Archyvas

SAVAITĖS TEMŲ ARCHYVAS:  

DATA: 2020 05 25 – 05 29

TEMA: ,,VABALIUKŲ PASAULYJE“

UŽDAVINIAI: Pats nueis į tualetą, suaugusiojo padedamas susitvarkys. Suaugusiojo padedamas nusirengs ir apsirengs, bandys praustis, nusišluostyti veidą, rankas. Padės į vietą vieną kitą daiktą. Klausysis skaitomų ir pasakojamų kūrinėlių, naujų žodžių. Vienu ar keliais žodžiais atsakys į elementarius klausimus. Kalbės kelių žodžių sakiniais, žodžius derins pagal giminę, skaičių, linksnį. Pažins ir pavadins boružę.

VEIKLA SU VAIKAIS: 

 • Žaismingi rytiniai pasisveikinimai.
 • Rytinės mankštelės – linguoti galvele, kelti aukštai kelius, atsitūpti-atsistoti, ropoti, šliaužti, šokinėti.
 • Popietinės mankštelės – ,,Laisvas muzikinis judesys“: judėti, šokti pagal muziką: https://www.youtube.com/watch?v=ySv5EIkGxEA
 • Pokalbiai apie vabalėlius – pokalbis apie boružėlę: išvaizda, gyvenimo būdas.
 • Pasivaikščiojimo metu stebėti vabalėlius, žaisti judrius žaidimus.
 • Skaityti, pasakoti grožinės literatūros kūrinėlius. Su vaikučiu juos aptarti:                 Violeta Palčinskaitė      Boružė

  Samanotas miškas ūžia:

  – Kam gi tau sparnai, boruže?

  – Be sparnų su ryto vėju

  Aš keliauti nesuspėju.

  Du sparneliai, du taškuoti

  Noriu skrist, o ne ropoti.

 • Meninė veikla: aplikacija, lipdymas, spalvinimas ,,Boružėlė“.

TEMA: ,,MAN ĮDOMU“ (2020 05 18 – 05 22)

UŽDAVINIAI: Noriai dalyvaus pokalbiuose. Atpažins ( suklus, rodys) kai kuriuos jau girdėtus muzikos kūrinius, matytus šokius, ratelius vaidinimo veikėjus, dailės kūrinius. Intonuodamas kalbės apie tai ką daro.

VEIKLA SU VAIKAIS: 

 • Rytinės ir popietinės mankštelės.
 • Klausytis, sekti, vaidinti jau girdėtas pasakas. ( „ Vištytė ir gaidelis“, „Trys paršiukai“, „Vilkas ir septyni ožiukai“, „Pagrandukas“)
 • Vartant knygeles ieškoti pasakų herojų juos įvardinant, mėgdžiojant.
 • Prisiminti muzikinius žaidimus kaip „Du gaideliai“, „Raina katytė“, dainuoti lopšines atliekant imitacinius judesius.
 • Meninė veikla: spalvinti pasakų herojus, lipdyti pvz.: „Pagranduką“ ir t.t.
 • Fizinei veiklai: mėtyti gaudyti kamuolį, bėgioti keičiant kryptį.
 • Pasivaikščiojimo metu stebėti gamtos pasikeitimus.

Tėvelių dėmesiui,

Auklėtoja Ina šią savaitę atostogauja, todėl siūlome: peržiūrėti neatliktas užduotis, naudotis kitų grupių pedagogų siūlomomis veiklomis, taip pat kviečiame prisijungti prie bendrų darželio projektų. Sėkmės!

DATA: 2020 05 04 – 05 08

TEMA: ,,NAMINIAI GYVŪNAI“

b1

b2

UŽDAVINIAI: Pažins ir pavadins kai kuriuos naminius gyvūnus. Įsivaizduos naminius gyvūnus, apie kuriuos jam pasakojama, skaitoma. Klaus, kaip kas nors vyksta, kaip veikia, atidžiai stebės, bandys.

VEIKLA SU VAIKAIS: 

 • Rytinės ir popietinės mankštelės.

Siūlau: https://www.youtube.com/watch?v=rsosNffapAM

 • Vartyti knygeles, žiūrėti filmukus apie naminius gyvūnus.

Pavadinti naminius gyvūnus (šuo, katė, karvė, arklys, kiaulė ir pan.).

 • Kalbėtis: kur naminiai gyvūnai gyvena, kokia jų kūno sandara.

