Darbuotojai

VILNIAUS SALININKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

  Pavardė , vardas Pareigos
1. Brasel Tatjana Auklėtojos padėjėja
2. Buslovič  Lucija Virėja
3. Butkevičienė Vilma Sekretorė
4. Butkuvienė Nijolė Auklėtoja
5. Cikanauskienė Giedrė Auklėtoja
6. Černousovas Arnoldas Sargas
7. Dijakaitė Rasa Logopedė
8. Dulinskienė Janina Meninio ugdymo pedagogė
9. Eidukaitienė Janina Auklėtoja
10. Falkevič Aliona Auklėtojos padėjėja
11. Gurkšnienė Zofija  Skalbėja
12. Jurevičienė Lionė  Auklėtojos padėjėja
13. Kelmelienė Rasa Sandėlininkė
14. Kučinskaja Viktorija Direktorės pavaduotoja ūkiui
15. Lapinskienė Jurga Dir. pavaduotoja ugdymui
16. Lapšienė Ieva Auklėtojos padėjėja
17. Aleksandrovič Kamila  
18. Lošakevič Helena Kiemsargė
19. Marcinkevičienė Alvyra Auklėtoja
20. Matuizienė Vanda Valytoja
21. Mikalajūnienė Alina Auklėtoja
22. Mitalienė Ingrida  Auklėtoja
23. Pavliukovič Oksana Auklėtojos padėjėja
24. Peganova Natalija Direktorė
25. Peseckaja Benedikta Auklėtojos padėjėja
26. Petrokaitė Viktorija Fizinio lavinimo pedagogas
27. Politikienė Virginija Auklėtoja
28. Radžiuvienė Alma Virėja
29. Radžiūtė – Poguda Lina Auklėtojos padėjėja
30. Rudnev Pavel Fizinio lavinimo pedagogas
31. Samkovič Stepan Sargas
32. Steponėnas Jonas Pastatų priežiūros darbininkas
33. Steponėnienė Gema Auklėtoja
34. Verseckienė Nijolė Auklėtoja
35. Puriuškienė Ruslita ikimokyklino ugdymo mokytoja
36. Žolonko Jelena Psichologė
37. Treinienė Daiva Socialinis pedagogas
38.    
39.