Darbuotojai

VILNIAUS SALININKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Pavardė , vardas Pareigos
1. Brasel Tatjana Auklėtojos padėjėja
2. Buslovič  Lucija Virėja
3. Butkevičienė Vilma Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Butkuvienė Nijolė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5. Cikanauskienė Giedrė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (motinystės atostogose)
6. Černousovas Arnoldas Sargas
7. Dijokaitė Rasa Logopedė
8. Dulinskienė Janina Meninio ugdymo pedagogė
9. Eidukaitienė Janina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10. Falkevič Aliona Auklėtojos padėjėja
11. Gurkšnienė Zofija Skalbėja
12. Jurevičienė Lionė Auklėtojos padėjėja
13. Kelmelienė Rasa Sandėlininkė
14. Kučinskaja Viktorija Direktorės pavaduotoja ūkiui
15. Lapinskienė Jurga Direktorės pavaduotoja ugdymui
16. Lapšienė Ieva Auklėtojos padėjėja
17. Aleksandrovič Kamila Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
18. Lošakevič Helena Kiemsargė
19. Marcinkevičienė Alvyra Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
20. Matuizienė Vanda Valytoja
21. Mikalajūnienė Alina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22. Mitalienė Ingrida Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
23. Pavliukovič Oksana Auklėtojos padėjėja
24. Peganova Natalija Direktorė
25. Peseckaja Benedikta Auklėtojos padėjėja
26. Petrokaitė Viktorija Fizinio lavinimo pedagogas
27. Politikienė Virginija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
28. Radžiuvienė Alma Virėja
29. Radžiūtė – Poguda Lina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
30. Rudnev Pavel Fizinio lavinimo pedagogas
31. Samkovič Stepan Sargas
32. Steponėnas Jonas Pastatų priežiūros darbininkas
33. Steponėnienė Gema Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
34. Verseckienė Nijolė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
35. Puriuškienė Ruslita Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
36. Žolonko Jelena Psichologė
37. Treinienė Daiva Socialinis pedagogas
38. Tyškevič  Anželika Sekretorė
39.  Žalkauskienė Anelė  Virėja