Pamėgdžioti naminius gyvūnus balsu ir judesiu.

 • Žaisti:

– žaidimą ,,Koks tai naminis gyvūnas?“ (suaugęs balsu ar judesiu pamėgdžioja gyvūną ar parodo paveikslėlį, ar parodo dalį paveikslėlio – vaikas turi atspėti ir atvirkščiai – vaikas pamėgdžioja balsu ar judesiu gyvūną – suaugęs turi atspėti),

– stalo (dėlionės – naminiai gyvūnai), statybinius (įvairaus dydžio ir formos kaladėlių nameliai arkliukui, karvutei, katinėliui, šuniukui) žaidimus;

– pirštukų žaidimą ,,Miau“:
Buvo 5 maži kačiukai: (Rodome rankos pirštukus)
šis pilkas, (Rodome nykštį)
šis baltas, (Rodome smilių)
o šis juodas. (Rodome didįjį pirštą)
Šis mėgsta bėginėti. (Rodome bevardį)
O čia matote patį mažiausią, patį mieliausią. (Rodome mažylį, kurį priglaudžiame prie skruosto).

 • Sekti pasakas apie naminius gyvūnus (,,Trys paršiukai“, ,,Vilkas ir septyni ožiukai“ ir kt.)
 • Prisiminti ir dainuoti ,,Raina katytė“.
 • Meninė veikla:

– spalvinti pasirinktą naminio gyvūnėlio trafaretą vaškinėmis kreidelėmis, spalvotais pieštukais.

– ,,Aprengti gyvūnėlius“ – aplikuoti gyvūnėlio ,,kailiuką“ siūlų, audinio, kailio atraižėlėmis prispausdami ant lipalu ištepto trafareto.

B1

TĖVŲ PAGALBA: Tęsti lopšinių darbelius.

TEMA: ,,MAMA, MANO MAMA, AŠ TAVE MYLIU“ (2020 04 27 – 04 30)

B2B3

UŽDAVINIAI: Skirs žodžius: mažai (vienas, du) ir daug. Vienas ar kartu su suaugusiuoju dainuos 2–4 garsų daineles, palydėdamas jas judesiais. Žaisdamas atliks įsivaizduojamus simbolinius veiksmus.

VEIKLA SU VAIKAIS: 

 • Rytinės ir popietinės mankštelės.

Siūlau: https://www.youtube.com/watch?v=GUTLdscoh3k

https://www.youtube.com/watch?v=HDQJntjoEhk&t=101s

 • Sekti pasaką ,,Vilkas ir septyni ožiukai“, aptarti: kiek oželių buvo – vienas ar daug, kaip mamytė ožka rūpinosi savo vaikeliais oželiais.
 • Kalbėtis: kaip vaikas vadina mamą ir kaip gali vadinti? (mamutė, mamytė, motinėlė). Ką kasdien veikia mamytė? Kada mama būna linksma, liūdna? Svarstyti, kuo vaikas gali pradžiuginti savo mamytę?
 • Pasiūlyti padėti mamos kasdieninėje ruošoje – gaminti maistą, plauti indus, šluostyti dulkes, plauti grindis, laistyti gėles…
 • Deklamuoti kartu su vaiku:

MAMYTEI
Mama mano mama,
Aš tave myliu!-
Tau vėjelis šlama
Tarp margų gėlių!..

Tau karšta saulytė
Siunčia spindulių…
Dar karsčiau, mamyte,
Aš tave myliu.

Tu šviesi kaip saulė,
Kaip rytų aušra.
Už tave pasauly
Geresnės nėra!

 • Pasiūlyti žaidimus:

,,Mik, lėlyte“, ,,Mik, kiškuti“ (ar kitas vaiko mylimiausias žaisliukas) – ,,migdys“, ,,maitins“, guldys į lovelę, vežimėlį, pamyluos, paseks pasaką, padainuos lopšinę.

Lopšinė (dainuokite kartu): A-a a-a pu-pa, kas tą pupą su-pa, supa tėtis ir mama ir katytė murzina.

