Savaitės tema

Data: 2021 01 04 – 01 08

SAVAITĖS TEMA: Trys karaliai“

Tikslas: Skatinimas dalintis gerumu, džiaugsmu.

Uždaviniai:

 • Papasakoti Trijų Karalių istoriją;
 • Skatinti pastebėti ir skleisti gerumą;
 • Atsisveikinti su Kalėdų eglute.

 VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Klausytis pasakojimo apie Tris Karalius – išminčius;
 • Pasidžiaugti praėjusiomis šventėmis, dalintis įspūdžiais;
 • Dainuojant daineles ir deklamuojant eilėraščius nudžiuginti eglutę ir atsisveikinti su ja;
 • Spalvinti, kirpti pasakojimo personažus pasakojimui „Trys Karaliai“;
 • Patiems pasigaminti sniegą.

 

Data: 2020 12 21 – 12 31

SAVAITĖS TEMA: Jau Šv. Kalėdos. Žiemos saulėgrįža. Nauji metai.

Tikslas: Įsijausti ir susigyventi  su šventine Kalėdų bei Naujųjų metų nuotaika, papročiais, tradicijomis.

Uždaviniai:

 • Pasiklausyti giesmelių apie Kalėdas;
 • Sužinoti kūdikėlio Jezaus gimimo istoriją;
 • Kalėdas suvokti kaip saulės grįžimo dieną ir naujo metų rato pradžią.

 VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Stebėti dienos pradžią ir pabaigą: rytas (švinta), vakaras (temsta). Suvokti laiką orientuojantis pagal suaugusiųjų ir vaikų veiklą: rytas, diena, vakaras; vakar, šiandien, rytoj. Stebėti: saulės ir šviesos žiemą būna mažiau; diena trumpesnė, naktis ilgesnė. Suprasti, kad Kalėdos ir Naujieji metai – žiemos šventė.
 • Dėmesingai išklausyti Kūdikėlio Jėzaus gimimo istoriją. Stebėti ir įsimint Kūčių valgių gaminimo veiksmų nuoseklumą, patiekalų pavadinimus (kūčiukai, grybai, kisielius, aguonos, kalėdaičiai). Prisiminti praėjusias Kūčias, Kalėdas, papročius, kalėdinius žaidimus, burtus.
 • Įsidėmėti papasakotos istorijos, grožinio kūrinio įvykių nuoseklumą, atsakyti į klausimus (P. Mašiotas „Paukštelių eglelė“).  Pasaka „Šventą Kūčių vakarą“, L. Čepienė „Pasakojimas apie Kristaus gimimą“.
 • Tyrinėjimas

– Lytėjimų maišelyje atpažinti ir įvardyti Kalėdų Senelio dovanas (apvalus, kietas – obuolys; apvalus, minkštas – mandarinas; švelnus, minkštas – žaisliukas ir pan.).

 • Kūrybiškumas

– Gaminti gyvulių kaukes, mėgdžioti, įsiminti, vaidinti jų šneką Kūčių vakare.

 • Sakytinė kalba

– Pasveikinti šeimą sulaukus Kalėdų, Naujųjų metų žodžiais: Sveiki sulaukę šv. Kalėdų, Naujųjų metų, linkiu daug laimės, linkiu daug sveikatos.

 • Skaičiavimas ir matavimas

– Dėlioti iš spalvotų trikampių įvairaus aukščio eglutes, įvardyti spalvas.

TĖVŲ PAGALBA: Paroda: „Aš ir mano namų eglutė“, nufotografuoti vaiką prie Kalėdinės eglutės ir pasidalinti nuotrauka fb puslapyje.

 Kimochis emocinio ugdymo programa Pirmas raktas: Lipšniakojė moko atkreipti dėmėsį.

 

Data: 2020 12 14 – 12 18

SAVAITĖS TEMA: „SUŠILK PRIE KALĖDŲ UGNELĖS“

Tikslas:

 • Šventinės nuotaikos išgyvenimas, staigmenų ir netikėtumų laukimas.

Uždaviniai:

 • Ruoštis šventei, nusiteikti būti drąsiems, pasitikintiems savimi ir draugais;
 • Linksmintis kartu su draugais, išradingai elgtis susitikime su Kalėdų seneliu;
 • Susipažinti su Kalėdų tradicijomis.

