Veiklos sritys

2021–2022 MOKSLO METŲ PRIORITETINĖS ĮSTAIGOS VEIKLOS KRYPTYS

  • Vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių ir ekologinės savimonės formavimas
  • Etnokultūrinės ir pilietinės veiklos plėtojimas stiprinant vaikų kalbos ugdymą
  • STEAM ir „Lego education“ metodikos integravimas į ugdomąjį procesą
  • Vaikų kasdienio gyvenimo įgūdžių lavinimas
  1. Vaikų sveikos gyvensenos ir ekologinės savimonės formavimas.

Tikslas: Suteikti vaikams žinių apie sveikos mitybos principus, asmens higieną, aktyvaus judėjimo naudą. Formuoti ekologinę savimonę, plėtojant gamtosauginius projektus ir veiklas įstaigos bendruomenėje. Suteikti galimybę skleistis vaikų saviraiškai, kūrybiškumui bei iniciatyvumui, siekti ugdytinių, pedagogų, tėvų lygiavertės partnerystės įgyvendinant lopšelio-darželio sveikatos ugdymo programą. Ugdyti vaikų emocinį intelektą, lavinti gebėjimą suprasti savo jausmus, emocijas bei spręsti tarpusavio problemas. Aplinkos sveikatinimo ir sveikatos stiprinimo idėjas integruoti į visą vaikus supančią aplinką, tiek gyvenamąją, tiek ugdymo institucijos, bendruomenės.

  1. Etnokultūrinės ir pilietinės veiklos plėtojimas stiprinant vaikų kalbos ugdymą

Tikslas: Formuoti vaikų tautinę savimonę apimančią visas ugdymo sritis. Panaudoti etninę kultūra kaip vaikų gyvenimo turtinimo, džiuginimo, tautos patirties perėmimo bei domėjimosi įvairiais papročiais šaltinį. Skatinti vaikų kalbos ugdymą per įvairias tautosakos formas, folklorą, pasakas, kurios yra artimiausios mažo vaiko kalbos plėtotei, turtingumui ir vaizdingumui.

  1. STEAM ir „Lego education“ metodikos integravimas į ugdomąjį procesą

Tikslas: Stiprinti vaikų kūrybiškumo, iniciatyvumo ir atkaklumo, problemų sprendimo, tyrinėjimo, aplinkos pažinimo, skaičiavimo ir matavimo, mokėjimo mokytis, sakytinės kalbos sritis, taikant STEAM ir „Lego education“ metodikos idėjas  bei priemones.

  1. Vaikų kasdienio gyvenimo įgūdžių lavinimas

Tikslas: Formuoti vaikų sveikatai saugoti ir stiprinti būtinus įpročius ir elgesį, tobulinant asmenius valgymo ir mitybos įpročius, kūno švaros ir aplinkos tvarkos įpročius, saugaus elgesio įgūdžius ir taisyklingą kūno laikyseną.