 • Pasiūlyti žaidimą ,,Kas mama?“

Dėlioti paveikslėlius: viščiuko – višta, ėriuko- avis, veršiuko – karvė…

 • Pasiūlyti ir kartu pažaisti žaidimą: ,,Šeima“.
 • Pasiūlyti iš kaladėlių kurti namus, sukonstruoti laivą, lėktuvą, traukinį, kuriuo mamytė galėtų labai greitai nuplaukti, nuskristi ar nuvažiuoti į parduotuvę, pas kirpėją, į darbą…
 • Mylavimai: „Myliu myliu spust, prie širdelės glust“. Dainuoti lopšines.
 • Klausytis ir dainuoti daineles, palydint jas judesėliais:

,,Du gaideliai“: https://www.youtube.com/watch?v=oND8dFV2ULs

,,Tau, mano mamyte“: https://www.youtube.com/watch?v=dGSdyN1rWqk

Meninė veikla: ,,Gėlytės mamytei“, siūlau idėjas darbeliams:

G1 G2

TEMA: ,,AŠ SPORTUOJU“ (2020 04 20 – 04 24)

b1  b2

UŽDAVINIAI: Geriau derins abiejų rankų, rankų ir kojų judesius. Savo „aš“ sies su savo veikla ir daiktų turėjimu – pasakys, ką daro, ką turi. Suaugusiojo padedamas kartos girdėtus trumpus kūrinėlius. Tęs augalo augimo stebėjimą, tyrinėjimą.

VEIKLA SU VAIKAIS: 

 • Rytinės ir popietinės mankštelės.

Marsiečių mankšta:

Pirmadieniui: https://www.youtube.com/watch?v=SpvcUfl0Afs

Antradieniui: https://www.youtube.com/watch?v=3LOcjGS_EEg

Trečiadieniui: https://www.youtube.com/watch?v=CnXkopDxOTU&t=27s

Ketvirtadieniui: https://www.youtube.com/watch?v=UjNbluDivgI

Penktadieniui: https://www.youtube.com/watch?v=4Ar9fmOHODw

 • Suaugusiajam padedant, pasiūlyti kartoti girdėtus trumpus kūrinėlius (pasakaites, eilėraštukus).
 • Žaidimai su kaladėlėmis, konstruktoriais, dėlionių, suvėrimo, varstymo žaidimai. Klausti, ką vaikas daro, ką turi.
 • Sportiniai pratimėliai:
1 2M
3 4B
5 6
7 8
9 10
 • Meninė veikla: lipdymas – ,,Kamuoliukai“.
 • Toliau stebėti, tyrinėti augalo augimą.

TEMA: ,,MANO PIRMIEJI DAIGELIAI“   (2020 04 14 – 04 17)B5B6B7

UŽDAVINIAI: Bandys laikytis suaugusiojo prašymų ir susitarimų. Klausysis skaitomų ir pasakojamų kūrinėlių, naujų žodžių. Atpažins ir pavadins vis daugiau artimiausioje aplinkoje esančių augalų. Stebės, tyrinės augalo augimą.

VEIKLA SU VAIKAIS: 

 • Rytinės ir popietinės mankštelės.

Imitaciniai pratimėliai:

 • pakelti rankeles aukštyn ir stiebtis į viršų: ,,augalėliai stiebiasi į saulutę“;
 • pasilenkti į vieną, į kitą pusę: ,,vėjas pučia – augalėliai linguoja“;
 • pritūpimai: atsitūpti, barbenti su pirštukais į grindis – ,,lyja lietutis“, atsistoti, rodyti rankutėmis ,,saulutę“ – ,,šviečia saulutė“;
 • eiti atsitūpus: ,,vaikšto vabaliukai“;
 • linksmi šuoliukai: su abiem kojytėmis, su dešine, su kairia.
 • Pokalbiai apie pavasarį: saulutė šviečia ir šildo, žolė pradėjo žaliuoti, medžiai ir krūmai pasipuošė žaliais lapeliais, pražydo pavasarinės gėlės, paukšteliai parskrido…
 • Knygelių apie augalus vartymas, aptarimai.
 • Skaityti vaikučiams kūrinėlius ir po skaitymo trumpai aptarti, siūlau eilėraštuką:

Zita Gaižauskaitė „Tai pavasarėlis“

Tai pavasarėlis,

Tai pavasariukas.

Prieš saulutę šildos

Garbanas ėriukas.

Iš dausų nužengęs

Išdidus lyg povas

Švilpauja karklyne

Vienmarškinis kovas.

Dairosi rugelis.

Strykt kvietys iš grūdo.

Kas dar neišgirdo?

Kas dar nenubudo?!