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Pokalbis ,, Kai mes ruošiamės Kalėdoms?“;
 • Grupės puošimas;
 • Pastebėti ir papasakoti kaip šventei pasipuošė miestas, kaip joms ruošiasi tėveliai ir
 • vaikai;
 • Lyginti eglutės žaisliukus pagal spalvą ir dydį. Skatinti gebėjimą pažinti savo pakabintą žaislą;
 • Įsitvirtinti kelintinį skaičiavimą;
 • Papasakoti vaikams apie Kalėdų tradicijas;
 • Supažindinti su Kalėdų Senelio rūbais;
 • Laiško rašymas, siuntimas;
 • Pasiruošimas Kalėdiniam rytmečiui;
 • Po šventės papasakoti apie Kalėdines dovanas;
 • Skatinti emocingai reikšti šventines intonacijas. Lavinti vaikų kalbą, mąstymą;
 • Įtvirtinti spalvų pavadinimus. Skatinti džiaugtis ir gėrėtis savo piešinėliu;
 • Adventinių istorijų skaitymas iš Bruno Ferrero knygos „25+1 Kalėdų istorijos“.

TĖVU PAGALBA: pasiruošti šventinę aprangą vaikams.

 

Data: 2020 12 07 – 12 11

SAVAITĖS TEMA: „Snaigės krenta pamažu“

Tikslas: Stebėti žiemos požymius.

Uždaviniai:

 • Tirti sniego ir ledo savybes, atlikti bandymus;
 • Suprasti žieminių drabužių ir avalynės reikšmę žiemą, pažinti drabužių sudėtines dalis;
 • Bendrauti, drauge prasimanyti įvairių žiemos pramogų.

 VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Ryto rate rūšiuoti paveikslėlius: metų laikai (ruduo, žiema, pavasaris, vasara), išdėlioti kaitos nuoseklumu. Rūšiuoti žiemos ir vasaros rūbų paveikslėlius, lyginti vaikų ir suaugusiujų aprangą, atkreipti dėmesį į rengimosi nuoseklumą.
 • Lauke stebėti žiemos reiškinius: sninga, vėjas, pūga, ledas. Stebėti, kaip sniego senis ar kiti sniego lipdiniai tirpsta kambario temperatūroje, arba kai lauke šilta. Palyginti sniego senio ir žmogaus būseną esant skirtingai oro temperatūrai (šilta – besmegenis tirpsta; žmogus džiaugiasi, nusirengia šiltus rūbus; šalta – žmogus rengiasi šilčiau).
 • Ieškoti būdų, kaip sniego senį paversti ledo seniu. Šlakstyti vandeniu ir stebėti, kaip jis ledija šąlant orui. Palyginti sniego senį ir ledo senį (minkštas, kietas).
 • Grožinė literatūra ir tautosaka: A. Puišytė „Sniegenos ir eglė“, „Zuikelis gruodžio pūgoje“, V. Palčinskaitė „Tinginys“. Mįslė: „Žiemą nusirengia, vasarą apsirengia“.
 • Tyrinėjimas

Dažyti vandenį pasirinktomis spalvomis, pasigaminti spalvotų ledo gabaliukų.

 • Kūrybiškumas

Aplikuoti žiemos paveikslėlius iš balto (snaigės, sniegas), juodo (medis), žalio (eglutė, pušis), geltono (saulė), žydro (dangus, debesys), raudono (šermukšnio uogos) popieriaus.

 • Skaičiavimas ir matavimas

Suskaičiuoti iš eilės dešimt daiktų (paveikslėlius, sniego gniūžtes, varveklius, ledukus, žaisliukus), suvokti daiktų kiekį ir apibendrinti: iš viso dešimt. Parodyti daiktų kiekį pirštais, skaitmenų kortelėmis pažymėti skaičiaus vietą eilėje (pirmas, antras, trečias). Dėlioti daiktus grupelėmis po du, po tris.

Kimochis emocinio ugdymo programa. Pirmas raktas: Lipšniakojė moko atkreipti dėmesį.

