Bendruomenė

Darželio bendruomenę sudaro:

  • vaikai,
  • tėvai,
  • pedagogai,
  • nepedagoginis personalas.

Salininkų lopšelyje-darželyje  dirba  39 darbuotojai: 4 administracijos darbuotojai, 12 auklėtojų, logopedas, psichologas, socialinis pedagogas, meninio ugdymo pedagogas, kūno kultūros pedagogas, 6 auklėtojų padėjėjos  ir 12  aptarnaujančio personalo darbuotojų.