 • Pasodinti ir pasėti: prieskonines žoleles, pupas ir kt. Laistyti augalus, stebėti, tyrinėti jų dygimą ir augimą, aptarti.
 • Meninė veikla: Aplikacija „Spalvingas žiedas“ – ant gėlės žiedo trafareto tepti pieštukinius klijus ar lipalą teptuku, plėšyti spalvoto popieriaus gabalėlius ir prispausti ant gėlės žiedo.

TEMA: ,,RID RID RID MARGI MARGUČIAI“ (2020 04 06-04 10)

B1B2B3B4

UŽDAVINIAI: Suaugusiojo padedamas nusirengs ir apsirengs, padės į vietą vieną ar kitą daiktą, žaislą. Pradės vartoti emocijų raiškos žodelius ir emocijų pavadinimus (linksmas, liūdnas, piktas, nustebęs, išsigandęs). Suras tokios pat spalvos (raudonos, mėlynos, geltonos, žalios) daiktus, įvardins spalvas.

VEIKLA SU VAIKAIS:

 • Rytinės ir popietinės mankštelės.

Siūlau: https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI

 • Kasdieniniai įgūdžiai: suaugusiam padedant stengsis nusirengti ir apsirengti, padėti į vietą vieną kitą daiktą, žaislą.
 • Pokalbis apie besiartinančias Velykas: Velykos – tai gamtos atbudimo, pavasario džiaugsmo ir linksmybių šventė.
 • Emocijų pažinimas ir įvardinimas kasdieninėse situacijose, knygelėse, vaikiškuose filmukuose.

Žaidimai emocijų atpažinimui, įvardinimui:

 • atpažinti, įvardinti emociją iš veido raiškos, balso tono:
 • ,,Namų teatras“: išsirinkite su vaiku pasaką ir pabandykite ją suvaidinti. Personažus galite nusipiešti ir išsikirpti iš popieriaus arba panaudoti namie esančius žaislus. Prieš vaidinimą labai svarbu aptarti ne tik siužetą, bet ir herojų charakterius. Rinkitės gerai vaikui žinomą pasaką ir prieš vaidinimą aptarkite: kokiu balsu kalbės personažas, kaip jis jausis, ko bijos ir pan. Pavyzdžiui, pakalbėkite, kaip jautėsi Raudonkepuraitė pamačiusi vilką? Išsigando? Nustebo? Paprašykite vaiko parodyti šias emocijas. Parepetavus vaidinti bus lengviau;
 • ,,Jausmų kubas“: suklijuokite iš storesnio popieriaus kubą. Ant kiekvienos iš 6 jo sienelių nupieškite po emociją. Ridenkite kubą. Kokia emocija iškrito? Įvardinkite, parodykite veido raiška. Papasakokite, kada ją jautėte. Kai vaikas kubą ridens, paprašykite, kad ir vaikas įvardintų, veido raiška parodytų emociją, papasakotų, kada ją jautė (kalbantiems vaikučiams).
 • Vaikui lengviau išmokti spalvas, kai jos sugretinamos su jam pažįstamais daiktais. „Raudona – kaip braškė“, „Žalia – kaip varlė“ ir kt. Pastebėję, kad vaikui kažkuri spalva sunkiau įsimenama, padėkite jam, atkreipdami į ją didesnį dėmesį. Pavyzdžiui, valgant pomidorą, akcentuokite, koks jis raudonas ir kt.

Žaidimai spalvų radimui, atpažinimui, įvardinimui:

 • ,,Kaladėlės“: žaidžiant su kaladėlėmis, duokite vaikui vieną, sakydami „aš tau duodu raudoną kaladėlę“. Paprašykite vaiko: „Paduok, prašau, man žalią kaladėlę“. Išrūšiuokite kaladėles pagal spalvas;
 • ,,Skalbinių segtukai“: jei namuose turite spalvotų skalbinių segtukų, išrūšiuokite juos su vaiku pagal spalvas. Kad būtų įdomiau, iškirpkite iš spalvoto popieriaus skirtingų spalvų apskritimus (tokių spalvų, kokie segtukai) ir rūšiuokite: raudonus segtukus sekite ant raudono apskritimo ir t.t.;
 • ,,Spalvų žaidimas“: padėkite spalvoto popieriaus lapus, pririnkite tokių pat spalvų žaislus ir paprašykite surūšiuoti pagal spalvas. Žaidimas paprastas, tiesiog vaikui duoti rūšiuoti spalvas. Kai vaikas deda spalvą aiškiai tarkite jos vardą. Svarbu žaisti vaiko nespaudžiant ir nesiekiant rezultato;
 • ,,Kuo tu apsirengęs“: atsistokite su vaiku vienas prieš kitą ir pasistenkite įvardinti kuo daugiau spalvų, esančių jūsų rūbuose, pavyzdžiui: žalias megztinis, mėlynos kojinės ir pan.;
 • jei margučiai vienspalviai – rūšiuoti pagal spalvas, įvardinti spalvas;
 • dažant margučius – įvardinti spalvas.

