Savaitės tema

Data: 2021 01 18 – 01 22

Savaitės tema: „Smagiai pažink savo kūną“

Tikslas: vaikai ieškos tinkamų sprendimo būdų išbandydami savo kūno galimybes.

 Uždaviniai:

 • mokės įvardinti kūno dalis;
 • atpažins ir įvardys jutimus: kuo ir ką mato, girdi, liečia);
 • susipažinsime su vidaus organais (širdis, plaučiai, skrandis, žarnynas);
 • aiškinsimės, ką turime daryti kad būtume sveiki (sveikai maitintis, sportuoti);
 • lavinsime akies rankos koordinaciją kirpdami, verdami karoliukus ir t. t.;

Veikla su vaikais:

 • Žaisime su derinimo kortelėmis „Žmogaus kūno dalys“ (montessori priemonė);
 • Derinimo kortelės „Rankos pirštukai“;
 • Žaisime pirštukų žaidimus: „Kur gi tas nykštys“, „Varna Vėronė“;
 • Žaidimas: „Čia galva…“;
 • Tapysime pirštukais, kirpsime žirklėmis;
 • Siuvinėsime;
 • Badysime adatėle;
 • Versime karoliukus;
 • Rūšiuosime pagal spalvą akmenėlius;
 • Dainuosime dainelę: „Tapu tapu į darželį“

 Tapu tapu į darželį

                                      Kas rytelį kas rytelį,

                                      Man saulytė  švyti

                                      Man gėlytės žydi.

 

                                      Tapu tapu į darželį

                                      Kas rytelį kas rytelį

                                      Pamojuosiu mamai

                                      Pamojuosiu tėčiui.

 • Patarlės:  Rankos pilvą maitina, pilvas kūną sunkina.

Galva visą kūną valdo.

 • Mįslės: Dvi sesutės per kalnelį nesueina (Akys).
 • Mokysimės projekto „Lietuvių liaudies žaidimai ir rateliai“ ratelį „Tupi šarka“.

 

Data: 2021 01 11 – 01 15

Savaitės tema: „Vieni auga, kiti sensta“

Tikslas: vaikai bendraudami ir bendradarbiaudami pastebės ir supras, kad turi panašumų ir skirtumų.

Uždaviniai:

 • suvoks žmogaus gyvenimo liniją;
 • domėsis įvairaus amžiaus, tautybių žmonėmis;
 • supras, kad skirtingi žmonės gali jausti, mąstyti skirtingai ir panašiai;
 • lygins save dabar ir praeityje.

 Veikla su vaikais:

 • Iš žurnalų karpys įvairaus amžiaus žmones ;
 • Juos rūšiuos nuo jauniausio iki seniausio ir klijuos ant atskirų lapų;
 • Pasidarys knygutę;
 • Pieš, kuo bus užaugęs, ką veiks, su kuo gyvens;
 • Vaikai sustos į liniją pagal ūgį, pagal gimimo metus ir mėnesius, pasidarysime kreivę ;
 • Žiūrėsime vaikų atsineštas nuotraukas nuo kūdikystės;
 • Skaitysime Č. Jančarskio kūrinėlį „Pirmoji diena darželyje“ (Jums mažieji);
 • Aiškinsimės, kokie stalo žaidimai tinka ir vaikams ir suaugusiems (domino, šaškės ir t. t.);
 • Kokie daiktai tinka kūdikiams ir netinka suaugusiems (čiulptukas, triratukas ir t. t.).

Patarlės: „Kad buvai mažas – būsi ir senas“, „Žilas plaukas – ilgas protas“

 Mįslės: „Kas rytą vaikšto keturiom, dieną – dviem, o vakare – trimis kojomis“ (Žmogus).

 

Data: 2021 01  04 – 01 08

Savaitės tema: „Lik sveika, eglute“ (Trys Karaliai)

Tikslas: vaikai ugdysis savarankiškumo gebėjimus, patys nupuoš eglutę grupėje ir padedant tėveliams namuose.

Uždaviniai:

 • saugiai nukabins žaisliukus;
 • tvarkingai sudės į dėžutę, kad kitais metais vėl puoštų eglutę;
 • bandys sudėti juos pagal spalvas;
 • suskaičiuos kiek ir kokių spalvų yra žaisliukų;
 • sužinos Trijų Karalių vardus: Kasparas, Merkelis ir Baltazaras.

