Socialiniai partneriai

Salininkų lopšelis-darželis glaudžiai bendradarbiauja su socialiniais partneriais.

Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais pagrindinis tikslas –  siekti veiklos tobulinimo ir gerosios darbo patirties sklaidos, sudarant galimybę edukacinių, kultūrinių ryšių plėtotei.

Bendradarbiavimo partneriai – aktyvūs švenčių, įvairių renginių, projektų ir akcijų dalyviai. Įstaiga tampa vis labiau veikli, informatyvi kai veikiama ne tik jos teritorijoje, bet ir už jos ribų.

Mūsų socialiniai partneriai:

  1. Vilniaus miesto psichologinė – pedagoginė tarnyba;
  2. Gelbėkit Vaikus Salininkų Vaikų dienos centras „Šaltinis“;
  3. Vilniaus Salininkų gimnazija.
  4. Valčiūnų vaikų lopšelis darželis.
  5. Vilniaus Salininkų bendruomenės asociacija.
  6. Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

        gimnazijos_herbas    vss