Meninė veikla: ,,Margutis“ – spalvinti: spalvoti pieštukai, vandeniniai dažai, guašas; aplikavimas.

TEMA: ,,MAN ĮDOMU“  (2020 03 30-04 03)

PAŽIŪRĖK KAIP MUMS PAVYKO (paspauskite ir peržiūrėkite)

UŽDAVINIAI: kalbės ir klausinės apie tai, ką mato ar matė, girdėjo, apie aplinkos objektus, jų savybes, įvykius. Sakys „ačiū“, „prašau“. Supras ir pradės vartoti daiktams lyginti skirtus žodžius: didelis – mažas, ilgas – trumpas, sunkus – lengvas, storas – plonas, toks pat – ne toks, kitoks, vienodi – skirtingi ir pan. Rodys susidomėjimą nepažįstamais daiktais, medžiagomis, bandys aiškintis, kas tai yra, kaip ir kodėl tai veikia, vyksta.

VEIKLA SU VAIKAIS:

 • Rytinės ir popietinės mankštelės.

Siūlau: https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo&fbclid=IwAR2f02pEUjiYiff5hEL_t6MV5WXpEhCHYAKoxGkJD5FjLxUFyPWRFd5N8lg&app=desktop

 • Kasdieniniai įgūdžiai: eis į tualetą, sės ant puoduko, suaugusiam padedant susitvarkys, suaugusiam padedant bandys nusirengti ir apsirengti, bandys praustis, nusišluostyti veidą, rankas, padės į vietą vieną kitą daiktą, žaislą.
 • Žaidimams lyginimui (didelis – mažas, ilgas – trumpas, sunkus – lengvas, storas – plonas, toks pat – ne toks, kitoks, vienodi – skirtingi ir pan.) siūlau pasitelkti daiktus iš vaiko kasdieninės aplinkos: gamtinę medžiagą (pagaliukai, akmenukai ir kt), įvairius daiktus namuose (drabužiai, indai, maistas (pvz.: miltų pakuotė sunki – lengva), daržovės, vaisiai, dėžutės, knygos ir kt), žaidžiant (žaislai), vartant knygutes (piešinėliai knygutėse), piešiant (pvz.: ilgas pieštukas ir trumpas…), lipdant (pvz.: didelis kamuoliukas ir mažas…), lankstant iš popieriaus (vienodi lėktuvėliai – skirtingi…)
 • Skatinant vaikučių susidomėjimą nepažįstamais daiktais, medžiagomis, siūlau kviesti vaikučius gaminti paprastus patiekalus kartu: tepti sumuštinius, ruošti tešlą blynams, ruošti salotas ir kt.
 • Žaidžiant, ruošiant patiekalus, stebint gamtą, vartant knygutes, sekant pasakas, atliekant kūrybinius darbelius ir įvairioje kasdieninėje veikloje skatinti vaikučius kalbėti, klausinėti apie tai, ką mato ar matė, girdėjo, kas atsitiko, kodėl taip atsitiko, kaip daiktas atrodo, koks jis ir kt.
 • Žaisti pirštukų žaidimėlius (kartoti: ,,Du maži šimtakojukai“, ,,Varna Veronė“, ,,Pirštukų šeimynėlė“ – žodžiai ir veiksmai praeitos savaitės planuose).

,,Kopūstėlis“:

Kopūstėlį mes kapojam (Savo ranka braukiame tarp išskėstų vaiko pirštelių)

Morkas skutam ir tarkuojam  (Delniuką savo pirštais braukom aukštyn žemyn)

Beriam druskos kuo skubiausiai (Barbename pirštais į delniuką)

Ir kopūstą mes suspausim  (Savo ir vaiko pirštukus suveriame ir suspaudžiame)

TEMA: ,,GRAŽI MŪSŲ ŠEIMYNĖLĖ“ (2020 03 23-27)

UŽDAVINIAI: Pats eis į tualetą, suaugusiojo padedamas susitvarkys. Suaugusiojo padedamas bandys nusirengti ir apsirengti, bandys praustis, nusišluostyti veidą, rankas, padės į vietą vieną kitą daiktą. Pasakys savo ir savo šeimos narių vardus, atpažins šeimos nuotraukose šeimos narius. Žais muzikinius žaidimus, tekstą imituos kūno judesiais.

