Savaitės tema

Data: 2021 01 18 – 01 22

SAVAITĖS TEMA: „ČIRŠKIA ŽVIRBLIS IR ZYLUTĖ“

 TIKSLAS: Plėsti turimas žinias apie paukščius.

UŽDAVINIAI:

 • Vaikais stebėdami nuotraukas prisimins žiemojančių paukščių pavadinimus;
 • Žinos kokie paukščiai žiemoja pas mus, kaip jie prisitaikę prie šalto klimato;
 • Išsiaiškins kuo minta, kaip vaikai gali jiems padėti išgyventi žiemos sunkumus.
 • Gebės meninėmis priemonėmis išreikšti save;
 • Mokės pasirūpinti ne tik savimi, bet ir kitais.

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Pokalbis apie žiemojančius paukščius, prisimenant jų vardus, išvaizdą, išsiaiškinti kodėl neišskrido į šiltus kraštus, kaip jie apsisaugo nuo šalčio, bado, priešų;

zylė Zylė   Žvirblis ŽvirblisKėkštas Kėkštas Šarka ŠarkaVarnaVarna

 • Pažiūrės filmuką youtybe platformoje „Žiema. Žvilgsnis pro langą“. Pavadins pažįstamus paukščius. (https://www.youtube.com/watch?v=ZbIsooanyVA)
 • Klausys dainelės “Mes du žvirbliai”. (https://www.youtube.com/watch?v=AeOAx_uQSHw)
 • Aptars kaip vaikai gali padėti peržiemoti paukščiams, pagamins lesyklėles;
 • l1 l2
  • Pamėgdžios paukščių balsus: žvirblio, varnos, zylės;
  • Vartydami knygas, enciklopedijas, žiūrėdami nuotraukas, stengsis atpažinti paukščius;
  • Išmoks sekti pasaką be galo,,Žvirblis ant krantelio“;
  • Klausysis kūrinių: pasaką ,,Varna ir sūris“, P.Mašioto,,Paukštelių laiškas“, M.Vainilaičio,,Žvirblių džiaugsmas“;
  • Išmoks skaičiuotę:

  Prie klojimo ant tvoros

  Tupi zylė be skaros

  Kas tą zylę pabaidys

  Mūsų tas nebematys

  Tu!;

  • Kūrybinis darbelis – paukštis.

  Kaip nupiešti paukštuką! https: //www.youtube.com/watch?v=5NXFDtF3ZFc

  • Pasivaikščiojimo metu stebės į lesyklą atskrendančius paukščius, jų pėdsakus ant sniego.
  • Žais judrų žaidimą ,,Paukštelis be namelių“;
  • Važinės rogutėmis, žais su sniegu.

 

Data: 2021 01 04 – 01 16

SAVAITĖS TEMA:  „Žiemužė reikalinga, kad džiaugtųsi vaikai“ 

TIKSLAS: Žinių apie žiemą ir jos požymius plėtimas.

UŽDAVINIAI:

 • Vaikai nusiteiks bendravimui, džiugiems išgyvenimams, smagiems žaidimams, pramogoms;
 • Kurs sniego ir ledo figūras;
 • Tyrinės ledo ir sniego kitimą, jų savybes.
 • Stebės oro permainas, bandys nusakyti jas žodžiais.