 

Data: 2020 11 30 – 12 04

SAVAITĖS TEMA: „ADVENTAS“

Tikslas: Padėti vaikams suvokti advento laukimo prasmę, ugdyti  kūrybiškumą, saviraišką, aktyvinti bendravimą ir bendradarbiavimą su vaikų tėvais.

Uždaviniai:

 • Supažindinti su  advento tradicijomis, papročiais (žaidimai, burtai, rateliai, elgesys advento laikotarpiu).
 • Skatinti norą atlikti gerus darbus.
 • Ugdyti rimties, susikaupimo, šventės laukimo pradmenis.

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Prisiminti su vaikais metų laikus;
 • Su vaikais aptarti kas yra būdinga žiemai;
 • Susipažinti su advento papročiais;
 • Paruošti Advento kalendorių ir kiekvieną dieną skaitant užduotėles jas atlikti;
 • Iš reklaminių laikraščių išsikirpti norimą dovaną ir priklijuoti ją ant popieriaus;
 • Lipdyti, apvedžioti, brūkšniuoti, kirpti, aplikuoti, spalvinti, piešti;
 • Klausytis adventinių dainų – giesmių;
 • Žaisime žaidimą „Geri ir blogi darbai“;
 • Vaikai dalyvaus „Kalėdiniame nykštukų bėgime“;
 • Adventinių istorijų skaitymas iš Bruno Ferrero knygos „25+1 Kalėdų istorijos“ ;
 • Papuošimų gamyba grupės puošimui;
 • Pasiruošimas Kalėdiniam rytmečiui.

 

Data: 2020 11 23 – 11 27

SAVAITĖS TEMA: „Mus supanti erdvė“

Tikslas: Orientuotis artimiausioje aplinkoje, daiktų pasaulyje, žavėtis žemės ir dangaus kūnais.

Uždaviniai:

 • Pasijusti begalinio pasaulio dalele, džiaugtis galimybe judėti ir pažinti;
 • Pratintis suprasti ir naudoti nuotraukas, planus, schemas, žemėlapius, maršrutus, gaublį;
 • Jausti liniją, plokštumą ir erdvę konstruojant, modeliuojant, piešiant, lipdant, dėliojant.

 VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Ryto rate tyrinėjame savo grupės erdvę. Pagal žodinį krypties nurodymą, vietos apibūdinimą surandame paslėptą daiktą.
 • Apie skritulį vaizduojantį Žemės paviršių, dėliojame daiktus, augalų ir gyvūnų atvaizdus ratu, atrenkant, kas gyvena žemėje,  ant žemės, virš žemės.
 • Konstruojame su lego education kaladėlėmis vieno ar kelių aukštų erdvinius statinius, pvz., lėlių namus mažai ar didelei šeimai, gaisrinę, oro uostą.
 • Minint kariuomenės dieną susipažinsime su knygele „Mato nuotykiai kariuomenėje“.
 • Klausomės ir žiūrime lietuvių liaudies pasakos „Saulė, Mėnulis ir Žemė“. Domimės dangaus kūnais, žvaigždynais ir planetomis. Klausomės skaitomos lietuvių liaudies pasakos „Mergelė uogelė“, atkreipdami dėmesį į vyksmo vietą ir eigą erdvėje.
 • Meninė raiška: Prisiminus gerai žinomą pasaką sudaryti žemėlapį dideliame popieriaus lape nupiešiant, kur pasaka prasideda, kur vyksta, kur pabuvojo veikėjai, o kur baigiasi. Bandyti patiems kurti vitražą lange.
 • Kūrybiškumas: Nustatyti daiktų padėtį erdvėje vienas kito atžvilgiu taip sukuriant miesto, miško paveikslus.
 • Savivoka: Žaidžiant žaidimą „Papuošk monstriuką“, pratintis geriau orientuotis popieriaus lape.

Projektas: „Vakaro pasaka prie žibinto“ – šią savaitę 16:25 bus sekamos vaikų mėgiamos pasakos, vaikai patys vaidins ir seks pasakas draugams.

Kimochis emocinio ugdymo programa: Papildomi užsiėmimai: Žaidimas „Sekite lyderį“, knygų skaitymo vertės ugdymas.

