Savaitės tema

DATA: 2020 10 26  – 10 30

TEMA:  „Gelsta lapai pamažu“

TIKSLAS: suteikti žinių apie rudens požymius, mus supančią gamtą.

UŽDAVINIAI:

 • Vaikai domėsis artimiausia gamtine aplinka.
 • Pastebės ir įsidėmės skirtingas gamtos spalvas.
 • Išskirs tris medžius – klevą, liepą, beržą, lygins jų siluetus, lapų formas.
 • Rinks gamtinę medžiagą, ją tyrinės, kurs paveikslėlius.

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Vartydami knygeles, žiūrėdami paveikslus aptars rudens požymius, ugdysis pasakojimo įgūdžius.
 • Įsirengs lapų tyrinėjimo stalą, padidinamuoju stiklu tyrinės medžių lapus, gretins su iliustracijomis.
 • Mokysis mintinai Vytės Nemunėlio eilėraštį „Krinta lapas klevo“.
 • Žais didaktinius žaidimus „Kokio medžio lapas“, „Pasakyk priešingai“.
 • Žais judriuosius žaidimus „Vėjas ir lapai“, taikys kankorėžius į taikinį.
 • Pasivaikščiojimo metu skaičiuos medžius, prisimins jų pavadinimus, rinks lapus.
 • Naudodami įvairių medžių lapus ir guašą darys atspaudus.
 • Iš džiovintų lapų atliks kūrybinius darbelius.

Kimochis emocinio ugdymo programa – draugiškų signalų panaudojimas socialinėse situacijose.

 

2020 10 19 – 2020 10 23

TEMA: „BŪK SAUGUS… “

Tikslas: Vaikai gilins žinias saugaus elgesio, higienos srityje.

Uždaviniai:

 • Vaikai gebės pasakyti kokie daiktai jų aplinkoje gali būti pavojingi;
 • Žinos į ką reikia kreiptis pagalbos, atsitikus nelaimei (mamą, tėtį, auklėtoją, suaugusįjį);
 • Einant į kiemą gebės saugiai lipti laiptais;
 • Rūpinsis šalia esančiais;
 • Gilins žinias apie asmens higieną;

VEIKLA SU VAIKAIS:

 • Nagrinėti plakatus „Pavojai gamtoje“, „Taip nedaryk“;
 • Žaidimas – pabaik mintį: „Kai aš buvau neatsargus, tai…“;
 • Žiūrėti filmukus apie saugų elgesį;
 • Karpyti, aplikuoti, badyti adatėlėmis;
 • Minčių lietaus žaidimas „Mano rankos švarios, kai…“;
 • Žaidimas „Paklausykime tylos“.

Kimochis emocinio ugdymo programa – vaikai klausys  Balandės Meilės pasakojimo. Savo nuotaiką, jausmus pratinsis parodyti Kimochis priemonių pagalba.

 

DATA: 2020 10 12  – 10 16

SAVAITĖS TEMA:  „Lijo, lijo lietus“

 TIKSLAS: supažindinti su įvairiais gamtos reiškiniais.

UŽDAVINIAI:

 • Stebėti ir suvokti klimato reiškinius, kada oras šaltas, šiltas, lietingas, vėjuotas ir t.t.
 • Išsiaiškinti, kad kiekvienas metų laikas turi savo požymius, spalvas, kvapus, garsus.
 • Pasakoti apie gamtos reiškinius, įvardijant būdingiausius požymius, vartoti palyginimus.
 • Prisitaikyti prie bet kokių orų ir tinkamai apsirengti.
 • Eksperimentuoti su vandeniu.

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Vaikai klausysis skaitomų kūrinių: L. Gutausko „Lietaus debesis“, R. Skučaitės eilėraštį „Lietutis“, J. Nkerošiaus „Vėjas ir vaikai“, išgirs mįslių, patarlių, priežodžių.
 • Kalbėsimės apie stebimus oro reiškinius, vaikai vartys knygeles, pasakos tai ką mato paveikslėlyje arba savo patirtus įspūdžius.
 • Klausysis orų prognozės, stebės orus, žymės gamtos kalendorių.
 • Žais pirštukinį žaidimą „Lyja, lyja lietus“.
 • Žais didaktinius žaidimus „Atspėk koks oras“, „Suskaičiuok lašelius“.
 • Aplikuos skėtį, pieš ant šlapio popieriaus.
 • Atliks eksperimentą „Skęsta – plaukia“.