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Vaikai atsisveikins su eglute Trijų Karalių dieną.
 • Klausysis skaitomos B. Masiliauskienės pasakos ,,Į ką panašus sniegas“,
 • Bandys atsakyti į klausimus:
 • – Kai žinai, koks yra sniegas, atrodo, kad jis toks ir turi būti.?
  – O kaip papasakotum, koks jis yra, tam, kuris jo niekada gyvenime nėra matęs?
  – Pavyzdžiui, smalsiai mažai pelytei…
  – Koks tas sniegas?  Į ką jis panašus?…
 • Sužinos ir aptars sniego ir ledo sąvybes;
 • Aptars, kokius žaidimus galima žaisti žiemą lauke, kokius darbus žmonės dirba žiemą kieme;
 • Gėrėsis ir aptars apšarmojusius medžius, užšalusių langų raštus;
 • Išsiaiškins, kokių taisyklių vaikai turi laikytis žiemos metu;
 • Vartys knygeles ,,Keliaukime metų laikais“,
 • Mokysis A. Karosaitės eilėraštį „Jei tavęs nebūtų“;
 • Atliks užduotis rankos lavinimui: sukurk snaigę, suridenk sniego kamuolį;
 • Piešk ,,Spalvotos snaigės“;
 • Aplikuos, lipdys senį besmegenį“;
 • Kirps nesudėtingas formas ir jas klijuos;
 • Pasivaikščiojimo metu stebės žiemos požymius, klausysis, kaip girgžda po kojomis sniegas;
 • Spaudžiant pėdas sniege, lygins jas, aptars jų raštus;
 • Važinėsis rogutėmis.

 

Data: 2020 12 21 – 12 31

TEMA:  „Žaidimų dienelės“ 

TIKSLAS: Suteikti vaikams gerų emocijų žaidžiant stalo, kūrybinius, judriuosius žaidimus.

UŽDAVINIAI: Vaikai

 • Išgyvens malonumą žaisdami, svajodami, vaidindami, kurdami.
 • Išbandys įvairių rūšių žaidimus – suaugusiųjų pasiūlytus ar pačių sugalvotus.
 • Saugos ir tausos didaktinius žaidimus ir žaislus, žinos jų vietą.
 • Susipažins ir laikysis žaidimo taisyklių, netrukdys kitiems.
 • Domėsis su kuo ir kaip žaidžia draugai, pakvies juos žaisti drauge.
 • Džiaugsis ir dalinsis grupėje esančiais ir Kalėdų senelio atneštais žaidimais.
 • Patirs kūrybos džiaugsmą piešdami, lipdydami, aplikuodami.

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Žais Kalėdų Senelio grupės vaikams  padovanotais žaislais ir žaidimais;
 • Drauge apžiūrės nuotraukas ir video įrašus, kuriuose jie patys ar kiti vaikai ką nors žaidžia. Komentuos situacijas.
 • Susiras ir prišnekins draugą žaidimui dviese, kai vienas pats žaisti negali.
 • Klausys K. Maruko kūrinėlio „Susiprato“.
 • Mokysis skaičiuotę: Zuiki puiki, bėk iš dvaro/ Jei nebėgsi-būsi mano!;
 • Eksperimentuos su spalvomis;
 • Žais mėgstamus judriuosius ir vaidmeninius žaidimus puošdamiesi pačių pasigamintomis karūnomis, karoliais.
 • Siųs nuotaikingus sveikinimus grupės draugams.
 • Pasidalins savo eglutės, Kalėdų šventės laukimo nuotraukomis.

Maloniai kviečiame tėvelius pasidalinti 2020 – ųjų metų Kalėdų švenčių laukimo akimirkomis (3 – 4 vaizdeliais). Pvz.: kartu su vaikais eglutės puošimas, kalėdinės puokštės, vainiko gaminimas, kūčiukų, pyragų, sausainių kepimas ir kt.

 

Data: 2020 12 14 – 12 18

SAVAITĖS TEMA:  „Eglutė žaliaskarė atėjo į svečius“

TIKSLAS: Šventinės nuotaikos išgyvenimas, staigmenų ir netikėtumų laukimas.

UŽDAVINIAI:

 • Vaikai susipažins su Kalėdų tradicijomis, patirs Kalėdų stebuklą.
 • Ruošis ir lauks šventės džiaugsmingai nusiteikę.
 • Linksminsis kartu su draugais.
 • Žais, vaidins, deklamuos.