 

Data: 2020 11 16 – 11 20

SAVAITĖS TEMA: „Aš noriu viską išmatuoti“

Tikslas:

 • Pasaulį galime pažinti įvairiais būdais ir sužinoti, išsiaiškinti kuo galima matuoti (laiką: laikrodžiais, kalendoriais, darbais, šventėmis, metų laikais, dienomis; atstumą: liniuote, žaislais, sprindžiais, metrais ir kt.)?

Uždaviniai:

 • Džiaugsmingai atrastų, kad pasaulį galima pažinti, pačiam aktyviai tyrinėjant matuojant;
 • Matuoti, sverti save, daiktus, parašytus žodžius sprindžiais, pėdomis, lazdelėmis, metrais, lego kaladėlėmis;
 • Pilstyti skystį, kruopas į įvairios formos indus matuojant jų talpas.

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Sužinosime, kad yra daug matavimo būdų (matuosime ilgį, aukštį, tūrį, svorį);
 • Išbandyti, kuo galima matuoti, sverti, ir suklijuoti paruoštus skaičius albume „Apie mane kalba skaičiai“: atsistoti prie ūgio matuoklės, pasisverti ant svarstyklių, pamatuoti pėdos ilgį, išmatuoti ūgi sprindžiais.
 • Pamatavus vaikų ūgius ūgio liniuotėje, palyginsime kiek ūgtelėjome (ar ūgtelėjome) nuo praeito karto;
 • Grojant įvairiais muzikos instrumentais, atrasti, kuriais galima išgauti  ir aukštus ir žemus tonus, kurios instrumento garas skamba ilgiau.
 • Pasirinktą atstumą išmatuoti skirtingo dydžio kaladėlėmis (statybinėmis ir lego) paskaičiuoti kokių kaladėlių mums prireiks daugiau.
 • Klausomės pasakos „Dvylika mėnesių“

Priemonės: Dailės reikmenys, knygos, laikrodžiai, liniuotės, svarstyklės, įvairūs skysčiai, indai, kalendoriai.

Projektas: „Vakaro pasaka prie žibinto“ – 16:25 bus skaitoma grupėje ukrainiečių liaudies pasaka „Pirštinė“. Prisiminsime praeitų metų vaidintą pasaką, prisiminę bandysime ją suvaidinti.

 

Data: 2020 11 09 – 11 13

SAVAITĖS TEMA: „Graži šypsena“

Tikslas: Rūpintis savo dantukais, išsaugoti juos sveikus ir gražius.

Uždaviniai:

 • Apžiūrėti savo dantukus veidrodyje, atkreipti dėmesį į jų spalvą, formą, dydį, išsidėstymą;
 • Sužinoti, kas saugo, stiprina, gražina dantukus, o kas jiems kenkia;
 • Pratintis kasdien prižiūrėti savo dantukus.

 VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Pokalbis su auklėtoja apie vaikų dantis. Ar dar visus turi? Kiek jau iškrito? Keli nauji išaugo? Kur padėjo iškritusius dantukus? Apžiūrime burną veidrodyje, išsižioję ir sukandę dantis, rimtu veidu ir šypsodamiesi, svarstydami, aiškindamiesi: kaip vadinami tie dantys, kuriuos turėjo nuo mažens, ir tie, kurie išauga vietoj iškritusių (pieniniai ir nuolatiniai), kaip vadinami dantys, kurie yra viršuje ir kurie yra apačioje (viršutiniai ir apatiniai), kaip vadinami tie, kurie auga priekyje, toli šonuose (priekiniai ir krūminiai). Į paruoštą burnos ertmės maketą suklijuojame įvairių formų dantys.
 • Klausomės dainelės apie dantukus suprasdami, kad dantukus reikia valyti dvi minutes, tiek kiek trunka dainelė.
 • Klausomės istorijos apie ėduonį ir suklijuojame tinkamus paveiksliukus pagal seką.
 • Analizuojame danties struktūrą – emalis, dantenos, nervai… Mįslė: pilna trobelė baltų vištelių?
 • „Kur kieno dantys“ – apžiūrėti piešinius ir sujungti rodyklėmis gyvūnus su jiems priklausančiais dantimis.
 • „Svečiuose pas odontologą“ – rasti visas odontologo priemones piešinėlyje ir jas pažymėti rutuliuku, aptarti, kam jos naudojamos.
 • „Linksmas ir liūdnas dantukas“ – suklijuoti naudingus maisto produktus prie laimingo dantuko, o mažiau naudingus prie liūdno.
 • „Burnos higienos priemonės“ – rasti piešinėlyje parodytas priemones, jas pažymėti rutuliuku, aptarti, kam jos skirtos.

