Savivalda

ĮSTAIGOJE VEIKIA:

1. ĮSTAIGOS TARYBA. Sprendžia įstaigos veiklos kokybės klausimus, dalyvauja rengiant įstaigos veiklos strategijas.

Pirmininkas – Jurga Lapinskienė
Sekretorė – Nijolė Butkuvienė
Nariai: Virginija Politikienė, Vilma Butkevičienė, Lina Radžiūtė-Poguda, Vilma Banelienė (tėvų atstovas), Gintarė Gutauskienė (tėvų atstovas), Gintarė Širvinskienė (tėvų atstovas).

Bendruomenės susirinkimas
Protokolas Nr. 1
2018-03-22

2. MOKYTOJŲ TARYBA. Sprendžia ugdymo kokybės klausimus.

Pirmininkas – Natalija Peganova
Pirmininko pavaduotojas – Jurga Lapinskienė
Nariai: Nijolė Butkuvienė, Nijolė Verseckienė, Gema Steponėnienė,  Janina Dulinskienė, Janina Eidukaitienė, Virginija Politikienė, Alvyra Marcinkevičienė, Alina Mikalajūnienė, Vilma Butkevičienė, Lina Radžiūtė-Poguda, Rasa Dijokaitė, Jelena Žolonko, Kamila Aleksandrovič, Ruslita Puriuškienė, Giedrė Cikanauskienė (vaiko priežiūros atostogose), Ingrida Mitalienė.

Mokytojų tarybos posėdis
Protokolas Nr. PT-4
2020-10-06

3. STRATEGINIO PLANAVIMO IR KOORDINAVIMO GRUPĖ.

Nariai: Natalija Peganova, Nijolė Butkuvienė, Viktorija Kučinskaja, Janina Dulinskienė.

Direktoriaus įsak. Nr.V-34

2018-05-02

4. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA.

Pirmininkas – Viktorija Kučinskaja
Nariai: Virginija Politikienė, Rasa Kelmelienė.

Direktoriaus įsak. Nr. V-62

2017-09-04

5. VAIKO GEROVĖS KOMISIJA. Sprendžia specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) ir pagalbos klausimus.

Pirmininkas – Jurga Lapinskienė
Sekretorė – Vilma Butkevičienė
Nariai: Rasa Dijokaitė, Janina Eidukaitienė, Nijolė Verseckienė, Jelena Žolonko, Daiva Treinienė.

Direktoriaus įsak. Nr. V- 57

2018-09-03
VGK protokolas Nr. 4
2020-09-15

6. ĮSTAIGOS DOKUMENTŲ EKSPERTŲ KOMISIJA

Pirmininkas – Viktorija Kučinskaja
Sekretorė – Andželika Tyškevič
Nariai: Jurga Lapinskienė, Rasa Kelmelienė, Vilma Butkevičienė.

Direktoriaus įsak. Nr. V-49

2020-10-02

7. EDUKACINĖS APLINKOS PLĖTOJIMO GRUPĖS SUDĖTIS

Pirmininkas – Alina Mikalajūnienė

Nariai: Ingrida Mitalienė, Ruslita Puriuškienė, Kamila Aleksandrovič, Tatjana Brasel, Ieva Lapšienė.

Mokytojų tarybos posėdis

Protokolas Nr. PT-4

2020-10-06

8. KRIZIŲ VALDYMO ĮSTAIGOJE KOMANDA

Pirmininkas – Natalija Peganova
Nariai: Jurga Lapinskienė, Janina Eidukaitienė, Nijolė Verseckienė, Rasa Dijokaitė, Jelena Žolonko, Viktorija Kučinskaja.

Direktoriaus įsak. Nr. V-57

2018-09-03

9. ETNINĖS VEIKLOS PLĖTOJIMO GRUPĖ 

Pirmininkas – Gema Steponėnienė

Nariai:  Jurga Lapinskienė, Nijolė Verseckienė, Vilma Butkevičienė, Janina Dulinskienė, Virginija Politikienė, Ruslita Puriuškienė, Alvyra Marcinkevičienė, Giedrė Cikanauskienė (vaiko priežiūros atostogose).

Mokytojų tarybos posėdis

Protokolas Nr. PT-4

2020-10-06

10. SVEIKATĄ STIPRINANČIOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO GRUPĖ 

Pirmininkas – Jurga Lapinskienė
Nariai: Janina Eidukaitienė, Nijolė Butkuvienė, Lina Radžiūtė-Poguda, Rasa Dijokaitė (logopedė), Jelena Žolonko (psichologė), Gintarė Gutauskienė (tėvų atstovas), Daiva Treinienė (socialinė pedagogė).

Mokytojų tarybos posėdis

Protokolas Nr. PT-3

2018-09-20

11. MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDĖTIS 

Pirmininkas – Natalija Peganova
Nariai: Jurga Lapinskienė, Janina Dulinskienė, Virginija Politikienė, Nijolė Verseckienė, Gema Steponėnienė, Graciana Jegello (steigėjo atstovas).

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2020-11-09 įsak. Nr.A30-2874/20 

12. DARBO TARYBA

Pirmininkas – Nijolė Butkuvienė
Nariai: Vilma Butkevičienė, Lina Radžiūtė-Poguda.

Darbo tarybos posėdis

Protokolas Nr. 2

2020-11-09

13. STRATEGINIO PLANAVIMO VERTINIMO GRUPĖ

Nariai: Nijolė Butkuvienė, Gema Steponėnienė, .

Mokytojų tarybos posėdis

Protokolas Nr. PT-4

2020-10-06