkojame, kad šią paramą skiriate savo vaiko(-ų) ugdymo įstaigai – Salininkų  lopšeliui–darželiui. Džiugu, kad aukoja ne tik esamų vaikų tėveliai, bet ir kiti artimieji, įstaigos darbuotojai.

     Visi Jūsų skirti pinigai atitenka vaikams – ugdymo kokybės gerinimui, naujų edukacinių erdvių kūrimui.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. paramos gavėjams, tarp jų ir meno kūrėjams, bus galima skirti iki 1, 2 proc. pajamų mokesčio (anksčiau buvo skiriama 2 proc.), politinėms partijoms – iki 0, 6 proc. (anksčiau buvo 1 proc.), profesinėms sąjungoms ar jų susivienijimams – iki 0, 6 proc. (anksčiau buvo 1 proc.).

vmi-190810-paramos-infografikas  Būtume labai dėkingi, jei ir šiais metais Jūs dalį savo pajamų mokesčio paskirtumėte Salininkų lopšeliui – darželiui.

Iki 2022 m. prašymas pervesti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 forma (toliau – prašymas) gali būti teikiamas:

– Užpildžius popierinį prašymą (siunčiama paštu ar įteikiama tiesiogiai mokesčių administratoriui);
– Užpildžius prašymą  elektroniniu būdu per VMI Valstybinė mokesčių inspekcija elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

 Vilniaus Salininkų lopšelio – darželio  duomenys, reikalingi formos FR 0512 pildymui:

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (E2 laukelis) – 191326124

Paramos gavėjo tipas (E1 laukelis) – 2

Mokesčio dalies paskirtis (E3 laukelis) – galite nepildyti

Pervesti lėšas Jūs galite kiekvienais metais iki gegužės 1 d.

Dėkojame už paramą!