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Vaikai išgirs pasakojimą apie Kalėdų tradicijas;
 • Pastebės ir papasakos kaip šventėms pasipuošė mūsų darželis, kaip joms ruošiasi tėveliai ir vaikai;
 • Pokalbio metu išsiaiškins kur gyvena ir ką veikia Kalėdų senelis, ,,rašys“ jam laiškus;
 • Įtvirtins eilėraščius „Snaigė“, „Mes išbėgome į kiemą“, „Kas išvijo rudenėlį“;
 • Kurs vaidinimo „Pirštinė“ personažams judesius;
 • Žais ratelius-žaidimus;
 • Žais didaktinį žaidimą ,,Stebuklingas maišelis.“;
 • Aplikuos, pieš eglutę, gamins tėveliams sveikinimus;
 • Kirps nesudėtingas formas ir jas klijuos;
 • Lauko aikštelėje puoš eglutę pačių pasigamintais žaislais;
 • Pabers paukšteliams į lesyklėles kruopų;
 • Po šventės dalinsis patirtais įspūdžiais;
 • Mįslės:

Balta drobulė visą pasaulį užgulė (sniegas),

            Be rankų, be kojų į medį įsikorė (snaigė).

 • Kasdien atliks Advento kalendoriaus užduotį;

Kimochis emocinio ugdymo programa – vaikai susipažins su vikšreliu, apibūdins jo asmenybę ir charakterį.

 

Data: 2020 12 07 – 12 11

SAVAITĖSTEMA:  „Visus gyvulėlius sunku apsakyti“ 

TIKSLAS: Plėsti žinias apie naminius gyvūnus.

UŽDAVINIAI:

 • Vaikai teisingai pavadins naminius gyvūnus, jų jauniklius;
 • Gebės paaiškinti, kodėl jie gyvena šalia žmogaus, kuo naudingi žmogui, kuo minta;
 • Mokės žaismingai juos pamėgdžioti.
 • Bandys save išreikšti gerais darbais.
 • Žaisdami atpažins ir įvardins emocijas.

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Pasakos apie kokį nors naminį paukštį ar gyvūną;
 • Panaudojant plastikinių gyvūnų figūras skirs naminius gyvūnus nuo žvėrių, rūšiuos pagal tai, kur jie gyvena;
 • Žiūrės ir aptars filmuką ,,Kas pasakė miau“;
 • Išsiaiškins, kad karvė mūkia, jautis baubia, gaidys gieda ir kt.;
 • Žais žaidimus: ,,Ganiau, ganiau aveles“, ,,Kur pasislėpė šuniukas“, „Kas čia netinka“;
 • Klausys skaitomų Vaižganto kūrinėlių „Mikučio šunelis“, „Mikučio katytė“
 • Klausys pasakų įrašų,, Trys paršiukai“, ,,Vilkas ir septyni ožiukai“ ir bandys jas sekti;
 • Žais didaktinį žaidimą ,,Gyvūnai ir jų jaunikliai“;
 • Kasdien atliks Adventinio kalendoriaus užduotį;
 • Stengsis daryti gerus darbus, už kuriuos gaus raudoną širdelę.

Kimochis emocinio ugdymo programa vaikai susipažins su „ne dabar“ signalu, kurį naudoja suaugusieji, norėdami, kad jų nepertrauktų.

 

Data: 2020 11 30 – 12 04

SAVAITĖS TEMA:  „Mažoj širdelėj daug gerumo telpa“ 

TIKSLAS: Plėtoti vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo patirtį.

UŽDAVINIAI:

 • Vaikai atpažins ir įvardins emocijas.
 • Padės vieni kitiems, bus draugiški, mandagūs.
 • Pastebės kitų vaikų nuotaikas, pomėgius.
 • Stengsis būti gerais draugais.
 • Bandys save išreikšti gerais darbais.
 • Jungdamiesi į grupeles patirs kūrybos džiaugsmą lipdant, aplikuojant, konstruojant.