Veikla su vaikais:

 • Apžiūrėti ir džiaugtis Kalėdų senelio dovanomis;
 • Prisiminti šventės akimirkas, žiūrėti nuotraukas ir įrašus;
 • Žaisti stalo žaidimus su draugais grupėje su sesėmis, broliais, tėveliais namuose;
 • Eiti į lauką pasivaikščioti, lauke žaisti judriuosius žaidimus;
 • Pasigaminti „Metų įvykių kalendorių“ ir nupiešti ko lauki, ko tikiesi kitais metais;
 • Papasakoti vaikams Trijų Karalių istoriją;
 • Paskambinti seneliams pasveikinti su Trimis Karaliais;
 • Skaitysime pasaką „Dvylika mėnesių“, Mažųjų skaitiniai.

Stebėjimai:

 • Atkreipti dėmesį į metą, kada pradeda švisti, kada temti.
 • Nuo Trijų Karalių liaudies išmintis sako: „Diena pailgėja per gaidžio žingsnį“;
 • Nusipiešti saulutę ryte kylančią, vakare kai leidžiasi;
 • Kieme paberti paukšteliams trupinėlių.

 

Data: 2020 12  21 – 12 31

Savaitės tema: „Artėja Kalėdos“

Tikslas: nusiteiksime ramiam bendravimui, laukimui Kalėdų stebuklo.

Uždaviniai:

 • aptarsime Advento papročius ir tradicijas;
 • aiškinsimės, ką žmonės dirbdavo senovėje;
 • mokysimės žaidimų, ratelių: „Žaliam sode“, „Kanapyčia“;
 • gaminsime kalėdinius atvirukus, papuošimus;

Veikla su vaikais:

 • Puošime grupę šventei;
 • Atliksime užduotėles Advento kalendoriuje;
 • Mokysimės eilėraštį „Karaliaus delne“;
 • Susipažinsime su Kūčių papročiais;
 • Mokysimės iš popieriaus karpyti snaiges;
 • Žaisime žaidimą „Pasakyk gražų žodį draugui“.

 

Data: 2020 12  14 – 12 18

Savaitės tema: „Globokime paukštelius“

Tikslas: stebėsime darželio kieme paukščius.

 Uždaviniai:

 • aiškinsimės, kokie paukščiai pasilieka žiemoti;
 • pasivaikščiojimų metu stebėsime, kokie paukščiai atskrenda į darželio

kiemą;

 • lesinsime kiemo paukščius;
 • tyrinėsime dydžių įvairovę.

 

Veikla su vaikais:

 • Skaitysime H. K. Andeseno pasaką „Bjaurusis ančiukas“ (Saulės kelias 242 psl.);
 • Žaisime žaidimą „Kurapkytė rugiuos“;
 • Mokysimės paukščių balsų pamėgdžiojimų (Saulės kelias 39 psl.);
 • Iš popieriaus lankstysime ir klijuosime paukščius;
 • Mokysimės mintinai pasaką be galo „Žvirblis ant krantelio“:

Sėdi žvirblis ant krantelio su balta skepetėle  ant kaklelio.

    Žiūri į vandenėlį, tik pliumt ir įpuolė,

    Mirko,  mirko, rūgo, rūgo. Išmirko, išrūgo, išlipo, išdžiuvo.

    Ir vėl sėdi žvirblis……

 

Data: 2020 12  07 – 12 11

Savaitės tema: „Šviesos ir tamsos, dienos ir nakties kaita“

Tikslas: aiškinsimės saulės, mėnulio, žvaigždžių įtaką, žemės paviršiui, žmonėms.

Uždaviniai:

 • aiškinsimės, kokia yra laiko tėkmė (diena prasideda rytu, baigiasi vakaru, po to ateina naktis);
 • mokysimės suprasti, jog laiką matuoja laikrodžiai;
 • mokysimės tiksliai vartoti laiką nusakančias sąvokas.

Veikla su vaikais:

 • Skaitysime kūrinėlį J. Lauciaus „Su tamsa atslenka baimė“;
 • Prisiminsime, kaip žmonės sveikinasi, sulaukus ryto, dienos, vakaro, kaip atsisveikina nakčiai;
 • Klausysis auklėtojų dainuojamų lopšinių prieš miegą;
 • Mokysimės mįsles:

„ Aukso lenta praskydo, visi žmonės pakilo“ (Saulė patekėjo);

„ Juoda marška visus gulti pavarė“ (Naktis);

 • Mokysimės eilėraštį „Labą rytą“, (Saulės kelias);
 • Žaisime žaidimą „Diena – naktis“;
 • Aplikuosime paveikslėlius „Diena – naktis“.
 • Eilėraštis Kalėdų šventei

Karaliaus delne

Kiekvieną dienelę

Prašysiu slapčia

– Kalėdų seneli,

Atvyki tu čia.