Kimochis emocinio ugdymo programa: antra pamoka, katės jausmai – smalsi ir kaprizinga. Vaikai pažins jausmus: kaprizingas ir smalsus, aptars situacijas, kuriose jie kyla.

Projektas: „Vakaro pasaka prie žibinto“ – šią savaitę 16:25 grupėje bus skaitoma lietuvių liaudies pasaka „Eglė žalčių karalienė“.

 

Data: 2020 10 26 – 10 30

SAVAITĖS TEMA: „VĖLINĖS“

Tikslas: Pajusti pagarbą šalia esantiems žmonėms, jų gyvybei.

Uždaviniai:

 • Laikytis šeimos, darželio papročių;
 • Tinkamai elgtis rimties vietose (kapinėse, bažnyčioje), prisiminti, paminėti, pagerbti mirusiuosius;
 • Pastebėti mirusiųjų įamžinimo, pagarbos jiems reiškimo simbolius.

 VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Skaityti straipsnelį „Gėlės ant močiutės kapo“, suvokiant žmogaus gyvenimo liniją ir išsiaiškinant, kur išeina ir ką palieka artimieji.
 • Sudėti žmogaus gyvenimo liniją iš savo, tėvelių, senelių, prosenelių nuotraukų; kūdikio, vaiko, jaunuolio, suaugusio žmogaus, senelio paveikslėlių, iliustracijų, piešinių.
 • Klausytis skaitomo straipsnelio „Velinės“, išsiaiškinant, kaip elgtis kapinėse, kitose rimties vietose. Atsinešti iš namų žvakelių ir visiems kartu pabūti rimtyje prie žvakės šviesos.
 • Meninė raiška: papuošti Vėlinių kryželį ornamentais. Padaryti is popieriaus rulonėlio žvakę.
 • Šeimoje su tėveliais išsiaiškinti, ką yra palikę proseneliai. Pasidalinti prisiminimais, papasakoti jų istorijas. Pasidalinti pasakojimais su draugais grupėje.

Kimochis emocinio ugdymo programa. Antras užsiėmimas „Kažkas slepiasi“. Socialinis – emocinis vystymasis. Vikšrelis, jausmas „išsigandęs“. Knygų skaitymo vertės ugdymas.

 

Data: 2020 10 19 – 10 23

SAVAITĖS TEMA: „VĖL RUDUO ATKELIAVO“

Tikslas: Stebėti rudens požymius: išskrendančius paukščius, gelstančius ir krentančius rudens lapus, pažinti medžio vaisius (giles, kaštonus ir kitus).

 Uždaviniai:

 • Siekti, kad vaikai pastebėtų ir įsidėmėtų rudens spalvas, orų permainas, augalų ir gyvūnų ypatumus;
 • Ieškoti gamtinės medžiagos, kurią galima panaudoti darant darbelius;
 • Klausytis išskrendančių paukščių balsų, rudeninio miško garsų, medžių šlamėjimo, sausų lapų čežėjimo, šakelių po kojomis traškėjimo.

 VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Įsiminti rudens mėnesių pavadinimus.
 • Aptarti su vaikais kokia išskirtine apranga rengiamės rudenį;
 • Susidomėti lauko darbais rudenį: darželio aikštelėje grėbiant lapus, renkant rudens gėrybes (kaštonus, giles);
 • Pasikalbėti kokie grybai auga miške: baravykas – grybų karalius, musmirė -nuodingas grybas;
 • Oro spėjimas pagal gamtos reiškinius – Daug gilių, bus šalta žiema;
 • Klausytis J. Marcinkevičiaus eiliuotos pasakos „Grybų karas“
 • Veikla su LEGO education kaladėlėmis.
 • Stebėsime nukritusių lapų įvairovę, rūšiuojant juos pagal spalvą, dydį, formą.
 • Piešti rudens tematika, stebint orą už lango arba perteikiant savo nuotaiką.