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Išsiaiškins koks laikotarpis yra Adventas, kiek jis tęsiasi, kaip reikia elgtis jo metu;
 • Susitars , nusiteiks gerų, švelnių jausmų, gerų darbų metui;
 • Prisimins gero elgesio taisykles, gražius ,,stebuklingus“ žodžius, pagalbą, globą kitiems;
 • Aptarti paveikslėlius iš knygos ,,Gero elgesio abėcėlė“;
 • Išmoks J. Marcinkevičiaus eilėraštį „Ką aš veiksiu žiemą“
 • Prisimins arba išmoks patarlių, priežodžių apie šiltus žmonių santykius.

Bičiulį nelaimėje pažinsi.

Geriau duoti kaip prašyti.

Kas duoda, tas ir turi.

Ne tas geras kas daug žada, bet tasai kur duoda.

 • Puoš gerų darbų eglutę snaigėmis ir žaisliukais;
 • Įsijungs į gerų darbų savaitę ir už atliktus gerus darbus gaus raudoną širdutę;
 • Klausys kūrinėlių ,,Šypsena varlytei“ ir ,,Apkabink mane“.

Kimochis emocinio ugdymo programa – vaikai pažins jausmus „paikas“, „irzlus“ ir aptars situacijas, kurios sukelia šiuos jausmus.

 

Data: 2020 11 23 – 11 27

SAVAITĖS TEMA:  „Seku, seku pasaką“ 

TIKSLAS: Ugdyti vaikų meninę raišką, sakytinės kalbos įgūdžius, suteikti teigiamų emocijų.

UŽDAVINIAI:

 • Vaikai nusiteiks džiugiam susitikimui su pasaka ir jos veikėjais.
 • Klausysis vaidinamų pasakų, pajus intonacijų įvairovę, savo jausmus reikš gestais, šypsena.
 • Vartys, žiūrinės pasakų knygeles, bandys įvardinti veikėjus.
 • Patirs kūrybos džiaugsmą lipdant, aplikuojant, žaidžiant spalvomis.

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Gamins pirštukų lėles ir žais susipažinimo, prisistatymo, išskaičiavimo ir kt. žaidimus.
 • Laisvai improvizuos stalo žaidimų figūrėlėmis palydėdami juos emocingais jaustukais, ištiktukais, pamėgdžiojimais.
 • Dalinsis personažais vaidindami pasaką „Dangus griūva“.
 • Klausydami garsajuostės „Jaučio trobelė“ pieš šios pasakos veikėjus.
 • Vartys, žiūrinės knygeles, atpažins girdėtų pasakų veikėjus.
 • Kurs pasaką pagal paveikslėlį.
 • Seks šešėlių teatro pasaką apie pelytę Sūrytę.

Kimochis emocinio ugdymo programa – Vaikai susipažins su Lipšniakoje, apibūdins jos asmenybę ir charakterį.

Projektas: „Vakaro pasaka prie žibinto“ – šią savaitę grupėje bus skaitomos vaikų pasiūlytos  pasakos.

 

Data: 2020 11 16 – 11 20

SAVAITĖS TEMA: „MANO AUGINTINIS

TIKSLAS: Žinių apie naminius gyvūnus suteikimas ir įtvirtinimas.

UŽDAVINIAI:

 • Vaikai džiaugsis gyvūnų įvairove, pratinsis bendrauti, globoti juos;
 • Aiškinsis gyvūnų įpročius, pomėgius;
 • Sužinos apie jų globą, atsakomybę globojant ir naudą žmogui;
 • Įtvirtins saugaus elgesio su gyvūnais taisykles;
 • Ugdysis meninius gebėjimus, atliekant įvairius dailės darbelius.