VEIKLA SU VAIKAIS:

 • Kartu su vaikais atlikite rytines ar popietines mankšteles.
 • Žiūrinėkite šeimos nuotraukas, kalbėkitės apie šeimos narius.
 • Pasiklausykite, sekite pasakas, pvz.:

,,Vištytė ir gaidelis“ – https://www.youtube.com/watch?v=oWzfF9Ej5go ,

,,Vilkas ir septyni ožiukai“ – https://www.youtube.com/watch?v=sl46syjaVko

,,Trys paršiukai“ – https://www.youtube.com/watch?v=qRjoPbtcHd0 ir kt.

Pirštukų muzikiniai žaidimai, pvz.: https://www.youtube.com/watch?v=89vDSS66GnM&t=414s

 • Žaiskite muzikinius žaidimus: pvz.: ,,Du gaideliai“, ,,Raina katytė“.

Žaidimo ,,Raina katytė“ žodžiai:

Raina katytė – viena rankute glosto kitą rankutę, juoda nosytė – smiliumi rodo nosytę, ilgi ūseliai – rodo „ūselius“, riesti nageliai – kelis kartus sulenkia ir ištiesia pirštukus. Ausytės stačios, – prideda smilius prie galvos. akytės plačios, – rodo akytes, kojytės baltos – pasilenkia, siekia pirštais pėdutes, ir visad šaltos – rodom kaip šalta.

 • Dainuokite lopšines.
 • Žaiskite stalo, statybinius, imitacinius žaidimus.
 • Kartu užsiimkite menine veikla:

,,Gėlytė mamytei“ – aplikacija iš spalvoto popieriaus;

,,Aitvaras“ – guašas, akvarelė;

,,Riestainiukai“ – lipdymas.

 • Pasivaikščiojimų metu stebėkite atbundančią gamtą.

TĖVŲ PAGALBA:

Ant A4 formato užrašyti lopšines, kurias tėveliai dainuoja vaikučiams arba tėvelių sukurtas lopšines. Apipavidalinus, iliustravus atliekant įvairiomis technikomis (piešti, aplikuoti), susitikus, pasidalinsime ir kursime grupės lopšinių knygą.

TEMA: ,,PAUKŠTELIAI“ (2020 03 16-20)

UŽDAVINIAI: pažins ir pavadins kai kuriuos paukštelius: varną, pelėdą, gandrą.

VEIKLOS FORMOS:

 • Vartant knygeles, žiūrint paveikslėlius, nuotraukas IT pagalba, ieškoti paukštelių, aptarti juos.
 • Pasiklausyti ir bandyti pamėgdžioti paukštelių balsus: https://www.youtube.com/watch?v=IL6es7noMBM&list=PLPFeeiPoYswaX5NUVuHdcaVPqZvQI4fyx&index=3
 • Sekti trumpas pasakaites: ,,Varna ir sūris“: https://www.vaikams.lt/pasakos/varna-ir-suris.html ir kt.
 • Klausytis, dainuoti kartu dainelę ,,Pelėda“: https://www.youtube.com/watch?v=ku-UecfHlCg
 • Pasivaikščiojimų metu stebėti medžių ir krūmų pumpurėlius, kai kur išsiskleidusius lapelius, stebėti paukštelius ir sužinoti jų vardus.
  • Žaisti pirštukų žaidimą ,,Varna Veronė“.                                                    Varna Veronė, (sukamas nykštys aplink savo ašį arba lankstomas)
   Šarka Petronė, (sukamas smilius)
   Kiškis Motiejus, (didysis)
   Vilkas Baltramiejus (bevardis)
   Ir lapė Kotryna (mažylis)u visa šeimyna,
   Pašmurkšt į karklyną… (rankos slepiamos pažastyse)
 • Meninė veikla: ,,Papuoškime pelėdą“ – štampavimas pirštukais arba iš daržovių pagamintais štampukais ir ,,Gandras“ – aplikacija naudojant laikraščių skiautes.