Administracija

DIREKTORĖ

fotoNATALIJA PEGANOVA                                                   
El.p.: salininkaidarzelis@gmail.com
Tel. /fax: (8-5) 2358355

 

 

IŠSILAVINIMAS

Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas:
Vilniaus Pedagoginis Universitetas

2004-2006

Edukologijos (švietimo vadybos šakos) magistro laipsnis

Magistro diplomas M Nr.001949

Vilniaus Pedagoginis Universitetas

1999-2003

Edukologijos (ikimokyklinio ugdymo pedagogikos šakos) bakalauro laipsnis ir auklėtojo kvalifikacija

Bakalauro diplomas B. Nr.001634

J. Tallat-Kelpšos konservatorija

1989- 1993

Choro dirigento, muzikos mokytojo, chorvedžio, VMM solfedžio dėstytojo kvalifikacija

Diplomas B.Nr.017354

KVALIFIKACIJA

Mokytojo kvalifikacinė kategorija – meninio ugdymo pedagogė metodininkė.

Vadovo kvalifikacinė kategorija – antra vadybinė kvalifikacinė kategorija.

Vadybinis darbo stažas: 15 m.
Pedagoginis darbo stažas: 28 m.

Salininkų lopšeliui-darželiui vadovauja nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

2017 m. Vadovo veiklos ataskaita

2018 m. Vadovo veiklos ataskaita

2019 m. Vadovo veiklos ataskaita

2020 m. Vadovo veiklos ataskaita 

2021 m. Vadovo veiklos ataskaita 

2022 m. vadovo veiklos ataskaita 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI

 JURGA LAPINSKIENĖ

Tel. 852358355

   

Vilniaus Salininkų lopšelyje-darželyje dirba nuo 2015 m. spalio 6 d.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA ŪKIO REIKALAMS

 VIKTORIJA KUČINSKAJA

Tel. 852358355

   

Vilniaus Salininkų lopšelyje-darželyje dirba nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.