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Pokalbis ,, Mano augintinis“. Pasakojimo metu derins daiktavardį ir skaitvardį;
 • Atsineš nuotraukų su savo augintinu ir pasakos apie jį;
 • Apibūdinat augintinius, vartos daugiau būdvardžių (gauruotas, vilkinis, pūkuotas ir t.t), veiksmažodžių( urzgia, meilinasi, amsi, murkia ir kt.);
 • Klausysis skaitomų kūrinėlių,, Senutė ir katinukas“, Geriausias draugas“ ir juos aptars;
 • Išmoks skaičiuotę: Do, re, mi, fa ,sol, la, si/ Laukė katinas taksi/ Kam tau katine, taksi? /Kad tu mažas dar esi.;
 • Pasaka be galo,, Molio katinėlis“;
 • Vartos prielinksnius: už, prieš, šalia;
 • Žais žaidimus: ,,Katinas ir pelė“, ,,Paukšteliai narvelyje“.

Kimochis emocinio ugdymo programa – Vaikai išmoks panaudoti nusiraminimo strategiją, kai supyksta. Savikontrolės kompetencijos ugdymas.

Projektas: „Vakaro pasaka prie žibinto“ – šią savaitę grupėje bus skaitoma lietuvių liaudies pasaka „Dangus griūva“.

 

Data: 2020 11 09 – 11 13

SAVAITĖS TEMA:  „Už lango tamsu, pasiilgau spalvų“ 

Tikslas: suteikti vaikams kuo daugiau teigiamų emocijų pasitelkiant spalvas.

Uždaviniai:

 • Vaikai pažins pagrindines spalvas;
 • Džiaugsis, žais spalvomis;
 • Išsiaiškins ir išmėgins naujų spalvų atsiradimą;
 • Ugdysis meninius gebėjimus, atliekant įvairius dailės darbelius.

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Pažins ir ras aplinkoje pagrindines spalvas;
 • Pasakojant vartos nesudėtingus sudėtinius sakinius.
 • Pasimokys ketureilių apie spalvas;
 • Pasimokys skaičiuotės:
 • Ant aukšto kalnelio sėdėjo mažas žmogelis/Kokios spalvos jo švarkelis?( žalias)/ Ar turi tokią spalvą? Guli žirniukas ant lėkštės/ Kokią spalvą tu renkies?;
 • Klausysis pasakos Spalvos ir spalviukai. Aptars ją;
 • ,,Minčių lietus“ ,, Kas būtų jei išnyktų spalvos?“
 • Derins daiktavardžius ir būdvardžius pagal giminę(žalias lapas, raudona gėlė).
 • Pieš, tapys, eksperimentuos atrasdamas įvairius raiškos būdus ir spalvas;
 • Dėlios dėlionę „Spalvos aplink mane“.

Kimochis emocinio ugdymo programa – Vaikai susipažins su debesėlio jausmais: laimingas ir liūdnas. Prisimins ir papasakos situacijas, kada jie jautėsi laimingi arba buvo liūdni.

Projektas: „Vakaro pasaka prie žibinto“ – šią savaitę grupėje bus skaitoma lietuvių liaudies pasaka „Kiškio lūpos“.

 

Data: 2020 11 03 – 11 06

SAVAITĖS TEMA:  „Gelsta lapai pamažu“( tęsinys), „Vėlinės“ 

Tikslas: suteikti žinių apie Lietuvoje gyvuojančias tradicijas, rudens požymius, mus supančią gamtą.

Uždaviniai:

 • Vaikai pratinsis susikaupę prisiminti, paminėti, pagerbti mirusiuosius.(Antradienis).
 • Pastebės ir įsidėmės skirtingas gamtos spalvas, orų permainas.
 • Skirs lapuočius nuo spygliuočių.

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Prie žvakės liepsnelės dalinsis prisiminimais, kaip su šeima lankė artimųjų kapus.
 • Dalinsis įspūdžiais apie mėgstamus orus.
 • Mokysis mintinai Vytės Nemunėlio eilėraštį „Krinta lapas klevo“.
 • Žais didaktinius žaidimus „Kokio medžio lapas ar spyglys“.
 • Žais judriuosius žaidimus „Vėjas ir lapai“, taikys kankorėžius į taikinį.
 • Pasivaikščiojimo metu skaičiuos medžius, prisimins jų pavadinimus, rinks lapus.
 • Naudodami įvairių medžių lapus ir guašą darys atspaudus.
 • Iš džiovintų lapų atliks kūrybinius darbelius.