 

Kur upės srovena

Neris ir Vilnia,

Lietuviai gyvena

Karaliaus delne

 

Tikrai  nepaklysi

Laukuose baltuos –

Princesė vaikystė

Tau ranką paduos.

 

Data: 2020 11  30 – 12 04

Savaitės tema: „Miško žvėrys“

Tikslas: aiškinsimės apie žvėrių gyvenimą ir lavinsime vaikų pažintinius gebėjimus.

Uždaviniai:

 • nagrinėsime miško žvėrių enciklopedijas;
 • ugdytiniai sužinos apie žvėrių gyvenimo būdą, mitybą;
 • aiškinsimės, kuo skiriasi naminiai gyvuliai nuo laukinių;
 • kalbėsime apie žvėrių naudą.

Veikla su vaikais:

 • Skaitysime kūrinėlį „Lapė ir kiškis“, (Jums mažieji 26 psl.);
 • Mokysimės mintinai dainelę „Tindi rindi riuška“, (Jums mažieji 17 psl.);
 • Mokysimės skaičiuotes:

Lepečkojai meškinai, laižo medų dovanai,

Kas tuos meškinus nuvys? – Jis.

Uda, uda, udada eina kiškis su lazda

Per miškelį, per laukus eina kiškis pas vaikus.

 • Žaisime su derinimo kortelėmis „Kas kur gyvena“;
 • Žaisime su gyvūnų muliažais, rūšiuosime kur naminiai, kur laukiniai gyvūnai;
 • Tapysime su akvarele: „Miško žvėris“.

 

Data: 2020 11 16 – 11 27

SAVAITĖS TEMA: „Naminiai gyvuliai ir paukščiai“

Tikslas: vaikai bendraudami ir bendradarbiaudami tarpusavyje, ir su auklėtojos pagalba aiškinsis naminių gyvulių ir paukščių gyvenimo būdą bei naudą žmonėms.

Uždaviniai:

 • domėsis gyvulių pasauliu;
 • atpažins naminius gyvulius ir paukščius;
 • dalysis įspūdžiais apie matytus gyvulius ir paukščius;
 • ieškos informacijos enciklopedijoje;
 • aiškinsimės skaičiaus sandarą.

Veikla su vaikais:

 • Klausysime gyvulių ir paukščių garsų, bandysime juos atpažinti;
 • Skaitysime Vaižganto kūrinėlius „Ožkelė“, „Kaip Juodę girdė“ („Mažųjų skaitiniai“ psl.113);
 • Žaisime su derinimo kortelėmis „Naminiai gyvuliai’, „Naminiai gyvuliai ir jų šeimos“, „Naminiai paukščiai“ (Montessori priemonės);
 • Žaisime su naminių gyvulių muliažais;
 • Dėliosime dvinarį kubą (Montessori priemonė);
 • Mokysimės patarlių ir priežodžių:

Šen buvau,

Ten buvau,

Tokių dyvų nemačiau,

Kad gaidys ant tvoros

Kakarykū užgiedos.

Kut kut kuda

Padėjau kiaušinį.

O pati basa. (Višta)

Mė mė

Trumpa žolė. (Avis)

 

Data: 2020 11 09 – 11 13

SAVAITĖS TEMA: „Lietučio išdaigos“

Tikslas: vaikai stebės, suvoks ir įvardins įvairius gamtos reiškinius: lyja, šalta , šilta, drėgna ir t. t.

Uždaviniai:

 • sužinos, kam reikalingas lietus;
 • aiškinsis, kad kiekvienas metų laikas turi vienodus ir skirtingus savo požymius;
 • žinos, kad kiekvienam metų laikui yra pritaikyti drabužiai;
 • mėgausis, džiaugsis įvairiais orais;
 • dalinsis įspūdžiais apie mėgstamus orus;
 • sužinos pagrindines debesų rūšis: plunksniniai, kamuoliniai, lietaus, sluoksniniai.