Kimochis emocinio ugdymo programa – vaikai susipažins su Kimochis priemonėmis ir sužinos, kad jos gali padėti bendraujant.

 

2020 10 05 – 10 09

TEMA: „Skaičiuojam, rūšiuojam“ 

Tikslas: Vaikai gilins žinias skaičiavimo srityje.

 Uždaviniai:

 • Skaičiuos daiktus iki 10.
 • Lygins dvi daiktų grupes pagal daiktų kiekį grupėje.
 • Pradės vartoti kelintinius skaitvardžius.
 • Atpažins ir atrinks skritulio, kvadrato, trikampio formos daiktus.
 • Skaičiuodami žodžius derins pagal giminę. 

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Žaidimas „Trečias (ketvirtas, penktas) skaičiuoja“.
 • Žaidimas „Rask kaimyną“.
 • Žaidimas „Skaičiuojam berniukus, skaičiuojam mergaites“.
 • Priklijuoti tiek skritulių (kvadratų, trikampių) kiek yra taškų.
 • Aplikuoti robotą (skaičiuoti ir pasakyti kiek kokių figūrų panaudota aplikacijai).
 • Žaidimas „Paklausykime tylos“.

 

2020 10 01 – 2020 10 11

SAVAITĖS TEMA: „Moliūgo gimtadienis“

TIKSLAS: turtinti vaikų žinias apie daržovių karalių – moliūgą.

UŽDAVINIAI:

 • Atnešti į darželį užaugintas daržoves – moliūgus.
 • Apžiūrėti, apibūdinti, aptarti moliūgų įvairovę – dydį, formą, spalvą.
 • Suteikti žinių apie moliūgus ir jų naudą žmogui.
 • Ugdyti sveikos gyvensenos nuostatas.
 • Suteikti žinių apie vitaminus.
 • Ugdyti meninius gebėjimus piešiant, aplikuojant, lipdant.
 • Dalyvauti gimtadienio torto kūrime.

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Dalyvaus minčių lietuje „Rudenėlio dovanos“, ugdysis pasakojimo įgūdžius.
 • Klausysis skaitomų kūrinėlių A. Karosaitės „Tai bent derlius“, Č. Navakausko „Vitaminų maištas“, išsiaiškins kokių vitaminų yra daržovėse ir kam jie reikalingi.
 • Apžiūrės, apibūdins atneštas daržoves, atpažins moliūgą, tyrinės, aiškinsis kas yra moliūgo viduje.
 • Skaičiuos, svers ir rūšiuos moliūgo sėklas.
 • Žais didaktinius žaidimus „Sveikas maistas“, „Vaisiai ir daržovės“.
 • Pieš, dažys, aplikuos moliūgus.
 • Skanaus moliūgo blynų.

2020 09 21 – 2020 09 25

TEMA: „Prisirinkom daržovių kraitelę“

Tikslas: Gilinti žinias apie daržoves.

Uždaviniai:

 • vaikai apžiūrinėdami, skanaudami, uostydami, lytėdami atras daržovių savitumus;
 • įsitikins, kad akys, liežuvis, nosis, pirštai padeda daržoves geriau pažinti;
 • sužinos, kur daržovės auga, kuo jos mums naudingos.

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Vaikai rūšiuos daržoves ir apžiūrinėdami jas, ir užrištomis akimis (jas lies, skanaus, uostys);
 • Mokysis teisingai įvardinti žodžiais daržovių skonį, išvaizdą;
 • Prie natūralios daržovės pridės ją vaizduojantį paveikslėlį;
 • Vaikai naudos gamtos sukurtus dažus ir spalvas (dažys burokėliu, morka, žaliais daržovių lapais);
 • Kurs rudens gėrybių kompozicijas;
 • Dalyvaus „Derliaus šventėje su moliūgo tortu“.
 • Išmoks žaisti žaidimą:

Daržo lysvėj, prie kopūsto,
Štai – moliūgas pūpso pūpso.
Ridu ridu opapa
Mano nuotaika gera.