Kimochis emocinio ugdymo programa – Vaikai susipažins su debesėliu, apibūdins jo charakterį ir bruožus, naudos žodžius: laimingas, piktas, liūdnas, nemalonus.

 

Data: 2020 10 26  – 10 30

SAVAITĖS TEMA:  „Gelsta lapai pamažu“

Tikslas: suteikti žinių apie rudens požymius, mus supančią gamtą.

Uždaviniai:

 • Vaikai domėsis artimiausia gamtine aplinka.
 • Pastebės ir įsidėmės skirtingas gamtos spalvas.
 • Išskirs tris medžius – klevą, liepą, beržą, lygins jų siluetus, lapų formas.
 • Rinks gamtinę medžiagą, ją tyrinės, kurs paveikslėlius.

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Vartydami knygeles, žiūrėdami paveikslus aptars rudens požymius, ugdysis pasakojimo įgūdžius.
 • Įsirengs lapų tyrinėjimo stalą, padidinamuoju stiklu tyrinės medžių lapus, gretins su iliustracijomis.
 • Mokysis mintinai Vytės Nemunėlio eilėraštį „Krinta lapas klevo“.
 • Žais didaktinius žaidimus „Kokio medžio lapas“, „Pasakyk priešingai“.
 • Žais judriuosius žaidimus „Vėjas ir lapai“, taikys kankorėžius į taikinį.
 • Pasivaikščiojimo metu skaičiuos medžius, prisimins jų pavadinimus, rinks lapus.
 • Naudodami įvairių medžių lapus ir guašą darys atspaudus.
 • Iš džiovintų lapų atliks kūrybinius darbelius.

Kimochis emocinio ugdymo programa – draugiškų signalų panaudojimas socialinėse situacijose.

 

Data: 2020 10 19 – 10 23

SAVAITĖS TEMA: „BŪK SAUGUS… “

Tikslas: Vaikai gilins žinias saugaus elgesio, higienos srityje.

Uždaviniai:

 • Vaikai gebės pasakyti kokie daiktai jų aplinkoje gali būti pavojingi;
 • Žinos į ką reikia kreiptis pagalbos, atsitikus nelaimei (mamą, tėtį, auklėtoją, suaugusįjį);
 • Einant į kiemą gebės saugiai lipti laiptais;
 • Rūpinsis šalia esančiais;
 • Gilins žinias apie asmens higieną;

VEIKLA SU VAIKAIS:

 • Nagrinėti plakatus „Pavojai gamtoje“, „Taip nedaryk“;
 • Žaidimas – pabaik mintį: „Kai aš buvau neatsargus, tai…“;
 • Žiūrėti filmukus apie saugų elgesį;
 • Karpyti, aplikuoti, badyti adatėlėmis;
 • Minčių lietaus žaidimas „Mano rankos švarios, kai…“;
 • Žaidimas „Paklausykime tylos“.

Kimochis emocinio ugdymo programa – vaikai klausys  Balandės Meilės pasakojimo. Savo nuotaiką, jausmus pratinsis parodyti Kimochis priemonių pagalba.

 

Data: 2020 10 12  – 10 16

SAVAITĖS TEMA:  „Lijo, lijo lietus“

Tikslas: supažindinti su įvairiais gamtos reiškiniais.

Uždaviniai:

 • Stebėti ir suvokti klimato reiškinius, kada oras šaltas, šiltas, lietingas, vėjuotas ir t.t.
 • Išsiaiškinti, kad kiekvienas metų laikas turi savo požymius, spalvas, kvapus, garsus.
 • Pasakoti apie gamtos reiškinius, įvardijant būdingiausius požymius, vartoti palyginimus.
 • Prisitaikyti prie bet kokių orų ir tinkamai apsirengti.
 • Eksperimentuoti su vandeniu.