 VEIKLA SU VAIKAIS:

 • Mokysimės ketureilį:

Laistė laistė rudenėlis

Samanėlę žalią

Kėlė kėlė baravykas

Rudąją kepurę.

 • Skaitysime R. Kašausko kūrinėlį „Kas eis į kiemą“
 • Grupėje prisipūtę balionus pasidarysime lietaus lašelių žaidimą.
 • Eksperimentuosime su vandeniu.
 • Pasigaminsime orų kalendorių ir žymėsime orus.
 • Aplikuosime.
 • Badysime adatėle.
 • Siuvinėsime.
 • Darbelis iš vatos „Debesėliai“.
 • Pasidarysime mažus skėčius.
 • Dalyvausime Salininkų bendruomenės piešinių projekte apie klimato kaitą.
 • Dalyvausime darželio projekte „Vakaro pasaka prie žibinto“ ir šią savaitę grupėje bus skaitoma  lietuvių liaudies pasaka „Saulytės kasos“.

 

Data: 2020 11 03 – 11 06

SAVAITĖS TEMA: „Iš kur atsiranda duonelė“

Tikslas: vaikai sužinos apie duonos kelią: nuo rugių sėjos, javų auginimo, grūdų malimo, duonos raugo ruošimo iki duonelės kepimo.

 Uždaviniai:

 • vaikai išsiaiškins, kaip gaminama duona, iš kur ji atsiranda ant mūsų stalo;
 • turtins kalbą išmokdami patarlių ir priežodžių;
 • susipažins su žodžiais: riekė, duonpelnys, duondavys, duoneliautojas;
 • klausysis skaitomų kūrinėlių apie duoną.

 VEIKLA SU VAIKAIS:

 • Daiginsime kviečių grūdus ir stebėsime, kaip dygsta;
 • Ragausime įvairių rūšių duoną;
 • Duonos kepaliuką dalysime: į 2 dalis, į 4 dalis ir pavadinsime, pusė ir ketvirtadalis;
 • Iš modelino lipdysime riestainius;
 • Vaikai žais su „gyvuoju“ smėliu;
 • Skaitysime kūrinėlius „Vilko duona“, „Mažutėlis kepalėlis“.

 Mįslės: Peiliais pjausto, o kraujo nė lašo. (Duona);  Pati nieko nevalgo, o žmogų maitina. (Duona).

Patarlės: Duona ne per vėją atėjo; Kas nedirba mielas vaike, tam ir duonos duot nereikia.

 

Data: 2020 10 19 – 10 23

SAVAITĖS TEMA: „KRENTA LAPAS UOSIO…“

Tikslas: pasivaikščiojimo  metu vaikai  grožėsis gamtos išdaigomis, susipažinsime su medžiais augančiais darželio teritorijoje ir šalia esančiam miškelyje.

 Uždaviniai:

 • prisiminsime ir įtvirtinsime medžių pavadinimus;
 • apžiūrėsime, kokie medžiai auga mūsų teritorijoje;
 • ekskursija į mišką;

VEIKLA SU VAIKAIS:

 • rinksime medžių lapus;
 • rūšiuosime lapus pagal formą;
 • žaisime žaidimą: „Šu šu šu krinta lapai pamažu“;
 • meninės veiklos metu lavinsime smulkiąją motoriką (darbeliai iš lapų, popieriaus);
 • nagrinėsime knygutę B. Zacherio „Miške gimęs, miške augęs“;
 • skaičiuosime medžius mūsų žaidimų aikštelėje;
 • rūšiuosime medžių vaisius;
 • kūrinėlio skaitymas „Lapai, spygliai ir maumedis“ (Tapu tapu žurnaliukas).

 

Data: 2020 10 19 – 10 23

SAVAITĖS TEMA: „DARŽO GĖRYBĖS. DARŽOVĖS“

 Tikslas: Įtvirtinti žinias apie daržoves.

Uždaviniai:

 • vaikai mokysis atskirti daržoves nuo vaisių;
 • žaisime su daržovių derinimo kortelėmis;
 • ragausime daržoves;
 • nagrinėsime daržovių plakatą;
 • rudens gėrybes nusakysime vartojant apibendrinančius žodžius.