Jis lietučio nebijojo
Ir visiems linksmai kartojo.
Ridu ridu opapa
Mano nuotaika gera.

O lietutis kap kap kap
Prausia šoną jam kaskart.
Ridu ridu opapa
Mano nuotaika gera.

Ir užaugo štai koks storas
Tas moliūgas kaip bajoras.
Ridu ridu opapa
Mano nuotaika gera. (E. Tolvaišienė)

 • Dalyvaus akcijoje „Padovanok tulpės svogūnėlį“;
 • Sukursime pasaką apie klimato kaitą ir jo poveikį mūsų sveikatai. Iniciatyva „Klimatas ir sveikata“.

 

DATA: 2020 09 14 – 09 18

TEMA:  „Ir pridygo šimtas grybų“

TIKSLAS: supažindinti su miško grybais.

UŽDAVINIAI:

 • Sužinoti apie grybų naudą bei žalą;
 • Apžiūrėti grybus ir įsiminti jų pavadinimus;
 • Ugdytis gebėjimą skaičiuoti iki penkių;
 • Mokintis eilėraštį apie baravyką;
 • Ugdytis meninius gebėjimus piešiant, aplikuojant, lipdant;
 • Gilinti žinias apie asmens ir burnos higienos svarbą.

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Pokalbis apie miško gėrybes „Ką slepia miškas?“;
 • Klausysime skaitomų literatūrinių kūrinių: „Grybų karas“, M. Vainilaičio eilėraštį „Baravykas“ ir K. Kubilinsko „ Pagyrūnas baravykas“;
 • Mokysimės skaičiuotės „Aš ieškojau baravyko, man tik lepšį rast pavyko“;
 • Įtvirtinsime pirštukinį žaidimą „Lietus“;
 • Žaisime didaktinį žaidimą „Pabaik sakinį“;
 • Prisiminsime žinomų grybų pavadinimus, sužinosime naujų pavadinimų, išmoksime skirti nuodingą grybą – musmirę;
 • Kalbėsime apie asmens ir burnos higienos svarbą, žiūrėsime edukacinius filmukus šia tema.

 

2020 09 01 – 2020 09 11

TEMA: „Susitikimų, linksmybių savaitė“

Tikslas: Supažindinti vaikus su nauja aplinka, priminti elgesio taisykles, suteikti džiugių emocijų.

Uždaviniai:

 • vaikai gebės adaptuotis naujoje grupėje bei lauko aikštelėje,
 • gebės bendrauti su grupės draugais, laikydamiesi elgesio taisyklių.
 • gebės laikytis bendrų susitarimų, tvarkos.

 

SAVAITĖS TEMŲ ARCHYVAS:

DATA: 2020 06 08 – 08 31

TEMA: „KELIAUJAM PO GAMTĄ“

Tikslas – Keliauti po Lietuvą bei susipažinti su Lietuvos gamtos paveldu.

UŽDAVINIAI:

 • stebėdami, eksperimentuodami, tyrinėdami artimiausioje aplinkoje, atlikdami kūrybines užduotis vaikai sužinos pievos paslaptis, atras vasaros gamtos paslaptis ir spalvas, nuotaikingai leis laiką bendraudami ir bendradarbiaudami su draugais;
 • Keliaudami ar tyrinėdami artimą aplinką pažins Lietuvos gamtą.

06

Iš gamtinės medžiagos galite kurti įvairias geometrines figūras ir mandalas… Tai labai linksma!

06A06B

Pabandyk!