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Vaikai klausysis skaitomų kūrinių: L. Gutausko „Lietaus debesis“, R. Skučaitės eilėraštį „Lietutis“, J. Nkerošiaus „Vėjas ir vaikai“, išgirs mįslių, patarlių, priežodžių.
 • Kalbėsimės apie stebimus oro reiškinius, vaikai vartys knygeles, pasakos tai ką mato paveikslėlyje arba savo patirtus įspūdžius.
 • Klausysis orų prognozės, stebės orus, žymės gamtos kalendorių.
 • Žais pirštukinį žaidimą „Lyja, lyja lietus“.
 • Žais didaktinius žaidimus „Atspėk koks oras“, „Suskaičiuok lašelius“.
 • Aplikuos skėtį, pieš ant šlapio popieriaus.
 • Atliks eksperimentą „Skęsta – plaukia“.

Kimochis emocinio ugdymo programa – vaikai susipažins su Kimochis priemonėmis ir sužinos, kad jos gali padėti bendraujant.

 

Data: 2020 10 05 – 10 09

SAVAITĖS TEMA: „Skaičiuojam, rūšiuojam“ 

Tikslas: Vaikai gilins žinias skaičiavimo srityje.

 Uždaviniai:

 • Skaičiuos daiktus iki 10.
 • Lygins dvi daiktų grupes pagal daiktų kiekį grupėje.
 • Pradės vartoti kelintinius skaitvardžius.
 • Atpažins ir atrinks skritulio, kvadrato, trikampio formos daiktus.
 • Skaičiuodami žodžius derins pagal giminę. 

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Žaidimas „Trečias (ketvirtas, penktas) skaičiuoja“.
 • Žaidimas „Rask kaimyną“.
 • Žaidimas „Skaičiuojam berniukus, skaičiuojam mergaites“.
 • Priklijuoti tiek skritulių (kvadratų, trikampių) kiek yra taškų.
 • Aplikuoti robotą (skaičiuoti ir pasakyti kiek kokių figūrų panaudota aplikacijai).
 • Žaidimas „Paklausykime tylos“.

 

Data: 2020 10 01 – 10 11

SAVAITĖS TEMA: „Moliūgo gimtadienis“

Tikslas: turtinti vaikų žinias apie daržovių karalių – moliūgą.

Uždaviniai:

 • Atnešti į darželį užaugintas daržoves – moliūgus.
 • Apžiūrėti, apibūdinti, aptarti moliūgų įvairovę – dydį, formą, spalvą.
 • Suteikti žinių apie moliūgus ir jų naudą žmogui.
 • Ugdyti sveikos gyvensenos nuostatas.
 • Suteikti žinių apie vitaminus.
 • Ugdyti meninius gebėjimus piešiant, aplikuojant, lipdant.
 • Dalyvauti gimtadienio torto kūrime.

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Dalyvaus minčių lietuje „Rudenėlio dovanos“, ugdysis pasakojimo įgūdžius.
 • Klausysis skaitomų kūrinėlių A. Karosaitės „Tai bent derlius“, Č. Navakausko „Vitaminų maištas“, išsiaiškins kokių vitaminų yra daržovėse ir kam jie reikalingi.
 • Apžiūrės, apibūdins atneštas daržoves, atpažins moliūgą, tyrinės, aiškinsis kas yra moliūgo viduje.
 • Skaičiuos, svers ir rūšiuos moliūgo sėklas.
 • Žais didaktinius žaidimus „Sveikas maistas“, „Vaisiai ir daržovės“.
 • Pieš, dažys, aplikuos moliūgus.
 • Skanaus moliūgo blynų.

