Administracija

DIREKTORĖ

NATALIJA PEGANOVA                                                   
El.p.: salininkaidarzelis@gmail.com
Tel. /fax: (8-5) 2358355

 

 

IŠSILAVINIMAS

Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas:
Vilniaus Pedagoginis Universitetas

2004-2006

Edukologijos (švietimo vadybos šakos) magistro laipsnis

Magistro diplomas M Nr.001949

Vilniaus Pedagoginis Universitetas

1999-2003

Edukologijos (ikimokyklinio ugdymo pedagogikos šakos) bakalauro laipsnis ir auklėtojo kvalifikacija

Bakalauro diplomas B. Nr.001634

J. Tallat-Kelpšos konservatorija

1989- 1993

Choro dirigento, muzikos mokytojo, chorvedžio, VMM solfedžio dėstytojo kvalifikacija

Diplomas B.Nr.017354

KVALIFIKACIJA

Mokytojo kvalifikacinė kategorija – meninio ugdymo pedagogė metodininkė.

Vadovo kvalifikacinė kategorija – antra vadybinė kvalifikacinė kategorija.

Vadybinis darbo stažas: 10 m.
Pedagoginis darbo stažas: 24 m.

Salininkų lopšeliui-darželiui vadovauja nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Vadovo veiklos užduotys

2018 m. Vadovo veiklos ataskaita

2019 m. Vadovo veiklos užduotys

2019 m. Vadovo veiklos ataskaita

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI

 JURGA LAPINSKIENĖ

Tel. 852358355

Vilniaus Salininkų lopšelyje-darželyje dirba nuo 2015 m. spalio 6 d.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA ŪKIO REIKALAMS

 VIKTORIJA KUČINSKAJA

Tel. 852358355

Vilniaus Salininkų lopšelyje-darželyje dirba nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.