06C 06D

Vaizdo įrašai:

Lietuvos gamta. Sezonų paslaptys – https://www.youtube.com/watch?v=gO1vZxf7KrI

Lietuvos parkai – https://lietuvosgamta.lt/visi-parkai/

Edukacinis filmas apie bites https://vjlc.pavb.lt/2016/12/edukacinis-filmas-vaikams-zvelgiu-i-pasauli-pro-bites-akinius/

Šimtamečiai Lietuvos medžiai – https://lietuvosgamta.lt/simtameciai-lietuvos-medziai-zmoniu-issaugotas-gamtos-turtas/

Žaidimai su akmenukais https://www.youtube.com/watch?v=In7IrgSL57s

Pridedamos užduotys:

Vasara Lietuvoje

PIEVOS-PASLAPTYS-Vabzdžiai

 

SAVAITĖS TEMŲ ARCHYVAS:

TEMA: „MANO MYLIMA ŠEIMA“ (2020 06 01 – 06 05)

UŽDAVINIAI: klausydami, stebėdami, atlikdami įvairias kūrybines užduotėles kartu su tėveliais ir individualiai, vaikai sužinos išskirtinius šeimos bruožus, susipažins su žodžių „šeima“, „giminė“ „protėviai“ reikšmėmis. Žinos, kad šeimą sudaro ir artimi giminaičiai – seneliai, dėdės, pusbroliai.

VEIKLA SU VAIKAIS:

Pirmadienis.

Kas yra šeima? Robotuko mokomasis filmukas apie šeimą, giminės medžio gaminimas, eiliuota pasaka „Meškiukas Rudnosiukas“;  Pirmadienio užduotys

Antradienis.

Vaizdo įrašas „Ką vaikai galvoja apie šeimą“, rankelės judesių lavinimo užduotėlės; Antradienio užduotys

Trečiadienis.

Surask skirtumus, šeimos portreto gaminimas, močiutės ir senelio dėlionės gaminimasTrečiadienio užduotys

Ketvirtadienis.

Epinio filmo „Jūros giesmė“ peržiūra, žaidimai kartu su šeima; Ketvirtadienio užduotys

Penktadienis.

Tėčio tyrimų laboratorija, darbelio tėčiui gaminimas, daina tėčiui, kompiuterinis žaidimas – šaltibarščių gaminimas. Penktadienio užduotys

TĖVŲ PAGALBA. Kartu su vaikais leis daug laiko: žais, vartys šeimos nuotraukų albumus, pasakos vaikams apie šeimos tradicijas, padės vaikams gaminti „Giminės medį“ . Nuotraukas parodai „Šauniausias tėvelis“ atsiųs kartu su savaitės refleksijomis auklėtojai Ingridai (simoviciute.ingrida@gmail.com).

 

TEMA: „NORIU AUGTI STIPRUS IR SVEIKAS“ (2020 05 25 – 05 29)

UŽDAVINIAI: Kurti saugią ir sveiką aplinką; formuoti sveikos gyvensenos, kaip visumos, sampratą; optimizuoti judėjimą, grūdinti vaiko organizmą; formuoti asmens higienos įgūdžius.

VEIKLA SU VAIKAIS:

Pirmadienis.

Eilėraštis, vaizdo įrašo apie sveiką mitybą peržiūra, užduočių atlikimas iš knygelės  Asmens higiena, labirintas „padėk berniukui rasti kelią iki daržovių“; Pirmadienio užduotys

Antradienis.

Sveikos mitybos piramidė, „susitepk sveikuolišką sumuštinį“, animacinio filmo „Baltprausys“ peržiūra; Antradienio užduotys

Trečiadienis.

Dantukų valymo kalendoriaus pildymas, darbelio gaminimas, eilėraštis „Vitaminų maištas“, „Ar žinai, kaip užauga, ir kuo naudingi vaisiai ir daržovės? knygelės peržiūra/diskusija; Trečiadienio užduotys

Ketvirtadienis.

Piešinys arba aplikacija „ką šiandien valgiau pietums“, užduotėlės rankos judesių lavinimui; Ketvirtadienio užduotys

Penktadienis.

