Darbuotojai

VILNIAUS SALININKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Aleksandrovič Kamila Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2. Aleksandrovič Božena Neformalaus ugdymo pedagogas
3. Brasel Tatjana Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja
4. Buslovič Lucija Virėja
5. Butkevičienė Vilma Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6. Butkuvienė Nijolė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7. Cikanauskienė Giedrė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8. Černousovas Arnoldas Sargas
9. Dijokaitė Rasa Logopedė
10. Dulinskienė Janina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11. Eidukaitienė Janina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12. Falkevič Aliona Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja
13. Gurkšnienė Zofija Skalbinių prižiūrėtoja
14. Jurevičienė Lionė Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja
15. Kelmelienė Rasa Sandėlininkė
16. Krakauskienė Gailė Meninio ugdymo pedagogė
17. Kučinskaja Viktorija Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
18. Kučinskij Andrej Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas
19. Kurmel Karina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
20. Lapinskienė Jurga Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
21. Lapšienė Ieva Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja
22. Lošakevič Helena Kiemsargė
23. Mikalajūnienė Alina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
24. Mitalienė Ingrida        VP Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
25. Pacyna Liudmila Valytoja
26. Paškevič Oksana Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja (specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams)
27. Pavliukovič Oksana Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja
28. Peganova Natalija Direktorė
29. Peseckaja Benedikta Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja
30. Peškurova Liudmila Sargas
31. Politikienė Virginija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
32. Radžiuvienė Alma Virėja
33. Radžiūtė – Poguda Lina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
34. Rudnev Pavel Neformalaus ugdymo pedagogas
35. Samkovič Stepan Sargas
36. Steponėnas Jonas Pastato prižiūrėtojas
37. Tyškevič Anželika Sekretorė
38. Treinienė Daiva Socialinė pedagogė
39. Verseckienė Nijolė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
40. Zaleskaitė Danutė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
41. Žolonko Jelena Psichologė
42. Žalkauskienė Anelė Virėja