 

Data: 2020 10 12 – 10 16

SAVAITĖS TEMA: „Iš miško versmės“

Tikslas: Pamatyti, sužinoti, patirti ir įsitikinti, kad medžiai mus nuolat supa, šildo, rengia, maitina, saugo, gydo, stiprina, todėl miško turtais stengtis naudotis taupiai ir saikingai.

Uždaviniai:

 • Vaikštant mišku pajusti pagarbą medžiui, jo teikiamai ramybei, energijai;
 • Įsižiūrėti ir įsidėmėti miško spalvų ir atspalvių įvairovę;
 • Pamąstyti ir išsiaiškinti kas yra pagaminta iš medžio.

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • „Auginti“ grupės medį iš savo pėdų, delnų ir pirštų atspaudų, juos ženklinant savo vardo kortelėmis, pajuntant ir įsitikinant, kad mes visi drauge – lyg medis su savo šakomis ir lapais.
 • Klausytis deklamuojamo R. Skučaitės eilėraščio „Medinė vaistinė“ , su nuostaba skaičiuoti ir įsiminti medžio dovanas.
 • Klausytis sekamos lietuvių liaudies pasakos „Gražios skiedros“, intuityviai suprasti, kad dirbti reikia apgalvotai, taupant ir negadinant medžiagos.
 • Tyrinėjimas: plukdyti, nardinti, užpilti vandeniu medžio gabaliukus, šakeles, žieve, įsitikinant, kad medienos neįmanoma paskandinti ir suprasti, kodėl valtys, laivai, plaustai gaminami iš medžio.
 • Meninė raiška: klausantis M.K.Čiurlionio simfoninės poemos „Miške“ ištraukos, įsijausti į nuostabų, paslaptingą, raminantį miško garsų pasaulį.
 • Kūrybiškumas: vaškinėmis kreidelėmis ar teptukų trinti popierių uždėta ant medžio žievės, ant rievėtos medienos, medžių lapų apatinės pusės, žavintis ir džiaugiantis tekstūros įvairovę.
 • Pamąstyti ir suklijuoti kas yra pagaminta iš tam tikrų medžio dalių, pvz. Lapai- gydomosios arbatos ir dažai.
 • Skaičiavimas ir matavimas: skaičiuoti kaštonus, daugiau mažiau po lygiai, dėti į įvairios talpos indus. Rūšiuoti lapus pagal spalvas.
 • Aplinkos pažinimas: išvyka į šalia esanti miškelį.

 

Data: 2020 10 05 – 10 09 

SAVAITĖS TEMA: „AŠ GLOBOJU GYVŪNUS“

Tikslas: Skatinti vaikus rūpintis augintinių gerove, kalbant atkreipti  dėmesį apie netinkamą elgesį su jais.

Uždaviniai:

 • gebės apibūdinti gyvūnų išvaizdą, skleidžiamus garsus, gyvenimo sąlygas, mitybos įpročius;
 • ugdys (-is) ir puoselės meilę gyvūnams, gamtai;
 • bendraus, pasakos apie auginamą ar apie įsivaizduojamą namų augintinį;
 •  sužinos, kad gyvūnams reikalinga pagalba, planuos veiklą, kad jiems padėtų ir papasakos apie atliktus veiksmus. 

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Dar kartą pažiūrėti parodą su vaikų augintiniais;
 • Spalvoti pasirinktą augintinį;
 • Išvardins gyvūnėlių kūno dalis;
 • Žaisti žaidimą „Surask jauniklį“; 
 • Išgirsti, pažinti ir pritaikyti gyvūnų „kalbą“ eilėraštyje: 

☼ Au au au kieme vagį sugavau

☼ Miau miau miau  aš gimiau, kad pelyčių būt mažiau

 • Dėlioti paveikslėlius mažėjančia, didėjančia tvarka.
 • Mokytis naują dainelę “Bulvelė”. 

Vaizdinė medžiaga: 

Senoji animacija “Pirštinaitė” , Marytės katytė („Jums maži ir dideli“ 31 psl.). 

VEIKLOS SU TĖVAIS:

 • Atnešti maisto beglobiams gyvūnams, vėliau juos nuvešime ir perduosime gyvūnų globos namams. 