VEIKLA SU VAIKAIS:

 • Mokysimės atpažinti daržoves ragaujant;
 • Eksperimentuosime: „Lipni bulvė“;
 • Mokysimės mįsles: „Maža moterytė su devyniais kailiniais“ (Kopūstas), „Daug vaikelių vienoj trobelėj“ (Žirniai), „Be langelių, be durelių pilna gryčiutė žmonelių“ (Agurkas).
 • Mokysimės dainelę: „Agurkų dainelė“

 Susikibę už rankučių

Lietui lyjant, vėjui pučiant

Šokam šokam sau ratu –

Ir po vieną, ir po du.

Tru tu tū, tru tu tū

Ir po vieną, ir po du.

Mūs žali žali švarkeliai,

Mus į šviesią saulę kelia,

Šaukia šaukia mus vardu –

Ir po vieną ir po du.

Tru tu tū, tru tu tū

Ir po vieną, ir po du.

 Šoksim mes susikabinę

Kol sukraus mus į pintinę

Tru tu tū, tru tu tū

Gal po vieną, gal po du.

 • Dėliosime dėliones „Sveikas maistas“;
 • Iš modelino lipdysime daržoves.

 

Data: 2020 10 12 – 10 16

SAVAITĖS TEMA: „Sodo gėrybės – vaisiai“

Tikslas: Vaikai prisimins ir įtvirtins vaisių pavadinimus.

Uždaviniai:      • turtinsime „savo“ žodyną;

• rūšiuosime  vaisius pagal spalvą;

• mokysimės atskirti vaisius, kurie auga mūsų šalyje;

• ugdysime nuostatą sveikai maitintis;

• ragausime vaisius.

VEIKLA SU VAIKAIS: 

 • Mokysimės mintinai eilėraštį „Ežys“

Oi ežy, ežy, ežy

Ką spygliukuose neši?

– Ogi matot, ripu tapu,

Visą šūsnį klevo lapų.

Rausvą obuolį iš sodo,

Štai ir viskas, kaip atrodo.

– Pasakyk dygus vikruoli

Kaip taisaisi žiemai guolį?

– Netrukdykit, ripu tapu

Po medžiu iš aukso lapų.

 • Sversime, matuosime ir skaičiuosime vaisius;
 • Žaisime žaidimą „Rudens pintinė“;
 • Mokysimės naujų eilėraščių, pritaikant juos žaidime „Skrido bitė per smėlyną“,„Lipo ragana per tvorą“;
 • Aplikuosime (plėšytine) aplikacija obuoliukus.

 

Data: 2020 10 05 – 10 09

SAVAITĖS TEMA: „Rudenėlio takeliu“

TIKSLAS: Plėsti vaikų žodyną ir žinias apie rudenį, rudens gėrybes.

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Vaikai stebės kaip keičiasi darželio kiemas;
 • Rinksime spalvotus lapus;
 • Mokysimės eilėraštukų ir dainų apie rudenį;
 • Žaisime žaidimą-ratelį „Klausė žvirblis čiulbuonėlis“;
 • Lavinsime akies ir rankos koordinaciją.

 

Data: 2020 09 28 – 2020 10 02

SAVAITĖS TEMA: Kiek darbelių, kiek darbų“

TIKSLAS: padėti vaikams suvokti žmonių darbo įvairovę, išsamiau susipažinti su tėvelių darbu, jo reikšme, poilsio būtinumu po darbo.

UŽDAVINIAI:

 • išsiaiškinti su vaikais darbo reikšmę, jo išskirtinumą iš kitų veiklos rūšių;
 • ugdytis darbo kultūros įgūdžius bei įpročius;
 • skirti dėmesį darbinei veiklai ne tik grupėje, bet ir pasivaikščiojimų metu;
 • ugdyti vaikų suvokimą, kad kiekvienas darbas yra svarbus;
 • sužinoti, kokios profesijos buvo prieš daugelį metų.

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Apžiūrėsime grupės knygeles, suplyšusias suklijuosime;
 • Iš kartoninių dėžučių pasidarysime pieštukines;
 • Valysime grupėje dulkes;
 • Žaisime žaidimą „Jurgeli meistreli“;
 • Į medines kaladėles kalsime su plaktukais vinis;
 • Žaisime su greitosios, policijos, gaisrinės automobiliais;
 • Nagrinėsime knygelę „Darbėnai“;
 • Aikštelėje grėbsime lapus.

 

Data: 2020 09 21 – 09 25

SAVAITĖS TEMA: „Drabužėlių pilna spinta“

Tikslas: Skatinti vaikus domėtis, kaip yra gaminami drabužiai, kaip juos prižiūrėti bei saugoti.