Mankšta pagal youtube nuorodas, užduotėlės iš knygelės Bakterijų tramdytojai, keletas idėjų kaip naudingai praleisti laiką lauke kartu su vaiku. Penktadienio užduotys

Pridedama:  Asmens higiena (užduočių knygelė pdf)

                      Bakterijų tramdytojai (užduočių knygelė pdf)

                      Ar žinai, kaip užauga ir kuo naudingi vaisiai ir daržovės (užduočių knygelė pdf)

TĖVŲ PAGALBA. Kartu su vaikais tėveliai smagiai leis laiką gryname ore, daug mankštinsis, lavins vaiko sveikos mitybos įgūdžius. Refleksijas kartu su nuotraukomis siųs auklėtojai Ingridai (simoviciute.ingrida@gmail.com).

 

TEMA: „AŠ JAUČIU KALBOS GROŽĮ IR SKAMBESĮ“ (tęsinys) (2020 05 18 – 05 22)

VEIKLA SU VAIKAIS:

Pirmadienis. Atlikti užduotis. Pirmadienio užduotys

Antradienis. Eilėraštis apie raideles, pasigaminti žaidimą „Žodžių garažas“; pažaisti žaidimą „Koks? Kaip?“ internete, pavartyti knygelę „Tėviškėlė. Gimtinės abėcėlė“ (pridedama pdf).  Antradienio užduotys

Trečiadienis. Atlikti užduotis. Trečiadienio užduotys

KetvirtadienisDainelė apie abėcėlę, „Žaismingos kalbos terapijos priemonės“ (žaidimas skirtas lavinti lietuvių kalbos įgūdžius), vardo raidės aplikacija, užduotys iš „Rankos lavinimo knygelė“ (pridedama pdf).  Ketvirtadienio užduotys

Penktadienis. Pasigaminti darbelius: ,,Šuniukas“, ,,Obuoliukas“, ,,Varlytė“. Penktadienio užduotys

Pridedama: „Tėviškėlė. Gimtinės abėcėlė“ „Rankos lavinimo knygelė“ .

Tėvelių pagalba: Paprašyti tėvelių,  kad kartu su vaiku nupieštų piešinį ar parašytų laišką vandeniui/pasirinktam vandens telkiniui; įamžintų šokį žemei; įamžintų šeimos futbolo žaidimo akimirkas ir atsiųstų  viską kartu su savaitės refleksija į auklėtojų e-mail: Ingridai (simoviciute.ingrida@gmail.com) arba Giedrei (giedrejusev@gmail.com)

 

TEMA: „AŠ JAUČIU KALBOS GROŽĮ IR SKAMBESĮ“ (2020 05 11 – 05 15)

ŠTAI KAIP ŠAUNIAI MUMS PAVYKO (paspauskite ir peržiūrėkite)

UŽDAVINIAI: Skatinti vaikus pažinti kalbos grožį. Bendrauti ir bendradarbiauti. Skatinti kūrybiškumą.

VEIKLA SU VAIKAIS:

Pirmadienis.

Iš raištelių, juostelių dėlioti, iš vielučių lankstyti raides; dekoruoti akmenėlius arba nupiešti laišką ant vandens su palinkėjimu vandeniui. Pirmadienio užduotys

Antradienis.

Įdomios užduotėlės „Kiškio obuoliukai pavasaris 2020“, raidžių lentelės žaidimas lauke, futbolo žaidimas lauke kartu su visa šeima. Antradienio užduotys

Trečiadienis

Pasiklausyti tarmiškų pasakų internete, atlikti užduotis kartu su tėveliais sušokti ir įamžinti improvizacinį šokį skirtą Žemei. Trečiadienio užduotys

Ketvirtadienis.