 

Data: 2020 09 28 – 10 02

SAVAITĖS TEMA: „Gausus daržovių derlius“

Tikslas: Tyrinėti daržoves, plėsti žodyną jų pavadinimais, išvaizdą ir skonį apibūdinančiais žodžiais.

Uždaviniai:

 • Domėtis augalų sandara;
 • Ugdytis higienos įpročius;
 • Formuoti teigiamą požiūrį į žmogų ir jo darbą. 

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Apžiūrinėti daržo gėrybes, jas liesti, uostyti, ragauti…
 • Žaidimas „Kas kur užaugo“, žemėje ar virš žemės. Žaidimas „Kas netinka?“, moko priskirti daiktą tam tikrai grupei, ugdo mąstymą. Žaidimas „Vaisiai ir uogos pabiro“, plečia žinias apie uogų, vaisių ir daržovių požymius, moko analizuoti ir apibendrinti.
 • Meninė raiška:

            Iš plastelino padaryti mažus žirnelius. Sudėti ant popieriaus lapo žirnius mėgstančią ilgą kirmėlytę, pripiešti jai kojytes, akis, antenas…

 • Mokėjimas mokytis:

Mintinai išmokti naują pasisveikinimo eilėraštį.

 • Skaičiavias ir matavimas:

            Atpažinti kontūru vienas ant kito nupieštas daržo gėrybes, nuspalvinti.

 • Lauke sužaisti moliūgo gimtadienio žaidimą.

Priežodžiai:

Sveikas kaip ridikas.

Raudonas kaip burokas.

Storas kaip pomidoras.

Pabiro kaip žirniai.

Mįslės:

Pilnas laukas akmenukų? (bulvės).

Žiemą nuogas, o vasarą su kailinukais? (žirnis).

Mergelė troboje, kasos lauke? (morka).

Eilėraštis V. Palčinskaitės „Žirnių namelis“

 

Data: 2020 09 21 – 09 25 

SAVAITĖS TEMA: „PILNA KRAITELĖ SODO GĖRYBIŲ“

Tikslas: Turtinti vaizdinius: sodas, obelys, kriaušės, vaisiai; ruduo. 

Uždaviniai:

 • stebėti, lyginti sodo ir miško medžius, įsiminti sodo medžius: obelis, slyva, kriaušė;
 • dėmesingai klausytis, suprasti, atlikti veiksmus;
 • bendrauti ir kartu dirbti rudens darbus; aktyviai dalyvauti ruošiant vaisius maistui, kreiptis pagalbos, planuoti veiklą, papasakoti apie atliktus veiksmus. 

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Atnešti į darželį savo užaugintas daržoves, moliūgo gimtadienio tortui.
 • Ieškoti kieme, grupėje žinomų spalvų ir jas įvardinti (spalvų įtvirtinimui). 
 • Lipdyti, apvedžioti, brūkšniuoti, kirpti, aplikuoti, spalvinti, piešti vaisius, bei daržoves.
 • Rikiuoti vaisius ir daržoves didėjančia, po to mažėjančia seka. 
 • Ragauti vaisius bei daržovės skirti skonius, saldus, rūgštus, skanus, neskanus. 
 • Klausytis skaitomo kūrinio „Šaltas lietutis“ atkreipti dėmesį į intonaciją, ją mėgdžioti. 
 • Garsų tarimas: tarti garsažodžius: bum, tekšt, papt, brr.
 • Žaidimas „Skinti vaisius“: eiti takeliu (suoliuku), užlipti ant 30-40  cm aukščio kalnelio (kėdutės), pasistiebus skinti vaisių. Nušokti suglaustomis kojomis nuo kalnelio. 

„Šaltas lietutis“

Papt ant lapo.

Papt  nuo medžio.

Papt ant delno.

Jau ruduo.

Vėjas obelaitę krečia.

Šiaušias balose vanduo.

Papt  už kaklo.

Brrr  kaip šalta!

Lyjant žaisti negaliu…

Duok, mamyte, mano paltą,

Eisiu rinkti obuolių!