Uždaviniai:

 • prisiminti kokius drabužius dėvime vasarą, kokius  – žiemą;
 • aptarti, kuo skiriasi mergaičių ir berniukų drabužiai;
 • išsiaiškinti iš kokių medžiagų siuvami drabužiai;
 • išmokti susilankstyti drabužėlius; 
 • stengtis spintelėse palaikyti tvarką;
 • aptarti klimato poveikį sveikatai.

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Siuvinėjimas, badymas adatėle;
 • Kirpsime žirklėmis lėlių drabužėlius;
 • Rūšiuosime drabužėlius pagal sezoniškumą;
 • Einant pietų miego tvarkingai sulankstysime drabužius;
 • Vaikai klausysis pasakos „Nauja suknelė“ („Jums mažieji“ psl. 95)
 • Mokysimės eilėraštį  ketureilį:

Vėlai saulutė kėlės

Ir leidosi anksčiau

 Atėjo rudenėlis

O aš ir nemačiau.

 • Pasivaikščiojimų metu stebėsime rudenėjančią gamtą.
 • Kalbėsime apie klimato pokyčių įtaką mūsų sveikatai.
 • Patarlės: Sutinka pagal rūbą – išlydi pagal protą;

                  Mylėk seną drabužį, ir naujas ilgai bus;

                           Kalbomis kailinių nepasiūsi.

 

Data: 2020 09 14 – 09 18

SAVAITĖS TEMA: „Galimi pavojai mano aplinkoje“

Tikslas: suteikti vaikams žinių ir aptarti jau žinomas, kaip reikia saugiai elgtis, kad neatsitiktų nelaimė.

Uždaviniai:

 • saugoti save ir kitus;
 • aptarti kokie daiktai mūsų grupėje yra pavojingi (žirklės, adatos);
 • aiškintis į ką reikia kreiptis pagalbos, atsitikus nelaimei;
 • grupėje judėti taip, kad netrukdytume vieni kitiems;
 • einant į kiemą saugiai lipti laiptais;
 • rūpintis šalia esančiais;
 • gilinti žinias apie asmens bei burnos higieną;

VEIKLA SU VAIKAIS:

 • Karpysime žirklėmis (mokysimės nešti jas, kad nesusižeistume);
 • Siuvinėsime paveikslėlius;
 • Žaisime žaidimą „Sukas, sukas grandinėlė rateliu…“;
 • Kieme stebėsime rudenėjančią gamtą
 • Nagrinėsime plakatus „Pavojai gamtoje“, „Taip nedaryk“;
 • Kalbėsime apie asmens ir burnos higienos svarbą, žiūrėsime edukacinius filmukus šia tema.

 

 Data: 2020 09 01 – 09 11

SAVAITĖS TEMA: „Kaip gera ir smagu, susirinkti visiems kartu“

Tikslas: nusiteikti šiltam, geranoriškam bendravimui ir bendradarbiavimui, žaidimams, atradimams su draugais ir auklėtojomis.

Uždaviniai:

 • suteikti vaikams džiugių emocijų;
 • skurti grupėje estetišką, funkcionalią aplinką;
 • prisiminsime grupės taisykles ir stengsimės jų laikytis:

– atėjęs į darželį – pasisveikinu, išeidamas į namus – atsisveikinu;

– draugauju su visais vaikais;

– grupėje palaikau tvarką ir švarą;

– grupėje elgiuosi taip, kad netrukdyčiau kitiems;

– sėdėdamas prie stalo ir valgydamas, elgiuosi mandagiai;

 • mokysimės eilėraštį „Košė“

 Mes daržely verdam košę:

Dirbam, plušam išsijuosę.

Dedam šaukštą balto smėlio,

Pilam tyro vandenėlio.

Spindulius saulutė žeria –

Kursto, saugo ji ugnelę.

Tai bus košė, kai išvirs

Kas ją valgys – tas ją girs.

VEIKLA SU VAIKAIS:

• Pasidarysime veiduką su šypsenėle ir dovanosime draugui;

• Žaisime su priemone „Didelis – mažas“;

• Skaičiuosime su „šeivelių“ pagalba (montessori priemonė);

• Dėliosime dvinarį kubą (montessori pr.);

• Pasidarysime draugystės rankytę.