Šeimos dienos paminėjimas, eilėraščiai mamai ir tėčiui, šeimos portreto piešimasKetvirtadienio užduotys

Penktadienis

Pasigaminti darbelius: ,,Avinėlis“, ,,Meška“, ,,Skėtis“. Penktadienio užduotys 

Pridedama: KIŠKIO OBUOLIUKAI PAVASARIS 2020

 

TEMA: „GAMTOS STICHIJOS: ŽEMĖ, ORAS, VANDUO, UGNIS“ (2020 05 04 – 05 08)

ŠTAI KAIP ŠAUNIAI MUMS PAVYKO (paspauskite ir peržiūrėkite)

UŽDAVINIAI: susipažinti su gamtos stichijomis: žeme, vandeniu, oru, ugnimi; eksperimentuojant suprasti tam tikras jų savybes; žiūrėti vaizdo įrašus, kurie padės labiau suprasti gamtos stichijas; daryti kūrybinius darbelius.

VEIKLA SU VAIKAIS:

Pirmadienis

Žemė: išsiaiškinti kiek Žemės sudaro sausumos plotas, kiek vanduo; dainelė apie žemę, pasaka „Saulė ir mėnulis“ , skaičiavimo užduotėlė. Pirmadienio užduotys

Antradienis

Vanduo: Išsiaiškinti kas yra vanduo, kokios jo savybės; filmukas apie vandenį, Kakės Makės daina apie vandenį, skaičiuotė, eksperimentas „išsipūtęs balionėlis“. Antradienio užduotys

Trečiadienis

Oras: išsiaiškinti kiek pasaulyje yra oro, iš kur jis atsiranda, ar kada nors jis pasibaigs; eksperimentas „kas užpūtė žvakę“, rankos lavinimo užduotėlės. Trečiadienio užduotys

Ketvirtadienis

Ugnis: Išsiaiškinti kokia ugnis gali būti: naudinga ar žalinga, filmukas apie ugnį esančią žemės gelmėse, darbelio gaminimasKetvirtadienio užduotys

 • Penktadienis

Žaidimas „Žemė, oras, vanduo, ugnis“, rankos lavinimo užduotėlė, atminties žaidimas internete. Penktadienio užduotys

 

TEMA: „AŠ NORIU SAUGOTI GAMTĄ“ (2020 04 27 – 04 30)

ŠTAI KAIP ŠAUNIAI MUMS PAVYKO (paspauskite ir peržiūrėkite)

UŽDAVINIAI: sužinoti ką ir kodėl reikia saugoti, apie oro, vandens užterštumą, pavojingus augalus ir grėsmę gyvūnams; išsiaiškinti, kaip tinkamai rūšiuoti atliekas; suprasti, ką reikia daryti, kad gamta būtų švari; atlikti kūrybines užduotis pasitelkiant vaizduotę; žaisti rūšiavimo žaidimą;

VEIKLA SU VAIKAIS:

Pirmadienis

Susipažinti su „Mes skolingi gamtai“ knygele, joje pateikiama informacija, rūšiavimo atmintinėmis; atlikti rūšiavimo užduotėles. Pirmadienio užduotis 

Antradienis

Peržiūrėti ir suprasti vaizdo įrašą apie rūšiavimą; pažaisti kompiuterinį rūšiavimo žaidimą; atlikti užduotėles. Antradienio užduotis

Trečiadienis

Atlikti užduotėles, paklausyti bei padainuoti dainą apie netvarką kieme; peržiūrėti prevencinę reklamą „Tausok gamtą“ atsakyti į klausimus; nupiešti pasitelkiant vaizduotę, kaip atrodytų pasaulis po kelių metų jeigu žmonės visur šiukšlintų ir nesitvarkytų. Trečiadienio užduotis 

Ketvirtadienis

Pasigaminti darbelį (arba kelis) iš siūlomų variantų. Ketvirtadienio užduotis

Penktadienis

Įsisąmoninti atmintinę, kaip galiu prisidėti prie švarios aplinkos; smagios užduotėlės iš knygelės „Galvočiukė Čiukė ir rūšiuotukas Tukas pakuočių kelyje“. Penktadienio užduotis

Pridedama:

Priedas „Mes skolingi gamtai“

Priedas „Galvočiukė Čiukė ir rūšiuotukas Tukas pakuočių kelyje“ 

 

TEMA: „PARSKRENDANTYS PAUKŠČIAI“ (2020 04 20 – 04 24)

ŠTAI KAIP ŠAUNIAI MUMS PAVYKO (paspauskite ir peržiūrėkite)

UŽDAVINIAI: klausytis paukščių garsų, juos mėgdžioti; įvardyti paukščio kūno dalis; pasimokinti piešti paukštį; dainelių/pasakų klausymas; kūrybinis darbelis-paukščio gaminimas pasirinkta technika; žaidimai.