Data: 2020 09 21 – 09 25

SAVAITĖS TEMA: „Prisirinkom daržovių kraitelę“

Tikslas: Gilinti žinias apie daržoves.

Uždaviniai:

 • vaikai apžiūrinėdami, skanaudami, uostydami, lytėdami atras daržovių savitumus;
 • įsitikins, kad akys, liežuvis, nosis, pirštai padeda daržoves geriau pažinti;
 • sužinos, kur daržovės auga, kuo jos mums naudingos.

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Vaikai rūšiuos daržoves ir apžiūrinėdami jas, ir užrištomis akimis (jas lies, skanaus, uostys);
 • Mokysis teisingai įvardinti žodžiais daržovių skonį, išvaizdą;
 • Prie natūralios daržovės pridės ją vaizduojantį paveikslėlį;
 • Vaikai naudos gamtos sukurtus dažus ir spalvas (dažys burokėliu, morka, žaliais daržovių lapais);
 • Kurs rudens gėrybių kompozicijas;
 • Dalyvaus „Derliaus šventėje su moliūgo tortu“.
 • Išmoks žaisti žaidimą:

Daržo lysvėj, prie kopūsto,
Štai – moliūgas pūpso pūpso.
Ridu ridu opapa
Mano nuotaika gera.

Jis lietučio nebijojo
Ir visiems linksmai kartojo.
Ridu ridu opapa
Mano nuotaika gera.

O lietutis kap kap kap
Prausia šoną jam kaskart.
Ridu ridu opapa
Mano nuotaika gera.

Ir užaugo štai koks storas
Tas moliūgas kaip bajoras.
Ridu ridu opapa
Mano nuotaika gera. (E. Tolvaišienė)

 • Dalyvaus akcijoje „Padovanok tulpės svogūnėlį“;
 • Sukursime pasaką apie klimato kaitą ir jo poveikį mūsų sveikatai. Iniciatyva „Klimatas ir sveikata“.

 

Data: 2020 09 14 – 09 18

SAVAITĖS TEMA:  „Ir pridygo šimtas grybų“

Tikslas: supažindinti su miško grybais.

Uždaviniai:

 • Sužinoti apie grybų naudą bei žalą;
 • Apžiūrėti grybus ir įsiminti jų pavadinimus;
 • Ugdytis gebėjimą skaičiuoti iki penkių;
 • Mokintis eilėraštį apie baravyką;
 • Ugdytis meninius gebėjimus piešiant, aplikuojant, lipdant;
 • Gilinti žinias apie asmens ir burnos higienos svarbą.

VEIKLOS SU VAIKAIS:

 • Pokalbis apie miško gėrybes „Ką slepia miškas?“;
 • Klausysime skaitomų literatūrinių kūrinių: „Grybų karas“, M. Vainilaičio eilėraštį „Baravykas“ ir K. Kubilinsko „ Pagyrūnas baravykas“;
 • Mokysimės skaičiuotės „Aš ieškojau baravyko, man tik lepšį rast pavyko“;
 • Įtvirtinsime pirštukinį žaidimą „Lietus“;
 • Žaisime didaktinį žaidimą „Pabaik sakinį“;
 • Prisiminsime žinomų grybų pavadinimus, sužinosime naujų pavadinimų, išmoksime skirti nuodingą grybą – musmirę;
 • Kalbėsime apie asmens ir burnos higienos svarbą, žiūrėsime edukacinius filmukus šia tema.

 

Data: 2020 09 01 – 2020 09 11

SAVAITĖS TEMA: „Susitikimų, linksmybių savaitė“

Tikslas: Supažindinti vaikus su nauja aplinka, priminti elgesio taisykles, suteikti džiugių emocijų.

Uždaviniai:

 • vaikai gebės adaptuotis naujoje grupėje bei lauko aikštelėje,
 • gebės bendrauti su grupės draugais, laikydamiesi elgesio taisyklių.
 • gebės laikytis bendrų susitarimų, tvarkos.