Viščiuko verba

Prisimenu savo vaikystės Verbų sekmadienio rytą pas senelį. Buvo dar anksti ir aš miegojau. Prikėlė mane plekšnojimas per šonus. Prabusdama girdėjau senelio žodžius:

  • Ne aš mušu, verba muša! Tolei muš, kol suluš.

Nustebau, kodėl senelis mane muša. Senelis paaiškino, kad Verbų sekmadienio rytą pirmasis atsikėlęs gali mušti su verba visus miegančius. Taip jis duoda miegantiems su verba sveikatos ir laimės.

O jūs turite verbą? Noriu pasekti pasaką apie viščiuką, kuris norėjo pasidaryti verbą. Kol klausysitės pasakos, galite atlikti užduotėles. Suraskite naminį gyvuliuką ar paukštelį, kuris paminėtas. Šalia jo paveikslėlis augalo, kurį jis atnešė. Apibraukite naminius gyvulius žaliai, o paukščius geltonai. Paskui jūs galite sekti šią pasaką ir klijuoti šalia viščiuko iš augalų paveikslėlių verbą.

VIŠČIUKO VERBA

Vieną kartą viščiukas pro tvarto langą pamatė verbą. Jis labai norėjo pasidaryti tokią pačią. Viščiukas paprašė tvarto gyventojų jam padėti.

Arklys surado kadagio šakelę.

Karvė atnešė viščiukui iš šieno krūvos gražiausią smilgą.

Ožka atidavė savo gražiausią samanėlę.

Kiaulė atnešė laukinių aguonų

Triušis davė viščiukui kiškio ašarėles.

Antis atnešė nendrę.

Žąsis atnešė kraujažolių.

Kalakutas ryšulėlį šlamučių.

Višta surado net rugio varpą.

Avinas padovanojo vilnonių siūlų.

Viščiukas surišo dailią verbą ir padėjo ant palangės. Naminiai gyvuliai ir paukščiai pajuto, kaip šventė atėjo į jų namus – tvartelį. Visi ėmė laukti šv. Velykų.logo 2

Pažiūrėkite filmuką ,,Ožiukas kuris mokėjo skaičiuoti iki dešimties“:

. Paskui atsakyk į klausimus. Taip tu pasimokysi kelintinių skaitvardžių. Paprašyk, kad tėveliai nupieštų tau gyvuliukų piešinėlius, o tu prisimink, kas po ko sutiko ožiuką. Piešinukai tau padės atpasakoti pasaką.

Kokiu skaičiumi ožiukas pavadino save?  (Ožiukas sakė, kad yra vienas.)

Ką sutiko ožiukas? (Ožiukas sutiko veršiuką.)

Suskaičiuok, kiek dabar yra naminių gyvulių. (Vienas, du. Naminiai gyvuliai yra du.)

Kelintas buvo ožiukas? (Ožiukas buvo pirmas.)

Kelintas buvo veršiukas? (Veršiukas buvo antras.)

Ką pakvietė veršiukas? (Veršiukas pakvietė mamą karvę.)

Suskaičiuok, kiek dabar yra naminių gyvulių. (Naminiai gyvuliai yra trys.)

Kelinta buvo karvė? (Karvė buvo trečia.)

Kas vijosi ožiuką? (Karvė ir veršiukas vijosi ožiuką.)

Ką sutiko ožiukas? (Ožiukas sutiko jautį.)

Suskaičiuok, kiek dabar yra naminių gyvulių. (Naminiai gyvuliai yra keturi.)

Kelintas buvo jautis? (Jautis buvo ketvirtas.)

Ką sutiko ožiukas? (Ožiukas sutiko arklį.)

Suskaičiuok, kiek dabar yra naminių gyvulių. (Naminiai gyvuliai yra penki.)

Kelintas buvo arklys? (Arklys buvo penktas.)

Ką sutiko ožiukas? (Ožiukas sutiko kiaulę.)

Suskaičiuok, kiek dabar yra naminių gyvulių. (Naminiai gyvuliai yra šeši.)

Kelinta buvo kiaulė? (Kiaulė buvo šešta.)

Kur nubėgo naminiai gyvuliai? (Naminiai gyvuliai nubėgo į laivą.)

Kas buvo septintas? (Septintas buvo katinas.)

Kas buvo aštuntas? (Aštuntas buvo šuo.)

Kas buvo devintas? (Devintas buvo avinas.)

Kas buvo dešimtas? (Dešimtas buvo žąsinas.)

Ką padarė laivas, kai ožiukas suskaičiavo keleivius? (Laivas pakilo?)

Ką ėmė lankyti veršiukas? (Veršiukas ėmė lankyti mokyklą.)

Pasiklausykite, kaip ,,kalba“ naminiai gyvuliai ir paukščiai:

Tėveliai, aptarkite su vaikais, kad:

šuo loja,

katė kniaukia, murkia

gaidys gieda,

višta kudakuoja,

viščiukas cypsi,

kalakutas balbatuoja,

antis kreksi,

žąsis gagena,

ožka mekena,

karvė mūkia,

triušiai

arklys žvengia,

avis mekena,

asilas žvengia,

kiaulė kriuksi, žviegia.

Daugelį šių gyvūnų galite išgirti ir čia:

arba čia:

Pažiūrėkite filmuką ,,Noriu badytis“:

(nuo 7.35 min.)

2. Paprašykite, kad vaikai atsakytų į klausimus:

Kas norėjo badytis? (Ožiukas norėjo badytis.)

Ką pamatė ožiukas? (Ožiukas pamatė kalakutą.)

Ką darė kalakutas? (Kalakutas lesė.)

Kas subalbatavo? (Kalakutas subalbatavo.)

Ką pamatė ožiukas? (Ožiukas pamatė kiaulę.)

Ką darė kiaulė? (Kiaulė kniso žemę.)

Kas sukriuksėjo? (Kiaulė sukriuksėjo.)

Ką pamatė ožiukas? (Ožiukas pamatė avį.)

Ką darė avis? (Avis ėjo.)

Kas sumekeno? (Avis sumekeno.)

Ką pamatė ožiukas? (Ožiukas pamatė šuniuką.)

Ką darė šuniukas? (Šuniukas miegojo būdoje.)

Kas suurzgė? (Šuniukas suurzgė.)

Ko norėjo šuniukas? (Šuniukas norėjo kandžiotis.)

Kaip jautėsi ožiukas? (Ožiukas išsigando.)

Ar iš tikrųjų šuniukas norėjo kandžiotis? (Ne. Šuniukas tik norėjo pamokyti ožiuką.)

Ko pasimokė ožiukas? (Ožiukas pasimokė, kad negalima skriausti kitų.)

Jei kiltų klausimų, galite skambinti logopedei telefonu 868249322 (nuo pirmadienio iki penktadienio 11.00 – 13.00 val. bei 18.00 – 19.00 val.) arba rašyti į el. paštą kapittolina@gmail.com.