PASLAUGOS

Ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikai lopšelyje – darželyje ugdomi pagal individualią įstaigos pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą „Žingeidukas“, kuria siekiama kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti jo prigimtinius, kultūrinius, socialinius, pažintinius, etninius ir kitus poreikius.

SALININKŲ LOPŠELIO DARŽELIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA „ŽINGEIDUKAS“ Skaityti čia

PAPILDOMOS PROGRAMOS:

  • Programa „Kimochis“ (japonų k. kimochi reiškia „jausmas“) pradėta įgyvendinti  2015 m. Tai smagios, įtraukiančios, naujoviškos ir lengvai į bet kokią ugdymo programą integruojamos veiklos, padedančios vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir išmokti spręsti keblias socialines-emocines situacijas.
  • Tarptautinė programa „Zipio draugai“, kurios tikslas – padėti 5 – 6 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Ši programa moko vaiką, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti.
  • Programa  „Kubus gamtos mylėtojų klubas“ viena didžiausių nacionaliniu mastu vykdomų edukacinių programų vaikų darželiuose. Programos pagrindinis tikslas – stiprinti vaikų sveikatos ir ekologinio ugdymo įgūdžius, žinias bei gebėjimus, įtvirtinant medžiagą netradicinėmis priemonėmis bei edukacinėmis veiklomis. Pagrindiniai uždaviniai yra ugdyti gebėjimą priimti sveikam augimui palankius sprendimus, skatinti patirtus įspūdžius išreikšti meninėmis priemonėmis, netradiciniais būdais, edukacinėse veiklose bei stiprinti vaikų ekologinį supratingumą, gamtosaugos patirties plėtotę tinkamais edukaciniais metodais, tokiais, kaip augalų sodinimas, morkų dienos ar pirmosios pavasario dienos šventimas. http://www.gamtosdraugai.kubus.lt/

  • eTwining – tai bendruomenė Europos mokykloms. Švietimo darbuotojams (mokytojams, direktoriams, bibliotekininkams ir kt.), dirbantiems mokykloje vienoje iš Europos šalių, ji suteikia platformą, kurioje jie gali bendrauti, bendradarbiauti, kurti projektus, dalintis ir, trumpai tariant, jaustis bei būti įdomiausios besimokančios Europos bendruomenės dalimi.

Logopedė

• išsiaiškina vaikų kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų pobūdį;
• įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos korekcijos priemones;
• moko vaikus taisyklingai tarti, girdėti ir skirti garsus;
• taiko specialiojo poveikio priemones kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimams šalinti ir pan.

Vaiko gerovės komisija

Jos paskirtis – organizuoti bei koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, atlikti vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą bei atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.