 

Data: 2020 0914 – 0918

SAVAITĖS TEMA: „Gėrį ir grožį kuriame darbu“

Tikslas: Nusiteikti savo darbu skleisti gėrį ir grožį aplinkoje, pajusti ir bandyti realizuoti savo gebėjimus.

Uždaviniai:

 • Suvokti, kad viskas, kuo naudojames, yra kitų žmonių širdies, proto ir darbo kūrinys;
 • Stengtis būti taupiais, atsargiais, dėkingais, paslaugiais vieni kitiems;
 • Sužinoti per konkrečius tėvelių, darželio darbuotojų pavyzdžius, kad yra ir tokių žmonių; kurių darbas – ką nors gaminti, ir tokių, kurių darbas – teikti paslaugas;
 • Gilinti žinias apie asmens bei burnos higieną;

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Pokalbis apie vaiko tėvelių darbo rezultatus. Susipažinti ir pasidžiaugti tėėvelių pasiekimais.
 • Apsilankyti darželio virtuvėje kur gaminamas maistas, gamybos eigos stebėjimas.
 • Klausytis skaitomo V.Račicko kūrinėlio „Kodėl reikia dirbti“. Vartyti R. Skėrio knygą „Ką žmonės dirba visą dieną“, ugdyti gebėjimą suprasti perkeltinę iliustracijų prasmę. Pagalvoti, kokį klausimą ar palinkėjimą sako pardavėjas pirkėjui, taksi vairuotojas – keleiviui, gydytojas – ligoniui, auklėtoja – vaikui.
 • Tapyti bendrus grupės paveikslus pagal muziką, pasikeitus muzikai pereiti prie kito lapo. Iš reklaminių žurnalų iškirpti ir suklijuoti prietaisus, daiktus pagamintus žmonių rankomis.
 • Sugalvoti judraus žaidimo „Konvejeris“ veiksmus, ritmą, nustatyti jų atlikimo tvarką ir išbandyti žaidžiant (pvz., Vaikai sustoja ratu, vedantysis paliečia greta esantį, šis tupia, paliečia kitą, kuris taip pat tupia ir t.t.; visiems sutūpus, žaidžiama toliau, – tada kiekvienas paliestasis stojasi).
 • Įsidemėti draudimo ženklus svarbius žmogaus saugumui ir gyvybei darbo vietoje (Pvz., „Nevaikščiok statybų aikštelėse“, „Nestovėk po kranu“, „Nedek ugnies“, „Neliesk -nutrenks“).
 • Kalbėsime apie asmens ir burnos higienos svarbą, žiūrėsime edukacinius filmukus šia tema.

Patarlės, priežodžiai:

 • Tinginys du kartus dirba.
 • Daug rankų didžią naštą pakelia.
 • Kur stos du, trys – viską padarys.
 • Darbai, o ne žodžiai viską gali.
 • Darbštus kaip skruzdė.

 

Data: 2020 09 01 – 09 11

SAVAITĖS TEMA: „AŠ IR MANO DARŽELIS“

Tikslas: Siekti, kad vaikas nusiteiktų bendravimo džiaugsmui sugrįžus į darželį.

Uždaviniai:

 • Dalintis vasaros ir susitikimo potyriais ir įspūdžiais;
 • Pakalbėti iš kokių gatvių ir namų, kokiu keliu grupės draugai eina į darželį;
 • Aptarti tai, kas padeda susidraugauti: mandagūs žodeliai, pasidalijimas žaislais, kvietimas žaisti, bendri pomėgiai.

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Išsirinkti naują ryto rato pasisveikinimą.
 • Piešti kelią į darželį.
 • Žemėlapio sudarymas.
 • Stebėti, kaip pasikeitė darželio ir aikštelės aplinka per tą laiką kada vaikai nebuvo darželyje.
 • Pratintis suvokti, įvardinti savo būseną, jos priežastį įvairiose grupėje vykstančiose situacijose.
 • Su LEGO education kaladėlėmis pastatyti savo svajonių darželį.

Prisiminti „Paukščiukų“ grupės skanduotę :

Čia paukštelis, čia paukštelis –

Mūsų didelis ratelis.

Draugui rankele pamosiu,

Mamai, tėčiui padainuosiu.

Mes užaugsim dideli,

Būsime visi linksmi!