Bendruomenė

Darželio bendruomenę sudaro:

  • vaikai,
  • tėvai,
  • pedagogai,
  • nepedagoginis personalas.

Salininkų lopšelyje-darželyje  dirba  42 darbuotojai (1 vaiko priežiūros atostogose): 4 administracijos darbuotojai, 12 ikimokyklinio ugdymo mokytojų, logopedas, psichologas, socialinis pedagogas, meninio ugdymo pedagogas, kūno kultūros pedagogas, teatro meno specialistas, 6 ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjos  ir 14 aptarnaujančio personalo darbuotojų.