VEIKLA SU VAIKAIS:

Pirmadienis

Pokalbis su vaiku apie paukščius, žaidimas „Diena-naktis“, namuose esančių knygelių su paukščiais paieška, paukščių garsų klausymas bei mėgdžiojimas.  Pirmadienio užduotis

Antradienis

Paukščio sandara, paukščio piešimas pagal pavyzdį bei paukščio sandaros išmokimas. Antradienio užduotis

Trečiadienis

Dainelės „Šarkele varnele“ klausymas, atsakymas į klausimus. Edukacinių žaidimų kompiuteryje/planšetėje žaidimas, rankelės judesių lavinimo užduotėlės. Trečiadienio užduotis

Ketvirtadienis

„Paukščių pasaka“ klausymas, patinkančio paukščio gaminimas pagal pateiktus pavyzdžius, dainelės „Gandrai, gandrai, gagaga“ klausymas bei žodžių kartojimas Ketvirtadienio užduotis

 • Penktadienis

Pasakos „Varna ir sūris“ peržiūra, atsakymas į klausimus, savęs įsivertinimas Penktadienio užduotis

Pridedama:

Priedas 1 ĮDOMYBĖS APIE PAUKŠČIUS 2020

Priedas 2 ABĖCĖLĖ

TĖVŲ PAGALBA. Tėveliai padės vaikams daryti darbelius, paaiškins užduotis. Taip pat su suaugusiojo priežiūra vaikai žais edukacinius žaidimus kompiuteryje ar planšetėje. Vėliau tėveliai atsiųs nuotraukas, kaip jiems sekėsi atlikti užduotėles  el. paštu simoviciute.ingrida@gmail.com

 

TEMA: „DANTUKŲ MIESTELIS“ (2020 03 30–04 03)

ŠTAI KAIP ŠAUNIAI MUMS PAVYKO (paspauskite ir peržiūrėkite)

UŽDAVINIAI: Skatinti vaikų higieninius įpročius prižiūrėti dantukus, pasitelkiant smagias užduotis, kūrybiškumą bei lavinant kalbos ir matematinius įgūdžius.

VEIKLA SU VAIKAIS:

Pirmadienis

 • Pažiūrėti animacinį filmuką  „Dantų šepetuko karalienė“, ,,Dantų priežiūra“

https://www.youtube.com/watch?v=b0Trz23YORE

http://www.pointmedia.lt/animacinis-filmukas-apie-vaiku-dantu-prieziura/

Antradienis

Trečiadienis

 • Skaityti pasaką: ,,Dantukų miestelis“

http://www.imandra.lt/project/dantuku-miestelis/

Ketvirtadienis

Penktadienis

TĖVŲ PAGALBA: Paprašyti, kad tėveliai padarytų nuotraukų tema: ,,Švarūs dantukai – graži šypsena“ ir atsiųstų jas el. paštu: giedrejusev@gmail.com iki balandžio 3 d. Taip pat iki savaitės pabaigos siųsti nuotraukas/video įrašus/refleksijas, kaip sekėsi ugdyti vaikus pagal parengtą ugdymo planą.

 

TEMA: „LABAS ŽEME, LABAS GANDRE!“ (2020 03 23–27)

ŠTAI KAIP ŠAUNIAI MUMS PAVYKO (paspauskite ir peržiūrėkite)

TIKSLAS: Paminėti Žemės dieną ir laukti sugrįžtančių gandrų.

VEIKLA SU VAIKAIS:

Pirmadienis Atlikite užduotis pagal Pi-Ka programą: 17,20, 55, 68,79 (spauskite skaičių)

Antradienis „Čiulba ulba“ muzikinės pasakos apie paukščius peržiūra, dainelių žodžių kartojimas, įsiminimas https://www.youtube.com/watch?v=e24Nm8Xm09s

1 lentelė

Trečiadienis Išmokti keletą paukščių balsų (vieversio, kregždės, gandro, kielės) pamėgdžiojimų ir nuspalvinti paukščius tinkamomis spalvomis 3 užduotis

https://www.youtube.com/watch?v=TlYZBYevE_0 ;

https://www.youtube.com/watch?v=WssIC2nag5c ;

https://www.youtube.com/watch?v=hehADJEdJaU ;

https://www.youtube.com/watch?v=xl9HbX-yRL

Keli eilėraščiai apie gandrą : Gandro meškerėlėKielės pienas.

Galite pasigaminti ir gandro kaukes, nes šiandien GANDRINĖS! Gandro kaukės

Sukurkite meninį darbą pasirinkta technika tema: ,,Labas Žeme, labas Gandre!“

Ketvirtadienis Pasakos „Saulė ir mėnulis“ peržiūra (https://www.youtube.com/watch?v=TtIJrccmXNM ) Tai pasaka apie žemės atsiradimą. Vėliau atlikite užduotis 2 lentelė

Daugiau informacijos apie žemę:

https://www.youtube.com/watch?v=K190o8TSJVU

Eilėraščiai apie žemę: ŽemėŽemėŽemės diena.

Penktadienis  Pažiūrėkite filmą: ,,Žemė“

https://www.imdb.com/title/tt0393597/?ref_=fn_al_tt_2

TĖVŲ PAGALBA:

 1. Paprašyti tėvelių,  kad kartu su vaiku nupieštų ar pagamintų meninį darbą pasirinkta technika tema: ,,Labas Žeme, labas Gandre!“ ir atsiųstų  iki kovo 26d. skenuotus ar nufotografuotus darbus į auklėtojų email: Ingridai (simoviciute.ingrida@gmail.com) arba Giedrei (giedrejusev@gmail.com)
 2.  Iki kovo 25d. siųsti nuotraukas auklėtojai Ingridai (simoviciute.ingrida@gmail.com) su idėja, kaip jūsų vaikas saugos (arba jau saugo žemę)
 3.  Kovo 20 d. pasodinti augaliuką ir stebėti kaip jis auga (iki karantino pabaigos).
 4. Iki kovo 27d. siųsti nuotraukas/aprašymus/video, kaip vaikai atlieka užduotis grupės auklėtojoms.

 

TEMA: KAIP SURASTI PAVASARĮ? (2020 03 16-20)

TIKSLAS: Ugdyti gebėjimą pastebėti pirmuosius pavasario ženklus bei daiktų formas ir medžiagas.

VEIKLOS FORMOS:

 • Namie galima pastebėti daiktus padarytus iš įvairių medžiagų. Suraskite po 5 metalinius, medinius, plastikinius daiktus ir juos nupieškite. (1 lentelė
 • Stebėkite pavasario ženklus pro langą ar būdami kieme. (2 lentelė „Pavasario seklys“) 
 • Stebėkite debesis, jų formas, aptarkite ką jums primena debesų formos. Pakalbėkite ką dar galima stebėti danguje: paukščiai, lėktuvai, saulė, mėnulis, žvaigždės, oro balionai. (3 lentelė)
 • Pastebėkite įdomius architektūros elementus: balkono, langų formas, namų ir pastatų papuošimus ir pan. (4 lentelė)
 • Pastebėkite kokie paukščiai gyvena mieste, stebėkite jų elgesį – kaip valgo, kur ieško maisto, kaip prausiasi balose, kur turi savo namus ir pan. Pasikalbėkite su vaikais. Pieškite gražiausius ir mylimiausius paukštelius arba sukurkite medį pilną paukščių. (5 darbelis)

TĖVELIŲ PRAŠOME rinkti pasibaigusio tualetinio popieriaus tūteles (kartoninines), kurias vėliau panaudosime didelio korio gamybai. Koriu bus puošiama aktų salė išleistuvėms.

88257460_221137059038985_5375906407151304704_nggg